Статті

Фаріон Михайлина Михайлівна

Михайлина Михайлівна Фаріон

Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Фаріон Михайлина Михайлівна Макроекономічний аналіз відтворення виробничого потенціалу в умовах ринкових відносин Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Михайлина Михайлівна Фаріон. - Київ : КДЕУ, 1994. - 202 с.
 2. Фаріон Михайлина Михайлівна Макроекономічний аналіз відтворення виробничого потенціалу в умовах ринкових відносин Текст] : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 / Михайлина Михайлівна Фаріон. - Київ : КДЕУ, 1994. - 13 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Ковальчук В. "Теорема Коуза", або геніальна простота теорії трансакційних витрат / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 1 – С. 188-193.
 2. Фаріон М. Річард Стоун - основоположник сучасної системи національних рахунків / Михайлина Фаріон, Ірина Івашків // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 1. – С. 119-125.
 3. Ковальчук В. Джордж Стіглер як економіст-проповідник / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 4. – С. 118-122.
 4. Фаріон М. Гуннар Мюрдаль - фундатор шведської школи макроекономіки / Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 4. – С. 123-128.
 5. Фаріон М. Принципи розробки стратегії торговельного підприємства / Михайлина Фаріон, Валентина Чичун // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє : зб. наук. праць. – 2005. – Вип. 10. – С. 301-308.
 6. Фаріон, М. М. Аналіз розвитку фондового ринку України / М. М. Фаріон, С. Олійник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 9. – С. 14-17.
 7. Фаріон, Михайлина Особливості та перспективи діяльності спеціальних економічних зон в Україні / Михайлина Фаріон, Тетяна Вергелес // Економічний аналіз : Збірник наукових праць / гол. ред. С. І. Шкарабан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – вип. 5. – С. 370-374.
 8. Ковальчук, В'ячеслав Фундатор неоінституційної економікс: до 100-річчя від дня народження Рональда Коуза : [нобелівські лауреати в сфері економіки] / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2011. – січень-березень (№1). – С. 157-160.
 9. Фаріон, М. Роль фондового ринку на сучасному етапі розвитку економічної кон’юнктури [Електронний ресурс] / М. Фаріон, С. Олійник // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С. 124-130.
 10. Фаріон, М. Соціальний аспект функцій фондового ринку [Електронний ресурс] М. Фаріон, С. Олійник, Ю. Ніколаєнко.
 11. Фаріон, І. Відтворення потенціалу матеріальних ресурсів за умов ринкової економіки / Іван Фаріон, Михайлина Фаріон, Оксана Шиманська [та ін.] // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 5. – С. 129-131.
 12. Фаріон, М. М. Місце стратегічного аналізу в Україні /М. М. Фаріон, Т. Р. Фецович //Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] /оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 209-211.
 13. Ковальчук, В. Історичний метод економічних досліджень та стара історична школа / В'ячеслав Ковальчук, Михайлина Фаріон // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – Вип. 3.– С. 69-76.
 14. Фаріон, М. М. Стан та розвиток потенціалу основних виробничих фондів / М. М. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1991. – Ч. 1.
 15. Фаріон, М. М. Оцінка ефективності затрат на управління виробництвом / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 16. Фаріон, М. М. Аналіз розвитку кооперативів в умовах ринкових відносин / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : Зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 17. Фаріон, М. М. Аналіз стану та розвитку трудового потенціалу / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць . – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 18. Фаріон, М. М. Проблеми формування світових цін на товари / М. М. Фаріон, І. Д. Фаріон // Сучасний стан та проблеми розвитку економічної науки в Україні : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1993. – Ч. 1.
 19. Фаріон, М. М. Зміст, економічна характеристика і структура потенціалу галузей невиробничої сфери / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 24-26.
 20. Фаріон, М. М. Ретроспективний аналіз проблем і методологія дослідження виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 31-33.
 21. Фаріон, М. М. Про деякі напрями реалізації монетарної політики в Україні в умовах переходу до ринкових відносин / М. М. Фаріон, О. В. Дзюблюк // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1.
 22. Фаріон, М. М. Проблеми удосконалення податкової системи / М. М. Фаріон, Н. М. Хорунжак // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1.
 23. Фаріон, М. М. Концептуальний аналіз властивостей виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Збірник наукових праць кафедри обліку і аналізу в невиробничій сфері. – Тернопіль, 1997. – Вип. 1. – С. 72-74.
 24. Фаріон, М. М. Відтворення матеріальних елементів виробничого потенціалу / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – Вип. 1. – С. 74-77.
 25. Фаріон, М. М. Особливості праці в галузях соціально-культурної сфери та характеристика трудових ресурсів / М. М. Фаріон, Н. М. Хорунжак, Г. І. Лиса // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 1998. – Вип. 1.
 26. Фаріон, М. М. Трудовий потенціал в умовах реформування економіки / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 42-48.
 27. Фаріон, М. М. Відтворення фондів підприємства та їх складових частин / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 429-435.
 28. Фаріон, М. М. Видатки на медичне страхування США і організація страхування в Україні / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах ринку. : зб. наук. праць. Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 2. – С. 285-289.
 29. Фаріон, М. М. Економічний зміст платежів у бюджет і їх роль у соціально-культурному житті України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1. – С. 374-377.
 30. Фаріон, М. М. Вексельна форма розрахунків в Україні / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 1.
 31. Фаріон, М. М. Економічна сутність фінансової стратегії діяльності / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 2. – С. 289-293.
 32. Фаріон, М. М. Сучасна європейська валютна система / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 3. – С. 206-210.
 33. Фаріон, М. М. Інтеграційні аспекти формування політики держави / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4. – С. 14-17.
 34. Фаріон, М. М. Проблеми становлення кредитно-банківської системи України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 236-241.
 35. Фаріон, М. М. Проблеми і перспективи входження України в світове господарство / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 4. – С. 259-264.
 36. Фаріон, М. М. Фактори економічного зростання та макроекономічна нестабільність / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. – С.346-356.
 37. Фаріон, М. М. Реалії та пріоритети політики інтеграції України в європейське співтовариство / М. М. Фаріон, С. Олійник // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. –Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 121-124.
 38. Фаріон, М. М. Перспективний аналіз виробничих запасів / М. М. Фаріон, С. Драч // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 73-78.
 39. Фаріон, М. М. Роль і місце міжнародних економічних організацій у світовій економіці / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 22-26.
 40. Фаріон, М. М. Методологія визначення ефективності діяльності підприємства на фондовому ринку / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 6. – С. 236-246.
 41. Фаріон, М. М. Зарубіжний досвід функціонування корпорацій підприємства на фондовому ринку в умовах трансформації економіки України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 7. – С. 154-155.
 42. Фаріон, М. М. Роль національного банку України на грошовому ринку України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. ж-л. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 8. – С. 166-171.
 43. Фаріон, М. М. Розміщення активів комерційного банку та їх аналіз / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 174-178.
 44. Фаріон, М. М. Реформа оплати праці в Україні та особливості її проведення / М. М. Фаріон, А. Фоміних // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 7. – С. 182-186.
 45. Фаріон, М. М. Місце України у світовій економіці / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : нак. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 9. – С. 141-144.
 46. Фаріон, М. М. Актуальні проблеми і перспективи розвитку Державного бюджету України / М. М. Фаріон, М. Турило // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 10. – С. 152-166.
 47. Фаріон, М. М. До питання формування цінової політики підприємств торгівлі / М. М. Фаріон, Н. Москвіна // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 424-432.
 48. Фаріон, М. М. Інформаційно-технологічна революція та її роль у економічному зростанні України / М. М. Фаріон, Ю. Мельничук // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 13. – С. 275-288.
 49. Фаріон, М. М. Банківське кредитування як джерело фінансування інноваційної діяльності на сучасному етапі / М. М. Фаріон, О. Якубовська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 89-100.
 50. Фаріон, М. М. Місцеве оподаткування та механізми його вдосконалення / М. М. Фаріон, І. Дворян // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 241-250.
 51. Фаріон, М. М. Ринок праці / М. М. Фаріон // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – Вип. 10. – С. 281-295.
 52. Фаріон, М. М. Оцінка причин та передумов економічного розвитку в окремих країнах Європи / М. М. Фаріон, А. І. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 353-366.
 53. Фаріон, М. М. Кредитування інвестиційної діяльності - джерело розвитку економіки України / М. М. Фаріон, О. Деркач // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 15. – С. 296-316.
 54. Фаріон, М. М. Зниження бюджетного дефіциту в умовах ринку / М. М. Фаріон, М. Костик // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 45-48.
 55. Фаріон, М. М. Зовнішньоторговельна діяльність України за умов ринкової трансформації і забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в процесі входження в світові ринки / М. М. Фаріон, О. Демська // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 102-113.
 56. Фаріон, М. М. Ціна і ринкова рівновага / М. М. Фаріон, Т. Довгань // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2007. – Вип. 11. – С. 205-236.
 57. Фаріон, М. М. Особливості залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України / М. М. Фаріон, М. Заверуха // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка. – 2007. – Вип. 17. – С. 35-44.
 58. Фаріон, М. М. Інноваційна політика України та інтеграція до ЄС / М. М. Фаріон, О. Стьопа // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка. – 2007. – Вип. 17. – С. 137-146.
 59. Фаріон, М. М. Іпотечне кредитування як важливий стимулятор стабілізації та розвитку економіки сучасної України / М. М. Фаріон // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2007. – Вип. 15. – С. 334-347.
 60. Фаріон, М. М. Аналіз функціонування ТНК в Україні: проблеми та перспективи / М. М. Фаріон, А. Мизюк // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку. – Тернопіль, 2008. – Вип. 12. – С. 43-55.
 61. Фаріон, М. М. Інфраструктурний комплекс конкурентоспроможності вітчизняних товарів і послуг в процесі входження у світові ринки / М. М. Фаріон, І. Легета // Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2009. – Вип. 13. – С. 175-186.
 62. Фаріон, М. М. Інноваційна політика як умова економічного зростання в Україні / М. М. Фаріон //  Економіка і ринок: облік, аналіз і контроль. – Тернопіль, 2006. – Вип. 14. – С. 69-84.
 63. Фаріон, М. М. Платіжний баланс та потоки капіталу / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – 2014. – № 8.
 64. Фаріон, М. М. Боргова криза та внутрішньо економічна активність / М. М. Фаріон, А. І. Фаріон // Збірник наукових праць Луцького національного технічного університету. – Луцьк, 2010. – Вип. 7. – С. 388-397.
 65. Фаріон, М. М. Можливості та роль держави в задоволенні потреб суспільства за умов формування інноваційної економіки / М. М. Фаріон, Є. К. Ковальчук // Галицький економічний вісник. – 2013. – № 3 (42). – С. 53-60.
 66. Фаріон, М. М. Диференціація доходів населення України: сучасні реалії / М. М. Фаріон // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал Хмельницьк. екон. ун-ту. – 2014. – Вип. 3 (35). – С. 255-261.
 67. Фаріон, М. М. Іноземні інвестиції та особливості інвестиційної активності в Україні / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – 2015. – № 7.
 68. Фаріон, М. М. Посилення диференціації доходів населення за умов всебічної сучасної кризи вітчизняного суспільства / М. М. Фаріон // Глобальні та національні проблеми економіки. – 2015. – № 6.
 69. Фаріон, М. М. Порівняльний аналіз джерел формування доходної частини бюджету країн ЄС та України [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – № 8. – 2016 р.
 70. Фаріон, М. М. Інноваційний розвиток України та країн ЄС: порівняльний аналіз [Електронний ресурс] / М. М. Фаріон // Ефективна економіка. – № 6. – 2016 р.
 71.  

МОНОГРАФІЇ:

 1. Modern tendencies of fiscal policy in European economic space [Текст] : monograph / A. Krysovatyy, O. Kyrylenko, O. Kneysler [et al.] ; scientific editorship by A. Krysovatyy. – Ternopil : TNEU, 2017. – 388 p.

ПІДРУЧНИКИ І НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, О. М. Стрішенець, М. М. Фаріон [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.
 2. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 444 с.
 3. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : навч. посіб. / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків, М. М. Фаріон. – за ред. І.Д.Фаріона.– Тернопіль: Економічна думка, 2008.– 444 с.
 4. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. для дистанц. навч. / за ред. В. В. Кириленка. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 292 с.
 5. Історія економіки та економічної думки [Текст] : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 792 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 6. Родіонова, Л. А. Нова кейнсіанська економічна теорія. Новий неокласичний синтез [Текст] / Л. А. Родіонова, М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 733-738.
 7. Фаріон, М. М. Посткейнсіанська макроекономіка [Текст] / М. М. Фаріон // Історія економіки та економічної думки : підручник / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Ю. І. Гайда, О. В. Длугопольський ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Радіонової. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 530-535.
 8. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 604 с.
 9. Фаріон, І. Д. Світовий ринок товарів і послуг [Текст] : курс лекцій / І. Д. Фаріон, І. Я. Романків ; за ред. І.Д. Фаріон. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – 359 с. 
 10. Сучасні вимірники рівня розвитку структурних та інституціональних характеристик національної та глобальної характеристик [Електронний ресурс] : навч.-метод. посіб. / уклад. В. В. Козюк, О. В. Длугопольський, Ю. І. Гайда, О. І. Заклекта, Л. А. Родіонова. – Тернопіль : Вектор, 2015. – 248 с.
 11. Макроекономіка. Курс лекцій [Текст] : навч. посіб. / В. В. Кириленко, Т. І. Вергелес, К. З. Возьний [та ін.] ; за ред. В. В. Кириленка. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. – 252 с.