Технології політичного процесу

Категорія: НМКД

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : тренінг. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : ситуаційні завдання (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Технології політичного процесу [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.