Вища математика (для юристів)

Категорія: НМКД

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : cтруктурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : навч. посіб. - Тернопіль : ТНЕУ, 2010.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : презентації. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : тести. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : матеріали тренінгів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Вища математика (для юристів) [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.