Онищук Марія Іванівна

Категорія: О

onischuk-maryaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

  1. Онищук, Марія Методика дослідження парадигматичної лакунарності: системно-структурний аспект [Електронний ресурс] / Марія Онищук.
  2. Онищук, М. І. Типізація національної семантики слова в аспекті вивчення міжмовної лакунарності /М. І. Онищук // Проблеми та перспективи лінгвістичних досліджень в умовах глобалізаційних процесів : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. [Тернопіль, 7-8 квіт. 2011р.] / редкол. : Н. С. Лиса, Т. В. Юрчишин, Ю. О. Семенчук [та ін.] ; відп. за вип. Н. С. Лиса. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – С. 367-369.