Econometrics

Категорія: НМКД

Econometrics [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : структурно-логічна схема. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : титулка. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : ситуаційні задачі (кейси). - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : критерії оцінювання. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : білети на екзамен. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.

Econometrics [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018.