Модуль у бібліотеці для БС-31 та БС-32

Категорія: Новини, анонси, події

464935084649560946492574464929024651602346516900 Наша бібліотека невпинно крокує вперед, використовуючи все нові і нові форми співпраці зі студентами.   Уже стає традицією написання контрольних робіт, модулів у стінах читального залу, де панує аура книг, журналів та газет. Шукаючи відповіді на ті чи інші конкретні запитання, студент мимо волі  почерпає й інші знання з даної галузі у періодичних виданнях. 21 листопада 2018р. у читальному залі бібліотеки ім. Л. Каніщенка  ТНЕУ ст. гр. БС-31 та БС-32 разом зі своїми педагогами, викладачами кафедри банківської справи  к. ек. н.,  доц. Чайковським Я. І. та к. ек. н., доц. Малаховою О. Л. зібрались для написання ректорської контрольної роботи. Шарудіння паперів, запах щойно видрукуваних видань – усе, як в давнину. Та й відповіді на запропоновані викладачем запитання можна віднайти швидше. Професійні журнали «Вісник НБУ», «Банківська справа», «Банковский менеджмент”  містять статті про новації у банківській сфері, що допоможе дати розгорнуту відповідь .

 Приємно, що нововведення «Модуль у бібліотеці» знаходить підтримку серед професорсько-викладацького складу та студентства. Хто наступний?