Всесвітній День боротьби з тютюнопалінням!

Категорія: Віртуальні виставки

tytul

Тютюн завдає шкоди тілу,  руйнує розум, отупляє цілі нації (Оноре де Бальзак)

Всесві́тній день боротьби́ з тютюнопалі́нням — встановлений у 1987 році Всесвітньою організацією охорони здоров'я, відзначається 31 травня кожного року. В цей день по всьому світу проходять антитютюнові акції.

Усіх, кого цікавить проблема боротьби з курінням, просимо переглянути дану виставку!

Перед світовою спільнотою було поставлено завдання - добитися, щоб в XXI столітті проблема куріння тютюну зникла. ВОЗ цією акцією застерігає населення планети (курцями є більше половини всього чоловічого населення планети і близько чверті жіночого) від згубної звички - однієї з найбільш поширеніших епідемій за всю історію існування людства - никотиноманії, що стоїть в одному ряду з алкоголізмом і наркоманією.

Куріння тютюну — найпоширеніша звичка, яка руйнує здоров'я людини. У наш час боротьба з курінням є не тільки медичною, а й соціальною проблемою. Не зважаючи на існуючі заходи проти вживання тютюну, значних успіхів у його подоланні поки що не досягнуто. Ця шкідлива звичка міцно утримується в побуті людей і продовжує розповсюджуватись. 

  

змановский ю. ф. здоровье без сигарет 

Змановский, Ю. Ф. Здоровье - без сигареты! [Текст] / Ю. Ф. Змановский, Ю. Е. Лукоянов. - М. : Физкультура и спорт, 1979. - 62 с.

В книге представлены данные о механизме вредного действия курения на жизненно важные органы и системы организма, рассказано о том, как избавится от привычки курить, используя различные методы.

проблеми здоровя та оптимізаціїї... 

Коваленко, В. М. Проблеми здоров'я та оптимізації медичної допомоги населенню України [Текст] / В. М. Коваленко, Б. П. Криштопа, В. М. Корнацький. - К., 2002. - 202 с.

В роботі досліджено стан здоров'я населення України, зазначено основні проблеми організації системи охорони здоров'я, висловлено деякі пропозиції стосовно покращення їх рівня.

куделко в. е. сучасні підходи до вирішення проблеми... 

Куделко, В. Е. Сучасні підходи до вирішення проблеми збереження здоров'я [Текст] : препринт / В. Е. Куделко. - Х. : ХНЕУ, 2011. - 68 с.

Дане видання, присвячене питанням удосконалення системи фізичного виховання молоді у вищих навчальних закладах за допомогою впровадження та популяризації здорового способу життя. Висвітлено та проаналізовано основні проблеми , пов'язані зі здоров'ям у світі та в Україні зокрема.

гладун з. с. адміністративно-правове... 

Гладун, З. С. Адміністративно-правове регулювання охорони здоров'я населення в Україні [Текст] : монографія / З. С. Гладун. - К. : Юрінком Інтер, 2007. - 720 с.

У монографії проведено дослідження механізму адміністративно-правого регулювання відносин у сфері охорони здоров’я населення, прав та інтересів людини у цій сфері, аналіз об'єктів і суб'єктів державного регулювання цих відносин, формування і рeалізації державної політики охорони здоров'я.

охорона здоровя нормативна база 

Охорона здоров'я в Україні.  Нормативна база [Текст]. – [2-е вид. виправлене і доповнене]. - К. : КНТ, 2006. - 480 с.

В збірник увійшли акти законодавства України, що регулюють відносини у сфері охорони здоров"я  громадян.

валеологія 

Міхеєнко, О. І. Валеологія : основи індивідуального здоров'я людини [Текст] : навч. посіб. / О. І. Міхеєнко. – [2-ге вид., перероб. і доп.]. – Суми : Університетська книга, 2010. – 446 с.

Книга розрахована на широке коло читачів, які прагнуть зміцнити свій організм, підвищити працездатність, позбутися порушень у стані здоров"я, покращити якість життя.

вагнер р. і. не кури 

Вагнер, Р. І. Не кури [Текст] / Р. І. Вагнер, О. А. Валдіна. – [2-е вид., перероб. і доповн.]. - К. : Здоров'я, 1987. - 32 с.

Автори брошури розповідають про шкідливість куріння для організму людини, в тому числі, як куріння сприяє появі багатьох хвороб (раку легень, інфаркту міокарда тощо),  передчасному старінню організму.