Орендарчук Галина Олексіївна

Категорія: О

orendarthuk

Кафедра філософії та політології

Науковий ступінь: кандидат філософських наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Орендарчук, Г. Місце філософії в системі сучасної економічної освіти / Г. Орендарчук, В. Бахтін // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2006. – № 14. – С. 146-151.
 2. Орендарчук, Г. Світоглядні і філософсько-естетичні засади німецького романтизму / Г. Орендарчук, Н. Тома // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2005. – № 13. – С. 10-16.
 3. Орендарчук, Г. Деякі проблеми викладання філософії у вищих навчальних закладах / Г. Орендарчук, І. Карпенко // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2004. – № 12. – С. 86-91.
 4. Орендарчук, Г. Соціологія конфлікту / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 11. – С. 182-189.
 5. Орендарчук, Г. Проблема істини в системі сучасних світоглядних орієнтирів / Г. Орендарчук, О. Розумович // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Філософія. – 2003. – № 10. – С. 106-112.
 6. Орендарчук, Г. Концепція надлюдини у філософії Фрідріха Ніцше / Галина Орендарчук, Ростислав Зубко // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ /відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 99-105.
 7. Орендарчук, Г. Філософія людини-бізнесмена / Галина Орендарчук, Сергій Клеба // Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – С. 71-78.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 2. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.
 3. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 4. Орендарчук, Г. О. Логіка [Текст] : навч. посіб. / Г. О. Орендарчук. – 2-ге вид., переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 272 с.
 5. Світ мудрості. Хрестоматія з філософії [Текст] : навч. посіб. / упоряд. Г. Орендарчук , М. Шумка. – 2-ге вид. переробл. і доповн. – Тернопіль : Астон, 2008. – 384 с.
 6. Світоглядні та соціокультурні засади формування модерної української нації [Текст] : зб. наук. праць студ. та викл. каф. філософії та політології ТНЕУ / відп. за вип. Т. В. Гончарук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 143 с.
 7. Філософія [Текст] : навч. посіб. / Т. О. Сілаєва, Н. В. Гнасевич, Г. О. Орендарчук, З. С. Сокол. – Тернопіль : Астон, 2008. – 360 с.
 8. Орендарчук, Г. О. Основи логіки [Текст] : посібник / Г. О. Орендарчук. – Тернопіль : Астон, 2001. – 155 с.