Книгообмін

Шановні користувачі!  

                                               

З  метою формування, доукомплектування та поліпшення якісного складу фонду бібліотеки,пропонуємо Вам співпрацю по книгообміну документами.

Виходячи із потреб бібліотеки, до обміну приймається література з усіх галузей знань.

Якщо Вас зацікавили конкретні видання і Вам є що запропонувати нам на обмін, просимо повідомити нас:

  • поштова адреса: 46 000,  м. Тернопіль, вул. Бережанська, 4
  • зав. відділом комплектування документів –
  • тел.(0352) 47-58-70  Олійник Катерина Василівна
  • e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Щиро сподіваємося на співпрацю з нашою бібліотекою!  

 

Обмінний Фонд

№ п/п

Назва

К-сть

 

1.

Фінансові важелі подолання бідності в Україні : монографія / за ред. проф. О. П.   Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 430 с. - ISBN 978-966-654-268-0

5

 

2.

Монастирський, Г. Л.

5

 
   

 Модернізаційна парадигма управління економічним розвитком територіальних спільнот базового рівня : монографія / Г. Л. Монастирський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 464 с. - ISBN 978-966-654-252-9.

 

3.

Реформирование налоговых систем. Теория, методология и практика : монография / под ред. Майбурова И. А., Иванова Ю. Б., Крисоватого А. И. - К. : Кондор, 2011. - 352 с. - ISBN 978-966-351-360-7.

10

 

4.

Турбулентность налоговых реформ : монография / С. И. Юрий, А. И. Крисоватый, И. А. Майбуров, Т. В. Кощук. - К. : Знання, 2011. - 382 с. - ISBN 978-966-346-869-3.

10

 

5.

Мартинюк, В. П.

5

 
   

Фінансові аспекти розбудови митної системи в інтересах економічної безпеки України : монографія / В. П. Мартинюк. - К. : Кондор, 2011. - 326 с. - ISBN 978-966-351-377-5.

 

6.

Гладій, І. Й.

7

 
   

 Регіоналізація світового ринку : євроінтеграційний аспект : монографія / І. Й. Гладій. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 544 с. - ISBN 966-654-167-Х.

 

7.

Попович, П. Я.

5

 
   

 Організація і методологія операційного аналізу : монографія / П. Я. Попович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 260 с. - ISBN 978-966-654-247-5.

 

8.

Хомин, П. Я.

10

 
   

Облік та аналіз діяльності фермерського господарства / П. Я. Хомин, І. І. Костецький, Я. І. Костецький. - Тернопіль : Поліграфіст, 1999. - 144 с.

 

9.

Хомин, П. Я.

10

 
   

Формування звітності в підсистемах фінансового, управлінського й податкового обліку : монографія / П. Я. Хомин. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 288 с. - ISBN 966-654-134-3.

 

10.

Дзюблюк, О. В.

5

 
   

Організація грошово-кредитних відносин суспільства в умовах ринкової економіки : монографія / О. В. Дзюблюк. - К. : Поліграфкнига, 2000. - 512 с. - ISBN 966-530-065-2.

 

11.

Клапків. М. С.

8

 
   

Витоки національного страхового ринку України : Монографія / М. С. Клапків, Ю. М. Клапків. - Тернопіль : Карт-бланш, 2003. - 275 с. - ISBN 966-7952-04-5.

 

12.

Юрій, С. І.

5

 
   

Економічні та соціальні аспекти розвитку господарського комплексу України : монографія / С. І. Юрій, Р. А. Іванух, С. Л. Дусановський. - Тернопіль : Збруч, 2003. - 468 с. - ISBN 966-528-186-0.

 
   
   

13.

Фурман, А.

5

 
   

Теорія і практика розвивального підручника : монографія / А. Фурман. - Тернопіль : Економічна думка, 2004. - 286 с. - ISBN 966-654-127-0.

 

14.

Ріппа, С. П.

10

 
   

 Прийняття рішень в економіці на основі комп’ютерних баз знань / С. П. Ріппа. - Львів : Каменяр, 1997. – 268 с.

 

15.

Брич, В. Я.

10

 
   

Трансформація ринку праці та проблеми підвищення життєвого рівня населення. Методологія, практика, шляхи вирішення : монографія / В. Я. Брич. - Тернопіль : Економічна думка, 2003. - 375 с. - ISBN 966-654-128-9.   

 

16.

Литвин, І.

5

 
   

Оптимізація інформаційної ефективності систем управління : монографія / І. Литвин. - Тернопіль : ТНЕУ, 2008. - 336 с. - ISBN 978-966-654-231-4.

 

17.

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 1 / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2005. - 616 с. - ISBN 966-603-425-5.

10

 

18.

Економічний енциклопедичний словник : у 2-х т. Т. 2. О-Я / С. В. Мочерний, Я. С. Ларіна, О. А. Устенко, С. І. Юрій ; за ред. С. В. Мочерного. - Львів : Світ, 2006. - 568 с. - ISBN 966-603-426-3.

10

 

19.

Крупка, М. І.

5

 
   

 Фінансово-кредитний механізм інноваційного розвитку економіки України / М. І. Крупка. - Львів : ЛДУ, 2001. - 608 с. - ISBN 966-613-042-4.

 

20.

Кізима, Т. О.

8

 
   

 Фінанси домогосподарств : сучасна парадигма та домінанти розвитку / Т. О. Кізима. - К. : Знання, 2010. - 431 с. - ISBN 978-966-346-744-3.

 

21.

Юрій, С. І.

5

 
   

Сучасні тенденції розвитку європейського оподаткування та новітня парадигма податкової політики в Україні : монографія / С. І. Юрій, А. І. Крисоватий, Т. В. Кощук. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 292 с. - ISBN 978-966-654-253-6.

 

22.

Куриляк, В. Є.

10

 
   

 Міжкультурний менеджмент : монографія / В. Є. Куриляк. - Тернопіль : Астон, 2004. - 239 с. - ISBN 966-308-087-6.

 

23.

Баліцька, М.

8

 
   

Ріка життя Володимира Вихруща / Марія Баліцька. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 144 с. - ISBN 978-966-654-237-6.

 

24.

Болонський процес. Документи і матеріали / за ред. С. І. Юрія. - Тернопіль : Економічна думка, 2006. - 136 с.

3

 

25.

Кустовська, О. В.

2

 
   

Демографічний розвиток регіону (статистичний аналіз і моделювання) / О. В. Кустовська. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 326 с. - ISBN 978-966-654-219-2

 

26.

Козюк, В. В.

5

 
   

 Монетарні засади глобальної фінансової стабільності : монографія / В. В. Козюк. - Тернопіль : Економічна думка, 2009. - 728 с. - ISBN 978-966-654-234-5.

 

27.

Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри / за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. - К. : Знання, 2007. - 595 с. - ISBN 978-966-346-364-3.

3

 

28.

Розвиток банківської системи України як основа реалізації стратегії економічного зростання : монографія / за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 384 с. - ISBN 978-966-654-251-2.

5

 

29.

Дем'янишин, В. Г.

2

 
   

   Теоретична концептуалізація і практична реалізація бюджетної доктрини України : монографія / В. Г. Дем'янишин. - Тернопіль : Економічна думка, 2008. - 496 с. - ISBN 978-966-654-226-0.

 

30.

Крисоватий, А. І.

10

 
   

Теоретико-організаційні домінанти та практика реалізації податкової політики в Україні : монографія / А. І. Крисоватий. - К. : Знання, 2005. - 371 с. - ISBN 966-7952-44-4.

 

31.

Желюк, Т. Л. Управління довгостроковим розвитком національної економіки : методологічні та прикладні аспекти : монографія / Т. Л. Желюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010. - 512 с. - ISBN 978-966-654-256-7.

5

 

32.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 1. / за ред. С. П. Кошелюка. - К. : Академія, 2000. - 864 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

33.

Економічна енциклопедія : у 3-х т. Т. 2 / за ред. С. В. Мочерний. - К. : Академія, 2001. - 848 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

34.

Економічна енциклопедія : у 3 -х т. Т. 3. - Тернопіль : Академія, 2002. – 951 с. - ISBN 966-580-074-4.

10

 

35.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 1. Монографія / П. І. Юхименко, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 687 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

36.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 2. Енциклопедія / С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, С. І. Юрій, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 584 с. - ISBN 978-966-351-360-7.

10

 

37.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 3. Хрестоматія. Ч. 1 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук. ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 471 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

38.

Фінансова думка України : у 3-х т. Т. 3. Хрестоматія. Ч. 2 / С. І. Юрій, С. В. Льовочкін, В. М. Федосов, П. І. Юхименко ; за наук . ред. В. М. Федосова. - К. : Кондор, 2010. - 734 с. - ISBN 978-966-351-375-1.

10

 

39.

Бінцаровська, А. І.

15

 
   

Пісня крилата - душа України [Текст] : зб. пісенної лірики / А. І. Бінцаровська. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 168 с.

 

40.

Свидрук, І. І.

2

 
   

Креативний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / І. І. Свидрук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 224 с.

 

41.

Сазонець, І. Л.

5

 
   

Інвестування [Текст] : підручник / І. Л. Сазонець, В. А. Федорова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 312 с.

 

42.

Гуцаленко, Л. В.

5

 
   

Державний фінансовий контроль [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, В. А. Дерій, М. М. Коцупатрий. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 424 с.

 

43.

Коваленко, Д. І.

10

 
   

Гроші та кредит : теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / Д. І. Коваленко. - 3-тє вид., доповн. та переробл. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

 

44.

Роїна, О. М.

3

 
   

Господарський процес [Текст] : практ. посіб. / О. М. Роїна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 192 с

 

45.

Колесников, О. В.

5

 
   

Основи наукових досліджень [Текст] : навч. посіб. / О. В. Колесников. - 2-ге вид., випр. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 144 с.

 

46.

Довгань, Л. Є.

5

 
   

Стратегічне управління [Текст] : навч. посіб. / Л. Є. Довгань, Ю. В. Каракай, Л. П. Артеменко. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с

 

47.

Шалева, О. І.

2

 
   

Електронна комерція [Текст] : навч. посіб. / О. І. Шалева. - К. : ЦУЛ, 2011.

 

48.

Вітвицька, С. С.

2

 
   

Основи педагогіки вищої школи [Текст] : підручник / С. С. Вітвицька. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.

 

49.

Пазинич, В. І.

3

 
   

Фінансовий менеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. І. Пазинич, А. В. Шулешко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.

 

50.

Україна і світ (країни / території світу, показники соціально-економічного розвитку, зв'язки з Україною, офіційні контакти) [Текст] : навч. посіб. / Д. Г. Кучеренко, О. В. Мартинюк, В. Є. Сахаров [та ін.] ; за заг. ред. В. Є. Сахарова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 c.

3

 

51.

Длугопольський, Олександр Володимирович.

2

 
   

Суспільний сектор економіки і публічні фінанси в епоху глобальних трансформацій [Текст] : монографія / Олександр Володимирович Длугопольський. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 632 с.

 

52.

Українська мова [Текст] : практ. посіб. для абітурієнтів / Л. І. Біловус, О. В. Блашків, О. М. Гавура, Н. М. Ліщинська. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 524 с.

5

 

53.

Пилипів, І. В.

4

 
   

Греко-католицька церква в суспільно-політичному житті Східної Галичини (1918-1939 рр.) [Текст] : монографія / І. В. Пилипів. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 440 с.

 

54.

Крисоватий, А. І.

2

 
   

Планування та прогнозування податкових надходжень [Текст] : навч. посіб. / А. І. Крисоватий, А. Я. Кізима, В. В. Маслій. - Тернопіль : Економічна думка, 2011. - 260 с.

 

55.

Адміністративне право. Загальна частина [Текст] : навч. посіб. / С. М. Алфьоров, С. В. Ващенко, М. М. Долгополова, А. П. Купін. - К. : ЦУЛ, 2011. - 216 с.

4

 

56.

Останкова, Л. А.

3

 
   

Аналіз, моделювання та управління економічними ризиками [Текст] : навч. посіб. / Л. А. Останкова, Н. Ю. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 256 с.

 

57.

Толстенко, О. Ю.

2

 
   

Система страхування автомобільного транспорту в Україні [Текст] : монографія / О. Ю. Толстенко. - Тернопіль : Підручники і посібники, 2011. - 208 с.

 

58.

Суха, О. Р.

3

 
   

Аудит [Текст] : навч. посіб. / О. Р. Суха. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 284 с.

 

59.

  Форкун, І. В.

5

 
   

Основи казначейської справи [Текст] : навч. посіб. / І. В. Форкун, Н. Л. Фролова. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 477 с.

 

60.

  Ващишин, А. М.

3

 
   

Історія економічних вчень [Текст] : навч. посіб. / А. М. Ващишин, П. Й. Мисловський, Б. М. Шевчик ; за ред. Г. І. Башнянина, А. М. Ващишина. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 433 с.

 

61.

Антошкіна, Л. І.

2

 
   

Методологія економічних досліджень [Текст] : підручник / Л. І. Антошкіна, Д. М. Стеченко. - К. : Знання, 2015. - 312 с.

 

62.

Ходаківський, Є. І.

4

 
   

Психологія управління [Текст] : підручник / Є. І. Ходаківський, Ю. В. Богоявленська, Т. П. Грабар ; за ред. Є. І. Ходаківського. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.

 

63.

Лишиленко, О. В.

5

 
   

Бухгалтерський облік [Текст] : підручник / О. В. Лишиленко. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : ЦУЛ, 2011. - 670 с.

 

64.

Карамишева, Н. В.

5

 
   

Логіка (теоретична і прикладна) [Текст] : навч. посіб. / Н. В. Карамишева. - К. : Знання, 2011. - 455 с.

 

65.

Історія економічних учень : хрестоматія [Текст] : навч. посіб. / уклад. В. Д. Базилевич, Н. І. Гражевська, А. О. Маслов [та ін.] ; за ред. В. Д. Базилевича. - К. : Знання, 2011. - 1198 с.

5

 

66.

Гражевська, Н. І.

4

 
   

Еволюція сучасних економічних систем [Текст] : навч. посіб. / Н. І. Гражевська. - К. : Знання, 2011. - 288 с.

 

67.

Фінанси [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 687 с.

10

 

68.

  Євтух, О. Т.

2

 
   

Фінансовий менеджмент для магістрів і не тільки [Текст] : навч. посіб. / О. Т. Євтух, О. О. Євтух. - К. : ЦУЛ, 2011. - 408 с.

 

69.

Організація і методика економічного аналізу [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, П. М. Сухарев, Л. О. Ващенко [та ін.]. - К. : ЦУЛ, 2012. - 528 с.

2

 

70.

Бюджетна система [Текст] : підручник / С. І. Юрій, В. Г. Дем'янишин, О. П. Кириленко [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, В. Г. Дем'янишина, О. П. Кириленко. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 624 с.

5

 

71.

  Теліпко, В. Е.

2

 
   

Парламентське право. Академічний курс [Текст] : підручник / В. Е. Теліпко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 664 с.

 

72.

Лугінін, О. Є.

5

 
   

Економіко-математичне моделювання [Текст] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомішина. - К. : Знання, 2011. - 342 с.

 

73.

Комп'ютерна техніка та інформаційні технології [Текст] : навч. посіб. / А. В. Козловський, Ю. М. Паночишин, Б. В. Погріщук. - К. : Знання, 2011. - 463 с.

2

 

74.

  Теліпко, В. Е.

2

 
   

Науково-практичний коментар Конституції України [Текст] : станом на 1 груд. 2010 р. / В. Е. Теліпко ; за ред. В. Л. Мусіяки. - К. : ЦУЛ, 2011. - 540 с.

 

75.

Еш, С. М.

4

 
   

Фінансовий ринок [Текст] : навч. посіб. / С. М. Еш. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528 с.

 

76.

Інтелектуальні системи [Текст] : підручник / В. В. Литвин, В. В. Пасічник, Ю. В. Яцишин ; за ред. проф. В. В. Пасічника. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 406 с.

3

 

77.

Басюк, Т. М.

3

 
   

Основи інформаційних технологій [Текст] : навч. посіб. / Т. М. Басюк, Н. О. Думанський, О. В. Пасічник ; за ред. В.В. Пасічника. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 390 с.

 

78.

Стратегічні орієнтири формування і реалізації фіскальної політики України [Текст] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Десятнюк, А. Я. Кізима [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 356 с.

10

 

79.

Фаріон, І. Д.

2

 
   

Управлінський облік [Текст] : підручник / І. Д. Фаріон, Т. М. Писаренко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 792 с.

 

80.

Лазарович, М. В.

5

 
   

Історія України [Текст] : навч. посіб. / М. В. Лазарович. - 2-ге вид., випр. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 685 с.

 

81.

  Лучко, М. Р.

5

 
   

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / М. Р. Лучко, Н. Г. Мельник, С. В. Сисюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 356 с.

 

82.

Нетрадиційні та відновлювальні джерела енергії : оцінка ефективності інвестиційних проектів [Текст] : монографія / О. М. Сохацька, О. М. Ляшенко, В. М. Олейко [та ін.] ; за заг. ред. О. М. Сохацької. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 308 с.

2

 

83.

  Попова, Л. М.

5

 
   

Казначейська справа [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Попова, С. М. Попова, В. І. Успаленко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 164 с.

 

84.

Топольник, В. Г.

5

 
   

Метрологія, стандартизація, сертифікація і управління якістю [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Топольник, М. А. Котляр. - Львів : Магнолія - 2006, 2012. - 212 с.

 

85.

Левицька, Н. М.

5

 
   

Історія України. Україна в світі : історія і сучасність [Текст] : навч. посіб. / Н. М. Левицька. - К. : Кондор, 2011. - 418 с

 

86.

  Шило, В. П.

3

 
   

Бухгалтерський облік : концептуальні основи теорії [Текст] : навч. посіб. / В. П. Шило, С. Б. Верхоглядова, С. Б. Ільіна. - К. : Кондор, 2011. - 172 с.

 

87.

Адамик, Б. П.

3

 
   

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : підручник / Б. П. Адамик. - 2-ге вид., доповн. і переробл. - К. : Кондор, 2011. - 416 с.

 

88.

Фінансовий інжиніринг [Текст] : навч. посіб. / О. М. Сохацька, Л. В. Гаврилюк-Єнсен, В. М. Олейко [та ін.] ; за ред. О. М. Сохацької. - К. : Кондор, 2011. - 660 с.

3

 

89.

Центральний банк і грошово-кредитна політика [Текст] : навч. посіб. / Т. Д. Косова, О. О. Папаіка, С. Г. Арбузов [та ін.] ; за ред. Т. Д. Косової та О. О. Папаіки. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.

2

 

90.

Азаренкова, Г. М.

2

 
   

Аналіз моделювання і управління ризиком (в схемах та прикладах) [Текст] : навч. посіб. / Г. М. Азаренкова. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 240 с.

 

91.

Стельмащук, А. М.

2

 
   

Бухгалтерський облік : теорія, практика, тренінг [Текст] : навч. посіб. / А. М. Стельмащук. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 679 с.

 

92.

Маркетинг [Текст] : навч. посіб. / за ред. С. В. Ковальчука. - Львів : Новий Світ-2000, 2011. - 679 с.

1

 
 
 

93.

Амбівалентність і мімікрія облікової теорії [Текст] : монографія / Г. П. Журавель, В. Б. Клевець, В. М. Олійничук, П. Я. Хомин ; за ред. П. Я. Хомина. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 474 с.

1

 

94.

Наукові праці викладачів кафедри податків та фіскальної політики (до 10-річчя з часу заснування) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Л. Олійник, А. Панчук [та ін.] ; відп. за вип. К. З. Возьний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 75 с.

10

 

95.

Мовчан, В. С.

2

 
   

Естетика [Текст] : навч. посіб. / В. С. Мовчан. - К. : Знання, 2011. - 527 с.

 

96.

   Шейко, В. М.

10

 
   

Історія української культури [Текст] : навч. посіб. / В. М. Шейко, В. Я. Білоцерківський. - 3-тє вид., стер. - К. : Знання, 2011. - 271 с.

 

97.

Митяй, О. В.

2

 
   

Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. В. Митяй. - К. : Знання, 2011. - 311 с.

 

98.

  Васюренко, О. В.

2

 
   

Банківський нагляд [Текст] : підручник / О. В. Васюренко, О. М. Сидоренко. - К. : Знання, 2011. - 502 с.

 

99.

Кудла, Н. Є.

2

 
   

Маркетинг туристичних послуг [Текст] : навч. посіб. / Н. Є. Кудла. - К. : Знання, 2011. - 351 с.

 

100.

Котковський, В. С.

2

 
   

Банківські операції [Текст] : навч. посіб. / В. С. Котковський, О. В. Нєізвєстна. - К. : Кондор, 2011. - 498 с.

 

101.

Право інтелектуальної власності. Практикум [Текст] : навч. посіб. / І. Р. Калаур, Н. Б. Москалюк, І. В. Зайцева-Калаур, Р. В. Якубовський ; за ред. Н. Б. Москалюк. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 216 с.

1

 

102.

Щирба, М. Т.

5

 
   

Облікова політика в системі управлінського обліку [Текст] : монографія / М. Т. Щирба. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 340 с.

 

103.

Лиса, Н. С.

3

 
   

Українська мова як іноземна : основи граматики у таблицях та вправах [Текст] : навч. посіб. / Н. С. Лиса, М. Б. Кривоус, М. П. Тишковець. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 312 с.

 

104.

Непочатенко, О. О.

3

 
   

Фінанси підприємств [Текст] : навч. посіб. / О. О. Непочатенко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 328 с.

 

105.

Дахно, І. І.

1

 
   

Ділова кар'єра [Текст] : навч. посіб. / І. І. Дахно. - К. : ЦУЛ, 2011. - 528 с.

 
   
   

106.

Міжнародна мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.

2

 

107.

Сулим, М. В.

5

 
   

Обгрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків [Текст] : підручник / М. В. Сулим, О. С. Пенцак. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 330 с.

 

108.

Швець, Л. П.

5

 
   

Проектний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Швець, О. В. Пилипяк, Н. І. Доберчак. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 643 с.

 

109.

Національна економіка [Текст] : навч. посіб. / А. Ф. Мельник, А. Ю. Васіна, Т. Л. Желюк, Т. М. Попович ; за ред. А. Ф. Мельник. - К. : Знання, 2011. - 463 с.

2

 

110.

Організація бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / Ю. Д. Чацкіс, Е. С. Гейєр, О. А. Наумчук, І. О. Власова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 564 с.

2

 

111.

Гуменюк, Ю. П.

2

 
   

Міжнародна трудова міграція : методологічний та організаційний аспекти [Текст] : монографія / Ю. П. Гуменюк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 619 с.

 

112.

Бруханський, Р. Ф.

2

 
   

Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. / Р. Ф. Бруханський, О. П. Скирпан. - Тернопіль : ТНЕУ, 2014. - 444 с.

 

113.

Назаренко, В. О.

2

 
   

Формування якості товарів [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. О. Назаренко, О. П. Юдічева, В. А. Жук. - К. : ЦУЛ, 2012. - 386 с.

 

114.

Орлов, О. О.

2

 
   

Ціноутворення на нову продукцію виробничо-технічного призначення [Текст] : монографія / О. О. Орлов, Є. Г. Рясних, О. В. Савченко. - К. : Освіта України, 2011. - 144 с.

 

115.

Лазарович, М. В.

3

 
   

Етнополітика української влади доби національно-визвольних змагань 1917-1921 років : компаративний аналіз [Текст] : монографія / М. В. Лазарович. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 760 с.

 

116.

Бралатан, В. П.

2

 
   

Професійна етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Бралатан, Л. В. Гуцаленко, Н. Г. Здирко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 252 с.

 

117.

Апатова, Н. В.

10

 
   

Інформатика для економістів [Текст] : підручник / Н. В. Апатова, О. М. Гончарова, Ю. Ю. Дюлічева. - К. : ЦУЛ, 2011. - 456 с.

 

118.

Мікульонок, І. О.

5

 
   

Основи інтелектуальної власності [Текст] : навч. посіб. / І. О. Мікульонок. - К. : Політехніка, 2011. - 232 с.

 

119.

Товканець, Г. В.

4

 
   

Університетська освіта [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. В. Товканець. - К. : Кондор, 2011. - 182 с.

 

120.

Савельєв, В. П.

3

 
   

Етика [Текст] : навч. посіб. / В. П. Савельєв. - 2-ге вид., випр. - Львів : Магнолія 2006, 2011. - 244 с.

 

121.

Роль, В. Ф.

3

 
   

Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / В. Ф. Роль, В. В. Сергієнко, С. М. Попова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 392 с.

 

122.

Шара, Є. Ю.

2

 
   

Бухгалтерський облік у бюджетних установах і організаціях [Текст] : навч. посіб. / Є. Ю. Шара, О. М. Андрієнко, Л. І. Жидеєва. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.

 

123.

Михайлов, М. Г.

2

 
   

Бухгалтерський облік у бюджетних установах [Текст] : навч. посіб. / М. Г. Михайлов, М. І. Телегунь, О. П. Славкова ; за заг. ред. М. Г. Михайлова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 384 с.

 

124.

Правознавство [Текст] : навч. посіб. / Й. Г. Богдан, В. Я. Бурак, І. О. Генгало [та ін.] ; за заг. ред. П. Д. Пилипенка. - 3-тє вид., стер. - Львів : Новий Світ - 2000, 2011. - 512 с.

2

 

125.

Колотуха, С. М.

2

 
   

Гроші та кредит [Текст] : навч. посіб. / С. М. Колотуха, С. А. Власюк. - К. : Знання, 2012. - 495 с.

 

126.

Історія економіки та економічної думки : від ранніх цивілізацій до початку ХХ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 1 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, В. В. Кириленко, І. Б. Ковальчук ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - К. : Знання, 2011. - 566 с.

5

 

127.

Історія економіки та економічної думки : ХХ - початок ХХІ ст. [Текст] : навч. посіб. Т. 2 / В. В. Козюк, Л. А. Родіонова, Т. І. Вергелес [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Л. А. Родіонової. - К. : Знання, 2011. - 582 с.

5

 

128.

Задорожний, З. В.

5

 
   

Облік в галузях економіки [Текст] : навч. посіб. / З. В. Задорожний, Є. К. Ковальчук, В. М. Панасюк. - К. : Хай-Тек Прес, 2011. - 360 с.

 

129.

Бюджетна система [Текст] = Budget system : підручник / В. В. Бабіченко, С. В. Бойко, С. О. Булгакова [та ін.] ; за наук. ред. В. М. Федосова, С. І. Юрія. - К. : ЦУЛ, 2012. - 872 с.

10

 

130.

Шеремет, О. О.

5

 
   

Фінансовий аналіз [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шеремет. - К. : Кондор, 2011. - 196 с.

 

131.

Судово-бухгалтерська експертиза [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Гуцаленко, Л. Г. Михальчишина, В. М. Сидорчук, І. К. Пентюк. - К. : ЦУЛ, 2011. - 352 с.

2

 

132.

Наукові праці викладачів кафедри економічного аналізу і статистики (до 40-річчя з часу заснування) [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. В. Гриськів, Н. Пісоцька, Г. Філіповська ; відп. за вип. К. З. Возьний. - Тернопіль : ТНЕУ, 2011. - 80 с.

10

 

133.

Боярко, І. М.

4

 
   

Інвестиційний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. М. Боярко, Л. Л. Гриценко. - К. : ЦУЛ, 2011. - 400 с.

 

134.

Світлична, Є. І.

2

 
   

Латинська мова [Текст] : підручник / Є. І. Світлична, І. О. Толок. - К. : ЦУЛ, 2011. - 440 с.

 

135.

Галузевий стандарт вищої освіти України : освітньо-професійні програми підготовки спеціаліста і магістра [Текст] : зб. нормат. докум. : галузі знань 0306 "Менеджмент і адміністрування". - К. : МОІНМТСУ, 2011. - 200 с.

2

 

136.

Крупельницька, І. Г.

1

 
   

Звітність підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Крупельницька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 232 с.

 

137.

Опря, А. Т.

2

 
   

Статистика (модульний варіант з програмованою формою контролю знань) [Текст] : навч. посіб. / А. Т. Опря. - К. : ЦУЛ, 2012. - 448 с.

 

138.

Іванюта, П. В.

3

 
   

Управління ресурсами і витратaми [Текст] : навч. посіб. / П. В. Іванюта, О. П. Лугівська ; за ред. С. М. Іванюти. - 2-ге вид. - К. : ЦУЛ, 2011. - 320 с.

 

139.

Міжнародна макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Ю. Г. Козак, Ю. М. Пахомов, Н. С. Логвінова [та ін.] ; за ред. Ю. Г. Козака, Ю. М. Пахомова, Н. С. Логвінової. - 3-тє вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 400 с.

2

 

140.

Дудар, Т. Г.

1

 
   

Основи логістики [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Дудар, Р. В. Волошин. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.

 

141.

Пуцентейло, П. Р.

10

 
   

Конкурентоспроможність м'ясного скотарства України : теорія і практика [Текст] : монографія / П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 420 с.

 

142.

Заячковська, Г. А.

2

 
   

Маркетинг міжнародних туристичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. - 394 с.

 

143.

Вільчковський, Е. С.

3

 
   

Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. / Е. С. Вільчковський, О. І. Курок. - 3-тє вид., стер. - Суми : Університетська книга, 2011. - 432 с.

 

144.

Загородня, Л. П.

3

 
   

Фізичне виховання дітей дошкільного віку [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Загородня, С. А. Тітаренко, Г. П. Барсуковська ; за заг. ред. Л. П. Загородньої. - Суми : Університетська книга, 2013. - 272 с

 
   
   
   
   

145.

Мальська, М. П.

1

 
   

Туристичний бізнес : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, В. В. Худо. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 368 с.

 

146.

Волкова, І. А.

2

 
   

Облік зовнішньоекономічної діяльності [Текст] : навч. посіб. / І. А. Волкова, М. В. Реслер, О. Ю. Калініна. - К. : ЦУЛ, 2011. - 304 с.

 

147.

Шевченко, О. О.

2

 
   

Історія економіки та економічної думки : сучасні економічні теорії [Текст] : навч. посіб. / О. О. Шевченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 277 с.

 

148.

Яхно, Т. П.

2

 
   

Конфліктологія та теорія переговорів [Текст] : навч. посіб. / Т. П. Яхно, І. О. Куревіна. - К. : ЦУЛ, 2012. - 176 с.

 

149.

Бондар, О. В.

2

 
   

Ситуаційний менеджмент [Текст] : навч. посіб. / О. В. Бондар. - 2-ге вид., переробл. та доповн. - К. : ЦУЛ, 2012. - 388 с.

 

150.

Буйницька, О. П.

2

 
   

Інформаційні технології та технічні засоби навчання [Текст] : навч. посіб. / О. П. Буйницька. - К. : ЦУЛ, 2012. - 240 с.

 

151.

Бодик, О. П.

1

 
   

Сучасна українська літературна мова. Лексикологія. Фразеологія. Лексикографія [Текст] : навч. посіб. / О. П. Бодик, Т. М. Рудакова. - К. : ЦУЛ, 2011. - 416 с.

 

152.

Мальська, М. П.

2

 
   

Корпоративне управління : теорія та практика [Текст] : підручник / М. П. Мальська, Н. Л. Мандюк, Ю. С. Занько. - К. : ЦУЛ, 2012. - 360 с.

 

153.

Прикладна етика [Текст] : навч. посіб. / Т. Г. Аболіна, В. Г. Нападиста, О. Д. Рихліцька [та ін.] ; за наук. ред. І. В. Панченко. - К. : ЦУЛ, 2012. - 392 с.

2

 

154.

Біловодська, О. А.

2

 
   

Маркетингова політика розподілу [Текст] : навч. посіб. / О. А. Біловодська. - К. : Знання, 2011. - 495 с.

 

155.

Мальська, М. П.

1

 
   

Організація готельного обслуговування [Текст] : підручник / М. П. Мальська, І. Г. Пандяк, Ю. С. Занько. - К. : Знання, 2011. - 366 с.

 

156.

Власова, О. І.

2

 
   

Основи психології та педагогіки [Текст] : підручник / О. І. Власова, А. А. Марушкевич. - 2-ге вид., переробл. - К. : Знання, 2011. - 333 с.

 

157.

Русинка, І. І.

3

 
   

Психологія [Текст] : навч. посіб. / І. І. Русинка. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 407 с.

 

158.

Фінансова діяльність суб'єктів господарювання [Текст] : підручник / Л. О. Омелянович, О. В. Чайковська, Г. Є. Долматова [та ін.] ; за ред. Л. О. Омелянович. - 3-тє вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2011. - 231 с.

5

 

159.

Налоговый кодекс Украины [Текст] / уклад. В. Кузнецов. - Х. : Фактор, 2011. - 496 с.

3

 

160.

Кулініч, І. О.

3

 
   

Психологія управління [Текст] : підручник / І. О. Кулініч. - К. : Знання, 2011. - 415 с.

 

161.

Петрашко, Л. П.

5

 
   

Валютні операції [Текст] : навч. посіб. / Л. П. Петрашко. - 2-ге вид., переробл. і доповн. - К. : Знання, 2012. - 271 с.

 

162.

Шиян, А. А.

1

 
   

Економічна кібернетика : вступ до моделювання соціальних і економічних систем [Текст] : навч. посіб. / А. А. Шиян. - Львів : Магнолія - 2006, 2011. - 228 с.

 

163.

Кельман, М. С.

1

 
   

Загальна теорія держави та права [Текст] : підручник / М. С. Кельман, О. Г. Мурашин, Н. М. Хома. - 3-тє вид., стер. - Львів : Новий світ-2000, 2011. - 584 с.

 

164.

Кримінальний процесуальний кодекс України. Прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651-VI [Текст] : чинне законодавство України (офіц. текст). - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 384 с.

2

 

165.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства [Текст] : підручник / А. А. Мазаракі, Н. О. П'ятницька, Г. Т. П'ятницька [та ін.] ; за заг. ред. Н. О. П'ятницької. - К. : Кондор, 2012. - 557 с.

2

 

166.

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Кримінального процесуального кодексу України". Прийнято Верховною Радою України 13 квітня 2012 р. № 4651- VI [Текст] : чинне законодавство України (офіц. текст). - Тернопіль : Терно-граф, 2012. - 100 с.

5