Статті

Штельма Наталія Олегівна

1526561875 1516785422 shtelmaКафедра обліку та економіко-правового забезпечення агропромислового бізнесу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики на машинобудівних підприємствах [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.04 / Штельма Наталія Олегівна ; Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. - Тернопіль, 2012. - 193 с.
  2. Штельма, Наталія Олегівна Формування маркетингової комунікаційної політики машинобудівних підприємств : автореф. дис. … канд. екон. наук : 08.00.04 / Наталія Олегівна Штельма, Терноп. нац. техн. ун-т ім. Івана Пулюя.– Тернопіль : Б.в., 2013.– 21 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Штельма, Н. Основні помилки та правила створення ефективної реклами [Електронний ресурс] / Наталія Штельма // Галицький економічний вісник. - 2009. - № 2. - С. 68-72.
  2. Штельма, Н.О. Комунікативне активізування машинобудівних підприємств [Електронний ресурс] / Штельма Н.О. // Бюлетень Міжнародного Нобелівського економічного форуму, 2010. – Т.2. - № 1(3). – С. 378-383.
  3. Штельма, Н. О. Значення PR-технологій для успішної діяльності українських компаній / Н. О. Штельма, О. О. Комяков // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – Вип. 238, т. IV. – С. 817-822.      
  4. Штельма, Н. О. Маркетингові комунікації XXI століття / Н. О. Штельма // Галицький економічний вісник : наук. журнал. – Тернопіль : ТДТУ ім. Івана Пулюя, 2010. – № 1 (26). – С. 71-75.  
  5. Штельма, Н. О. Різноманітність засобів маркетингової комунікаційної політики / Н. О. Штельма // Наука й економіка : наук.-теорет. журнал. – Хмельницький : ХЕУ, 2010. – Вип. 2 (18). – С. 146-150.