Олексин Тарас Ярославович

Категорія: О

olexinКафедра міжнародної економіки Івано-Франківського інституту менеджменту ТНЕУ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

Дисертація:

 1. Олексин, Т. Я. Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці : автореф. дис. на здоб. наук. ступеня к. екон. наук. : спец. 08. 00. 02 світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 20 с.
 2. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин.– Тернопіль: ТНЕУ, 2012.– 236 с.
  Публікації

  СТАТТІ:
 1. Сохацька, О. Монетизація соціальних медіа у глобальному інформаційному просторі / Олена Сохацька, Тарас Олексин // Журнал європейської економіки. – 2012. –№ 1. – С. 104-114.
 2. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектора соціальних медіа / Т. Я. Олексин // Економіка та держава. – 2012. – № 4. – С. 94-97.
 3. Олексин, Т. Я. Особливості монетизації вітчизняного сектору соціальних медіа [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Наука й економіка. – Хмельницький, 2012. – Вип. 1. – С. 198-205.
 4. Олексин, Т. Я. Поглиблення процесів інформатизації та монетизації соціальних медіа в Україні [Електронний ресурс] / Т. Я. Олексин // Ефективна економіка. – 2012. – № 5.
 5. Олексин, Т. Я. Перспективи розвитку світового сектору інформаційно-комунікаційних технологій в умовах глобальної нестабільності / Т. Я. Олексин // Veda a technologie: krok do budoucnosti : materialy VIII Mezinarodni vedecko-prakticka konference [Praha, Cesko]. – 2012. – Dil 10 : Ekonomicke vedy. – S. 46-49.
 6. Олексин, Т. Я. Тенденції розвитку світового сектору інформаційних та комунікаційних технологій / Т. Я. Олексин // Strategiczne pytania swiatowej nauki : materialy VIII Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. – Przemysl, Polska, 2012. – Volume 9 : Ekonomiczne nauki. – S. 79-82.
 7. Олексин, Т. Я. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на продуктивність функціонування підприємств / Т. Я. Олексин // Бьдещите изследвания – 2012 : материали за VIII Международна научна практична конференция. – София, Бьлгария, 2012. – Т. 10 : Икономики. – С. 57-60.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ :

 1. Олексин, Тарас Ярославович Інформатизація та монетизація соціальних мереж у світовій економіці [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Тарас Ярославович Олексин. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 236 с.