Окрепкий Богдан Степанович

Категорія: О

okrepkiy

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Окрепкий, Б. Тиск пружного циліндричного кругового штампа на трансверсально-ізотропний півпростір при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2010. – № 1. – С. 32-40.
 2. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр–шар при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2010. – № 3. – С. 171-176.
 3. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск штампа, що обертається, на пружний трансверсально-ізотропний шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Математичне та комп’ютерне моделювання. Серія: Технічні науки : Зб. наук. праць. – Кам’янець-Подільський : Кам’янець-Подільський національний університет ім. І. Огієнка. - 2011. – Вип. 5. - С. 155-171.
 4. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск шампа, що обертається на пружний півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2002. - Вип. 1. – С. 5-11.
 5. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті / Б. Окрепкий, М. Шелестовський // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2005. – № 3. – С. 23-27.
 6. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-півпростір при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, Ф. Мигович // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 2009. – № 4. – С. 188-192.
 7. Окрепкий, Б. Тиск циліндричного кругового штампа на пружний шар з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська //Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 2, т. 16. – С. 42-51.
 8. Окрепкий, Б. Контактна взаємодія кругового штампа з шаром при неідеальному тепловому контакті [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, М. Я. Шелестовська // Вісник Дніпропетровського національного університету залізничного транспорту ім. академіка В. Лазаряна. – 2011. – Вип. 39. – С. 110-117.
 9. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, А. М. Алілуйко // Східно-Європейський журнал передових технологій. – 2014. – № ¼ (67). – С. 10-17.
 10. Окрепкий, Б. С. Осесиметрична температурна задача для системи двох контактуючих шарів з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, В. М. Неміш // наукові нотатки : міжвуз. зб. (за галузями знань «Машинобудування та металообробка», «Інженерна механіка», «Металургія та матеріалознавство»). – 2014. – Вип. 47. – С. 131-136.
 11. Окрепкий, Б. Визначення температурного поля в cистемі тіл циліндр – півпростір при неідеальному тепловому контакті через проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2013. – № 1. – С. 253-262.
 12. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи тіл циліндр-шар при неідеальному тепловому контакті з урахуванням анізотропії матеріалів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2012. – Вип. 38. – С. 132-137.
 13. Окрепкий, Б. Осесиметрична контактна задача термопружності про тиск пружного циліндра на пружний півпростір з урахуванням неідеального теплового контакту [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, М. Шелестовська // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2014. – № 2. – С. 65-76.
 14. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для системи двох циліндричних тіл при неідеальному тепловому контакті з урахуванням тонкого проміжкового шару [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2013. – Вип. 42. – С. 202-207.
 15. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих шарів [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, Ф. М. Мигович // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 194-199.
 16. Окрепкий, Б. С. Задача теплопровідності для кругового циліндра з урахуванням теплообміну через тонкий проміжковий шар [Електронний ресурс] / Б. С. Окрепкий, І. Я. Новосад // Наукові нотатки. – 2014. – Вип. 44. – С. 200-207.
 17. Окрепкий, Б. Осесиметрична температурна задача для систем двох контактуючих кругових циліндрів [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2010. – Вип. 28. – С. 367-373.
 18. Окрепкий, Б. Задача теплопровідності для системи двох контактуючих трансверсально-ізотропних циліндричних тіл [Електронний ресурс] / Б. Окрепкий, І. Новосад // Наукові нотатки. – 2011. – Вип. 30. – С. 123-131. 

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вища математика [Текст] : підручник / В. А. Домбровський, І. М. Крижанівський, Р. С. Мацьків [та ін.] ; за ред. М. І. Шинкарика. – Тернопіль : Вид. Карп'юка, 2003. – 480 с.