День митної служби України

Категорія: Віртуальні виставки

tytulМитна служба - один з основних атрибутів держави. Проголошення державного суверенітету і незалежності України в 1991 році зумовило нагальну потребу в забезпеченні належного захисту економічних інтересів країни.

Пропонуємо переглянути видання, які найбільше розкривають дану тематику.

День митної служби України відзначається щорічно 25 червня в день ухвалення Верховною Радою України у 1991 році Закону про митну справу в Україні.

Митна служба України – це складова частина системи органів виконавчої влади України, на яку покладається безпосереднє здійснення державної митної справи. До її складу входять Державна митна служба України, спеціалізовані митні органи, митниці та митні пости.

1 

1. Державна митна служба України : історія та сьогодення : ілюстрований атлас / І. Г. Калєтнік, В. В. Бондар, А. Д. Войцещук [та ін.] ; за заг. ред. І. Г. Калєтніка. – К., 2011. – 176 с.

За роки незалежності митна система довела свою здатність ефективно виконувати завдання, поставлені перед Конституцією, законами та керівництвом держави по захисту економічних інтересів України.

 2

2.Митний кодекс України : чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 14 січ. 2014 р. – К. : ЦУЛ, 2014. – 295 с.

Новий Митний кодекс України зі змінами та доповненнями внесеними Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Митного кодексу України" та Законом України "Про внесення змін до Податкового та Митного кодексів України щодо узгодження їх окремих норм" (відповідає офіційному текстові).

 3

3. Митний кодекс України : навч.-метод. коментар : в 2-х т. / М. Я. Азаров, В. І. Хорошковський, Ю. В. Колобов [та ін.] ; за заг. ред. М. Я. Азарова. К. : МФУ, 2011. Т. 1 . – 466 с.

Матеріал викладено за логікою, яка базується на чинній системі митного права. У виданні докладно прокоментовано особливості застосування норм нового Митного кодексу України (нормативно-правова база станом на грудень 2011 р.).

 4

4. Митні інформаційні технології : підручник / О. Ф. Волик, І. В. Дорда, О. В. Кащеєва [та ін.] ; за ред. П. В. Пашка. К. : Знання, 2011. 391 с.

У навчальному посібнику висвітлено основні принципи побудови та вдосконалення Єдиної автоматизованої інформаційної системи Держмитслужби України, її складові, способи формування, збереження та передавання даних. Окремо наведено відомості про програмні продукти та технології, що застосовуються для декларування товарів суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності.

 5

5. Ємченко, І. В.

    Методи і технічні засоби митного контролю : підручник / І. В. Ємченко, А. П. Закусілов. К. : ЦУЛ, 2007. 432 с.

  У підручнику розглянуто основні  засади здійснення митного контролю і експертних досліджень як складової технологічної схеми митного контролю.

Значну увагу приділено класифікації, загальній характеристиці, ідентифікаційним ознакам, принципам дії технічних засобів і методів.

 6

6. Історія митної справи в Україні / за ред. П. В. Пашка, В. В. Ченцова. К. : Знання, 2006. 606 с.

Дана робота являється узагальненням розрізненої інформації про історію митної справи, правовідношень у цій сфері, що виникали на різних етапах її розвитку і правове регулювання цих відносин між суб"єктами. Крім пізнавального значення може мати практичне застосувння при підготовці відповідних розділів підручників, учбових і методичних посібників по курсу Митної справи.

 7

7. Барна, В. А.

    Тернопільська митниця : від зародження до становлення / В. А. Барна ; редкол. : В. В. Хмаров, В. А. Барна, В. М. Сиротюк [та ін.]. Тернопіль : Терно-граф, 2009. 224 с.

У книзі відомого письменника і журналіста В. Барни  розповідається про витоки мистецтва на Тернопіллі із Х століття. Окремі розділи книги розповідають про історію, заснування та становлення сучасної Тернопільської митниці, ведеться мова про проблеми та досягнення цього важливого підрозділу Державної митної служби України.

 8

8. Митна справа : навч. посіб. : курс лекцій : у 3-х т. / А. Д. Войцещук, І. О. Іващук, С. М. Стопенчук [та ін.] ; за ред. А. Д. Войцещука. – К. : Мануфактура, 2006. – Т. 1. – 412 с.

Тези лекцій укладено відповідно до змісту тематичного плану навчання. Вони охоплюють найважливіші проблеми діяльності митних органів. До кожної лекції складено план і список рекомендованої літератури, а кожен модуль містить контрольні питання для закріплення знань користувачів з питань митного законодавства.

 9

9. Регулювання митної справи : підручник / І. Г. Бережнюк, В. В. Булюк, А. Д. Войцещук [та ін.] ; за заг. ред. А. Д. Войцещука. - Хмельницький : Інтрада, 2007. – 312 с.

У видання увійшли матеріали, які визначають основні засади здійснення митної справи в Україні та охоплюють найважливіші питання діяльності митних органів. При підготовці посібника були використані нормативно-правові акти, роз'яснення ДМСУ, ДПСУ, Мін'юсту та інших державних органів.

 10

10. Актуальні питання реформування правоохоронних органів: зарубіжний досвід та проблеми України : наук.-інформ. зб. / за заг. ред. В.П. Горбуліна. – К. : Євроатлантиінформ, 2006. – Вип. 29. – 259 с. – Із змісту : Митні органи. – С. 190-225.

   До збірника увійшли матеріали наукових досліджень із порівняльного аналізу законодавства України та краї-членів НАТО, яке регулює питання діяльності правоохоронних органів