Статті

Шумка Михайлина Леонівна

shumka

Кафедра філософії та політології

НАУКОВИЙ СТУПІНЬ: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Шумка, Михайлина Леонідівна Символізм у філософській культурі України [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.05 / Шумка Михайлина Леонідівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 2001. - 207 с.
 2. Шумка, Михайлина Леонідівна Символізм у філософській культурі України [Текст] : автореф. дис. ... канд. філос. наук : 09.00.05 / Шумка Михайлина Леонідівна ; Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. - Львів, 2001. - 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Шумка, М. Символізм у філософській культурі доби першого українського відродження / Михайлина Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 139-145.
 2. Шумка, М. Філософія та світогляд українського романтизму : (Матеріали до лекції) / Михайлина Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія – 2003. – № 11. – С. 153-162.
 3. Шумка, М. Гіпотеза : (Матеріали до лекції) / М. Шумка // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 94-98.
 4. Шумка, М. Еволюція символічної теорії пізнання у західноєвропейській філософській думці / М. Шумка, Н. Гнасевич, Т. Сілаєва // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 113-120.
 5. Шумка, М. Гроші та політика [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка, Світозар Янковий // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 80-85.
 6. Шумка, М. «….Легше верблюдові пройти через голчине вушко, ніж багатому в Царство Боже» [Електронний ресурс] / М. Шумка, І. Плонка, Т. Маслова // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 75-79.
 7. Шумка, М. Суть та значимість грошей у працях Михайла Івановича Туган-Барановського [Електронний ресурс] / М. Шумка, А. Жук // Мандрівець. – 2008. – № 4. – С. 73-74.
 8. Гурик, М. «Каста луччих людей» у соціально-філософському вченні Дмитра Донцова [Електронний ресурс] / Мирослава Гурик, Михайлина Шумка // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2011. – Вип.8. – С. 36-46.
 9. Шумка, М. Екзистенційна діалектика Сьорена К'єркегора [Електронний ресурс] / Михайлина Шумка,Мирослава Гурик // Наукові записки Національного університету Острозька академія. – 2010. – Вип.7. – С. 165-173.
 10. Гурик, М. І. Взаємозв’язок етики і політики в інтенціях Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / М. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані. – 2012. – № 4 (84). – С. 48-51.
 11. Шумка, М. Аналіз сутності грошей як виміру позаекономічного інтересу /Михайлина Шумка, Соломія Луцишин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 105-111.
 12. Шумка, М. Есе на тему: "Споріднена праця - велике джерело щастя" : [філософія Г. Сковороди] /Михайлина Шумка, Надія Бригідир // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 121-123.
 13. Шумка, М. Етична культура управління: історико-філософський аналіз [Текст] / Михайлина Шумка, Марія Дробиняк // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 111-118.
 14. Шумка, М. Комплексне практичне індивідуальне завдання : [філософія людини] / Михайлина Шумка, Василь Войцешин // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 118-121.
 15. Шумка, М. Комплексне практичне індивідуальне завдання : [основи філософії і філософських наук] / Михайлина Шумка, Наталія Кравчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 78-80.
 16. Шумка, М. Модель людини як суб'єкта соціально-економічних відносин / Михайлина Шумка, Любов Бабій // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль ТНЕУ, 2012. – С. 123-131.
 17. Шумка, М. Основні вектори трансформації особистості у глобалізованому середовищі / Михайлина Шумка, Сергій Гуцал // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 131-137.
 18. Шумка, М. Філософія грошей: теологічний аналіз /Михайлина Шумка, Василь Войцешин //Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 137-143.
 19. Шумка, М. Культ Бога чи мамони, або проблема грошей у католицизмі / Михайлина Шумка, Микола Чупринський // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 119-123.
 20. Шумка, М. Філософське есе на тему: "Філософія як спосіб життя" / Михайлина Шумка, Сніжана Жданюк, Надія Казмірчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 123-126.
 21. Шумка, М. Глобалістика і футурологія: концептуалізація понять / Михайлина Шумка, Павло Вонсович // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 127-131.
 22. Шумка, М. Гроші як предмет соціально-філософського дискурсу / Михайлина Шумка, Роксолана Матвійчук // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 131-135.
 23. Шумка, М. Філософське есе на тему: "Філосоіфя відношення людини до часу" / Михайлина Шумка, Лука Гомівка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 135-138.
 24. Шумка, М. Феномен управління в часових рамках розвитку людства / Михайлина Шумка, Роман Дякун // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 139-143.
 25. Шумка, М. Етичні засади бізнесової діяльності / Михайлина Шумка, Володимир Дашкевич // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 143-148.
 26. Шумка, М. Л. Людиноцентризм творчості Тараса Шевченка / М. Л. Шумка // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 112-113.
 27. Гончарук, Т. В. Гроші та християнин: євангельський контекст [Електронний ресурс] / Т. В. Гончарук, М. Л. Шумка // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей. – Львів, 2012. – Вип. 1.
 28. Гурик, М. І. Дискурс свободи в політичній та духовній спадщині Ярослава Стецька [Електронний ресурс] / M. І. Гурик, М. Л. Шумка // Грані : наук.-теорет. і громад.-політ. альманах. – Дніпропетровськ, 2013. – Вип. 9 (101). – С. 40-56.
 29. Шумка, М. Гуманізм як творення людської сутності в екзистенційній філософії Ж. - П. Сартра / Михайлина Шумка, Людмила Грицишина // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 189-194.
 30. Шумка, М. Ідейні витоки соціально-філософських поглядів Михайла Грушевського / Михайлина Шумка, Марія Косяк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 174-178.
 31. Шумка, М. Історико-філософський аналіз нації / Михайлина Шумка, Оксана Кругліцька // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 185-189.
 32. Шумка, М. Науково-технічна революція і глобальні проблеми сучасності / Михайлина Шумка, Оксана Мартинюк // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 181-185.
 33. Шумка, М. Проблеми національної ідентичності в умовах глобалізації / Михайлина Шумка, Віта Чумак // Соціокультурні та політичні пріоритети української нації в умовах глобалізації : щоріч. наук. пр. / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 178-181.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 255 с.
 2. Шумка, М. Л.  Символіка та мова як репрезентанти національної ідентичності та чинники націєтворення [Текст] / М. Л. Шумка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 114-137.
 3. Шумка, М. Л.  Сутність та динаміка змісту національних традицій у процесі розбудови суверенної української держави [Текст] / М. Л. Шумка // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : монографія / Т. В. Гончарук, Н. В. Гнасевич, М. І. Гурик [та ін.] ; кер. авт. кол. О. М. Рудакевич. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – С. 137-158.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Шумка, М. Л. Основи логіки [Текст] : консп. лекц. / М. Л. Шумка. – Тернопіль : Тайп, 2003. – 112 с.
 2. Логіка [Текст] : курс лекцій / Н. В. Гнасевич, І. М. Пеляк, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка ; за заг. ред. Т. О. Сілаєвої. - Тернопіль : Процюк, 2005. - 180 с.
 3. Гнасевич, Н. В. Практикум з курсу філософії [Текст] / Н. В. Гнасевич, Т. О. Сілаєва, М. Л. Шумка. – Тернопіль : ПП. Процюк, 2005. – 232 с.
 4. Філософія [Текст] : навч. посіб. Кн. 1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 360 с.
 5. Шумка, М. Л. Практикум з курсу логіки [Електронний ресурс] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич. - Тернопіль : ПП Процюк, 2006. - 101 с.
 6. Філософія [Текст]. Ч.1 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 351 с.
 7. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 8. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Воля, 2007. – 352 с.
 9. Філософія [Текст] : навч.-метод. посіб. Ч. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Воля, 2008. – 264 с.
 10. Філософія [Текст] : навч. посіб. кн.1 / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2009. – 360 с.
 11. Філософія [Текст] : навч. посіб. / М. Л. Шумка, Т. В. Гончарук, Л. П. Мокряк, О. М. Рудакевич. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 12. Філософія [Текст] : навч. посіб. : в 2-х кн. Кн. 2 / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2009. - 224 с.
 13. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, Н. В. Джугла, Л. П. Мокряк, М. Л. Шумка. – Тернопіль : Підручники й посібники, 2010. – 360 с.
 14. Світ мудрості. Хрестоматія з філософії [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Г. Орендарчук , М. Шумка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с.
 15. Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Гнасевич, Т. В. Гончарук (Чолач), М. І. Гурик [та ін.] ; за заг. ред. Т. В. Гончарук (Чолач). – Тернопіль : Крок, 2014. – 273 с.
 16. Гончарук, Т. В. Філософські проблеми державного управління [Текст] : навч. посіб. / Т. В. Гончарук, М. І. Гурик, М. Л. Шумка ; відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – 272 с.