Статті

Перелік періодичних видань на 2008 рік:

Назва періодичного видання

З/В

Ч/З

ЦЄС

ЮФ

ХУД. АБОН.

Ч/З іноз. літ-ри

ІБВ

1.

Business Economics

         

1-4

 

2.

CHIP

 

1-11

         

3.

Computing (Комп'ютинг)

 

Т.7,1-3

Т.7,1-3

       

4.

Cutter Benchmark Review

         

1-12

 

5.

Economist

         

1,3;5-
7;9-51

 

6.

Entrepreneurship: Theory and Practice

         

1-6

 

7.

HARD&SOFT

 

1-8,10-12

         

8.

Hi - Tech

 

1-10

         

9.

International Journal of Auditing

         

1-3

 

10.

International Journal of Innovation Management

         

1-4

 

11.

Journal of Economics & Management Strategy

         

1-4

 

12.

Journal of European Economy

         

7/1

 

13.

Journal of International Financial Management & Accounting

         

1-3

 

14.

Journal of International Marketing

         

1-3

 

15.

Journal of Marketing

         

3-6

 

16.

Journal of Marketing Research

         

3-5

 

17.

Journal of Money, Credit and Banking

         

1-7

 

18.

Journal of Personal Selling & Sales Management

         

1-4

 

19.

Journal of Public Policy & Marketing

         

1

 

20.

Marketing Health Services

         

2-4

 

21.

Marketing Management

         

3-6

 

22.

Marketing News

         

6-20

 

23.

Marketing Research Magazine

         

1-4

 

24.

National Georaphic Traveller

         

1,4,5,6;10-12

 

25.

Oxford Economic Paper

         

2-4

 

26.

PC WORLD

 

1-2,6-8,10

         

27.

Polish Market

         

1-4

 

28.

The Academy of Management Perspectives

         

1

 

29.

Welcome to Ukraine (Україна)

         

3,4

 

30.

Автоматика, автоматизация ,электротехнические комплексы и системы

 

1,2

         

31.

Агробаланс

 

1-5

         

32.

Агровісник

 

№9(31),8(30)

         

33.

Агроінком

 

1-6

         

34.

Агроперспектива

 

1-12

         

35.

Адвокат

     

1-12

     

36.

Актуальні проблеми економіки

1-12

1-12

         

37.

Актуальні проблеми міжнародних відносин

 

вип.:78ч.2,
82ч.1.

         

38.

Аналитический банковский журнал

 

1-12

         

39.

Антикризисное и внешнее управление

 

3,4

         

40.

Аудит

1-12

1-6

         

41.

Аудитор

 

5-12

         

42.

Аудиторские ведомости

 

1-12

         

43.

Баланс. Бібліотека

 

1-12

         

44.

Банківська справа

1-6

1-6

         

45.

Банковская практика за рубежом

 

1-12

         

46.

Банковские технологии

 

1-12

         

47.

Банковские услуги

 

2,4,5,7,8,9,
11

         

48.

Банковский аудитор

 

1-12

         

49.

Банковский менеджмент

 

1-4,6-12

         

50.

Банковское дело

 

1-12

         

51.

Безпека життєдіяльності

 

1 - 12

         

52.

Бизнес

 

15

1-2,4-
21,24-
26,29,
31,40,
43,44

       

53.

Бібліотека "Баланс"

1-12

           

54.

Бібліотека Головбуха

 

1-12

         

55.

Бібліотечна планета

           

1-4

56.

Бібліотечний вісник

           

1-6

57.

Бібліотечний форум України

           

1-4

58.

Будівництво України

 

1-6

         

59.

Бухгалтер и компьютер

 

1-12

         

60.

Бухгалтерія. Право,податки,консультації

 

1-52

         

61.

Бухгалтерія в сільському господарстві

 

1-24

         

62.

Бухгалтерський облік і аудит

1-12

1-12

         

63.

Бюлетень ВАК України

1-12

1-12

 

1-12

     

64.

Бюлетень законодавства та юридичної практики України

     

1-12

     

65.

Бюлетень Міністерства Юстиції України

     

1-12

     

66.

Бюлетень Національного банку України

1-12

1-12

         

67.

Бюлетень «Цінні папери України»

 

32-38,49-
70,73-81,82-
91,92-97,110-
128,131-
160,161-
202,252-296

         

68.

Весник МГУ. Серия Экономика

1-6

           

69.

Весник МГУ. Серия Философия

1-6

           

70.

Вестник Ростовского государственного университета путей сообщения

 

2

         

71.

Вестник Ростовского государственного университета "РИНХ"

 

1

         

72.

Вестник Самарского государственого экономического университета

 

1-12

         

73.

Вища освіта в Україні

1-4

1-4

1-4

       

74.

Вища школа

1-12

2

         

75.

Відомості ВРУ

 

1-52

 

1-52

     

76.

Відомості приватизації

 

січ.-груд.

         

77.

Вільне життя

 

січ.-черв.

         

78.

Вісник аграрної науки

 

1-12

         

79.

Вісник Академії економічних наук України

 

1,2

         

80.

Вісник Академії правових наук України

     

1-4

     

81.

Вісник Верховного Суду України

     

1-12

     

82.

Вісник Вінницького політехнічного інституту

 

1-6

         

83.

Вісник господарського судочинства

     

1-6

     

84.

Вісник державної служби України

1-4

1,3

         

85.

Вісник ДІТБ

 

12

         

86.

Вісник Дніпропетровської  державної фінансової  академії

 

1

         

87.

Вісник Донецького ін-ту турист. бізнесу

 

12

         

88.

Вісник економічної науки України

1,2

1,2

         

89.

Вісник Київ. держ. ун-ту ім.Т.Г.Шевченка. Економіка

 

102,104,105,
106

         

90.

Вісник Київського Інституту  бізнесу та технологій

 

2

         

91.

Вісник Київського національного торговельно-економічного університету

1-4

1-6

         

92.

Вісник Київського національного університету ім.Тараса Шевченка

 

102,104-106

         

93.

Вісник Констит.суду України

     

1-6

     

94.

Вісник кредитної кооперації

 

4,5,6

         

95.

Вісник Львівського університету

 

Вип. 3

         

96.

Вісник Національної академії державного управління при Президентові України

1-4

1-4

         

97.

Вісник НБУ

1-12

1-12

         

98.

Вісник пенсійного фонду України

1-12

           

99.

Вісник податкової служби України

 

1 - 19, 30 - 49

         

100.

Вісник Прокуратури

     

1-12

     

101.

Вісник Сумського державного університету

 

2

         

102.

Вісник ТНЕУ

 

1-4

1-4

       

103.

Віче

 

1-16

         

104.

Вопросы экономики

1-12

1-12

1-5,8-
12

       

105.

Вопросы экономических наук

 

1-6

         

106.

Вопросы статистики

1-12

           

107.

Вопросы управления предприятием

 

3,4

         

108.

Вопросы философии

1-12

           

109.

Вычислительные технологии

 

1-2

         

110.

Все про бухгалтерський облік

 

1-59, 66-120

         

111.

Газета Бизнес

 

1-41,25-30,7-
12

         

112.

Географія та основи економіки в школі

 

1-12

         

113.

Головбух

 

2-72

         

114.

Государство и право

     

1-12

     

115.

Дайджест для тих, хто вивчає англійську мову

         

1-24

 

116.

Датчики и системы

 

1-4

         

117.

Дебет-кредит

 

2,5

         

118.

Дебет-кредит (документи)

 

1-8,19-28,30-
52

         

119.

Дебет-кредит (спецвипуск)

 

29

         

120.

Демографія та соціальна економіка

1,2

2

         

121.

День

 

січ.-лип.

         

122.

Деньги и кредит

1-12

1 - 6, 9 - 12

         

123.

Державний інформаційний бюлетень про приватизацію

 

1-12

         

124.

Державні закупівлі України

1-12

1-12

         

125.

Дистрибюция и логистика

1-10

1-10

         

126.

Діловий вісник

 

1-8,10,12

         

127.

Домашня газета

 

берез.-жовт.

         

128.

Экономика и управление в зарубежных странах

 

1-3,9-11

         

129.

Экономическая теория

   

2,3,4

       

130.

Економіка АПК

 

1-12

         

131.

Економіка і прогнозування

1-4

2-4

         

132.

Економіка промисловості

 

1-4

         

133.

Економіка та держава

1-12

5-12

         

134.

Економіка України

1-12

1-12

1,2,6,9
,10,12

       

135.

Економіка, фінанси, право

1-12

1-12

         

136.

Економіст

1-12

1-12

2-12

       

137.

Економічний часопис ХХІ століття

1-12

           

138.

Електроінформ

 

2

         

139.

Євроатлантик інформ

 

1-3

         

140.

Євробюлетень

         

3-
9;10,1
2

 

141.

Железо

 

1-4,6-12

         

142.

Журнал Європейської економіки

1-4

Т.7 №1-4

Т.7.
№1
(у,а,р)
,№2
(у,а,р)
,№3
(у,р),
№4 (у)

       

143.

Журнал управления компанией (ЖУК)

 

2,4,5,7,8

         

144.

Закони України

 

1-23

         

145.

Законодавчі і нормативні акти з банківської діяльності

 

1-
7,11(ч,2),12
(част,3)

         

146.

Збірник наукових праць: Національної академії державного управління при Президентові України

1,2

2

         

147.

Збірник нормативно-директивних  документів з охорони здоров′я

 

7

         

148.

Збірник систематизованого законодавства ( багатогранний облік)

 

1,2,4-6,8-12

         

149.

Зимняя экзотика

 

2-4,6,8,9,11-
13,16-18

         

150.

Известия ВУЗ. Правоведение

     

1-6

     

151.

Известия Санкт - Петербурского университета экономики и финансов

 

1-4

         

152.

Инвест газета

   

1-
19,21-
25,30,
32,34,
37,39,
43

       

153.

Інвестиції: практика та досвід

1-24

1-24

         

154.

Інноваційна економіка

1,4

2

         

155.

Іноземні мови

         

1-4

 

156.

Інтелектуальна власність в Україні

1-12

1-12

 

1-12

     

157.

Інформаційний бюлетень

 

2-6,8-12

         

158.

Інформаційний бюлетень тендерної палати України

 

2

         

159.

Інформаційний збірник міністерства освіти і науки України

1-36

1-36

         

160.

Історія в школах України

 

2

         

161.

Кадровый менеджмент

 

1-6

         

162.

Календар пам'ятних і знаменних дат

           

1 кв.,
2 кв.
(2
екз.),
3 кв.
(2
екз.),
4 кв.

163.

Київ

       

1-12

   

164.

Компьютерное оборудование

 

34-36,41-49

         

166.

Конкуренція.Вісник антимонопольного комітету

 

1-4

         

167.

Консалтинг в Україні

   

4-
12,24,
25

       

168.

Контракти

 

15-52

         
 

Кореспондент

   

1-
34,36-
43,45-
50

       

169.

Личности

 

5

         

170.

Літопис авторефератів

           

1-4

171.

Літопис книг

           

1-24

172.

Логистика

1-4

3,4-6

         

173.

Логистика: проблемы и решения

1-6

           

174.

Людина і праця

 

1-12

         

175.

Маркетинг

 

1-3,5-6

         

176.

Маркетинг в России и за рубежом

 

2-6

         

177.

Маркетинг в Україні

 

1-6

2,4,5,6

       

178.

Маркетинг и маркетинговые исследования

 

3-6

         

179.

Маркетинг и реклама

 

1-12

         

180.

Маркетинг услуг

 

1-4

         

181.

Маркетолог

 

1-11

         

182.

Математичні методи та фізико-механічні поля

 

1-4

         

183.

Международная жизнь

 

1-12

1-5,7-
12

       

184.

Международная экономика

1-12

1-3,6,10-12

         

185.

Менеджер. Вісник Донецьк. держ. акад. управління

 

1-4

         

186.

Менеджмент в России и за рубежом

 

1-4,6

         

188.

Менеджмент і менеджер

1-12

7-8

1,2,5-
6,9-10

       

189.

Менеджмент сегодня

   

1-6

       

190.

Механізм регулювання економіки

 

1,2,3/1,3/2,4
/1,4/2

         

191.

Микроэкономика

 

6

         

192.

Мир денег

 

1 - 5, 7 - 10,
12

         

193.

Мир туризма

 

1-6,8

         

194.

Мировая экономика и международные отношения

1-12

           

195.

Мировая эк-ка. Соц.-экон. развитие стран мира

 

1-12

         

196.

Митна справа

 

1-5

 

1-6

     

197.

Молодь України

 

1-7,8-12

         
 

Менеджер по персоналу

   

1-12

       

198.

Міжнародний огляд

 

1,2,4

         

199.

Міжнародний туризм

 

1,4,6

1-6

       

200.

Місто

   

2-53

1-104

     

201.

Навчання сьогодні

 

1,3,4

         

202.

Надзвичайна ситуація

 

1-12

         

203.

Наука молода

 

9-10

10

       

204.

Наука України у світовому інформаційному просторі

 

1

         

205.

Науковий вісник фінанси, банки інвестиції

 

1

         

206.

Науковий світ

1-12

1-12

         

207.

Наукові записки  (Економічні науки)  Києво-Могилянська Академія

 

Т. 81

         

208.

Наукові записки ТНПУ ім. В.Гнатюка серія:Економіка

 

22

         

209.

Нафтова і газова промисловість

 

1-6

         

210.

Нова Тернопільська газета

   

1-51

       

211.

Нова ера

 

1-12

         

212.

Новини НАТО

 

1,2

         

213.

Новый маркетинг

 

1-4;6-9;11,12

         

214.

Новый мир

       

1-12

   

215.

Облік і фінанси АПК

 

1-3

         

216.

Общество и экономика

 

1

         

217.

Освіта України

 

січ.-груд.

         

218.

Основи здоров’я та фізкультура

 

1-12

         

219.

Отдел маркетинга

 

9,11-12

         

220.

Офіційний вісник України

1-52

2-60

 

1-101

     

221.

Пенсійний кур′єр

 

1-12

         

222.

Пенсія

1-12

1-6,10-12

         

223.

Підприємництво,господарство,право

 

2-4,6-12

 

1-12

     

224.

Платіжний баланс України

 

1,2

         

225.

Платіжний баланс і зовнішній борг України

 

1 квартал

         

226.

Податки та бухгалтерський облік

 

20-40,42-
68,70-104

         

227.

Податки та бухгалтерський облік (додаток)

 

1-4,6-12

         

228.

Податковий, банківський, митний консультант

 

1-12

         

229.

Портфельный инвестор

 

2-4,6,8-9

         

230.

Право України

 

1-12

 

1-12

     

231.

Правовий тиждень

     

1-246

     

232.

Практична психологія та соціальна робота

 

1-12

         

233.

Прикладні проблеми механіки і математики

 

В. 6

         

234.

Проблемы теории и практики управления

 

1-4;6-9;11

         

235.

Проблемы функционирования рыночного хоз-ва

 

1-6;8-12

         

236.

Пропозиція

 

1-9,11-12

         

237.

Психологія і суспільство

 

1-4

         

238.

Регіональна економіка

1-4

1-4

1-4

       

239.

Ресурсы, информация, снабжение, конкуренция

 

2-4

         

240.

Реферативный журнал : экономика промышленности

           

7-12

241.

Ринок інсталяцій

 

4,9

         

242.

Ринок цінних паперів України

 

3-4,5-6,7-
8,11-12

         

243.

Ринок цінних паперів України, Вісник держ. Комісії

 

1,2,7-10

         

244.

Риск-менеджмент

 

11,12

         

245.

РИСК: Ресурсы. Информация. Снабжение. Конкуренция

 

1-4

         

246.

Світ фінансів

 

1(1,14),2(15),
3(3,16),4(17)

         

247.

Світогляд

 

1-3,5,6

         

248.

Свобода

 

річна

2-104

1-52

     

249.

Смена

       

1-12

   

250.

Современная практика управления

 

1

         

251.

Соціальний захист

 

1-12

         

252.

Соціологія:теорія,методи,маркетинг

 

1-4

         

253.

Стандартизація сертифікація якість

 

1-6

         

254.

Статистика України

1-4

1-4

         

255.

Стратегічні пріоритети

 

1,2,3

         

256.

Сучасність

       

3-
4,5,7-
8,9,10,
11,12

   

257.

США - Канада: экономика, политика, культура

 

1-12

         

258.

Тваринництво України

 

1-12

         

259.

Твой номер

 

1,2

         

260.

Теорія і методика фізичного виховання і спорту

 

1-2,3-4

         

261.

Теорія і практика інтелектуальної власності

 

1-8

 

1-6

     

262.

Техніка і технології АПК

 

1,2,5,11-12

         

263.

Тиждень

 

13

         

264.

Трибуна

 

3-6

         

265.

Труди Київської Духовної Академії

 

8

         

266.

Туризм сільський зелений

   

1,2,4

       

267.

Туристический бизнес

 

2-4;6,8,9;11-
13;15-18

         

268.

Украинский туризм

 

4

1-6

       

269.

Україна - Business

 

січ.-груд.

         

270.

Україна: аспекти праці

1-8

2-8

         

271.

Україна молода

 

січ.-груд.

         

272.

Україна - НАТО

 

1-3

         

273.

Українське слово

 

1-12

         

274.

Український географічний журнал

 

1-4

         

275.

Український історичний журнал

 

1-6

         

276.

Університетська думка

1,2,3,5,6,7

1-3,5-6

         

277.

Управление в кредитной организации

 

1-12

         

278.

Управление компанией

 

2,4-8,12

         

279.

Управление рисками

 

1

         

280.

Урядовий кур’єр

 

квіт.-груд.

 

1-52

     

281.

Философские науки

1-12

           

282.

Финансовая консультация

 

1-24

         

283.

Финансовие риски

 

1,2

         

284.

Финансовые рынки и ценные бумаги

 

1,3 - 9,11,13-19,21-24

         

285.

Финансовые услуги

 

1-5

         

286.

Финансовый менеджмент

 

2,5

1-6

       

287.

Финансы

1-12

           

288.

Фізико-математичне моделювання та інформаційні технолгії

 

7-9

         

289.

Фізичне виховання в школі

 

1-5

         

290.

Філософська думка

 

1-4,6

         

291.

Фінанси України

1-12

1-12

1-12

       

292.

Фінансова справа

 

1,3-12

         

293.

Фінансовий контроль

1-6

           
 

Фінансовий менеджер

   

1,4-11

       

294.

Фінансовий ринок України

 

2 - 4, 6 - 12

1-12

       

295.

Фондовый рынок

 

1-36,40-48

         

296.

Формування ринкових відносин в Україні

1-12

1-4,6-12

         

297.

Харчова і переробна промисловість

 

1-12

         

298.

Цінні папери України

 

1-52

         

299.

Юридична Україна

     

1-12

     

300.

Юридичний Вісник України

 

січ.-груд.

 

1-52

     

301.

Юридичний журнал

     

1-12

     

302.

20 хвилин

 

січ.-груд.