Статті

Хрупович Світлана Євгенівна

1537781917 0104d0b0d0b0d0b0

Кафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Хрупович Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Тернопільський держ. технічний ун-т ім. Івана Пулюя. - Т., 2005. - 202 арк.
 2. Хрупович, Світлана Євгенівна Економічне оцінювання та управління збутовою діяльністю підприємств [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Хрупович Світлана Євгенівна ; Національний ун-т "Львівська політехніка". - Л., 2005. - 22 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Хрупович, С. Є. Доларизація як індикатор економічної нестабільності [Текст] / С. Є. Хрупович // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 23-26.
 2. Королюк, Т. М. До питання обліку статутного капіталу акціонерного товариства / Т. М. Королюк, С. Є. Хрупович // Економічні науки. Cерія : Облік і фінанси. - 2010. - Вип. 7(2). - С. 106-114.
 3. Хрупович, С. Формування регіональної політики ефективного використання грошових переказів мігрантів / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. - 2015. - № 2. - С. 83-89.
 4. Хрупович, С. Теоретичні підходи до складу та класифікації ресурсів виробництва / С. Хрупович // Галицький економічний вісник. — 2012. — №2(35). — с.110-114.
 5. Хрупович, С. Теоретико-прикладні аспекти оцінювання результатів маркетингових досліджень / С. Хрупович, Т. Королюк // Галицький економічний вісник. — 2011. — №1(30). — с.175-180.
 6. Хрупович, С. Є. Розвиток проектного фінансування як банківського продукту в Україні / Світлана Євгенівна Хрупович // Галицький економічний вісник. — Тернопіль : ТНТУ, 2016. — Том 50. — № 1. — С. 92-98.
 7. Хрупович, С. Є. Використання теорії ігор при вивченні суспільно-економічної поведінки української молоді / С. Є. Хрупович, Н. Ю. Мариненко // Економіка і управління. – Київ : Європейський університет, 2017. – №4 (76). – С. 19–25.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Хрупович С. Є. Економічне оцінювання та моделювання системи управління збутовою діяльністю підприємств: монографія / С. Є. Хрупович. — Тернопіль: ТНЕУ, 2011. — 160 с.
 2. Хрупович С. Є. Теоретичні основи збутової діяльності підприємств. Розробка моделі системи управління збутом пивоварних підприємств / Хрупович С. Є. // Сучасні соціально-економічні проблеми теорії та практики розвитку економічних систем: колективна монографія. — Тернопіль : ФОП Осадца Ю.В., 2016. — С. 151–171.
 3. Маркетингове забезпечення сталого розвитку міського громадського транспорту [Електронний ресурс] : монографія / Т. М. Борисова, Г. Л. Монастирський, Р. Б. Окрепкий [та ін.] ; за ред. Т. М. Борисової, Г. Л. Монастирського. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2019. - 220 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Хрупович, С. Є. Макроекономіка: теорія і практика: навчальний посібник / С. Є. Хрупович, Г. В. Ціх.– Тернопіль: ТНТУ, 2013.-280 с.