Право природокористування

Категорія: НМКД

Право природокористування [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : глосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : титульна сторінка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : методичні вказівки та рекомендації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : екзаменаційні білети. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Право природокористування [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.