Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів

Категорія: НМКД

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : робоча програма навчальної дисципліни. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : опорний конспект лекцій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : голосарій. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : інст.-метод. матеріали до проведення семін., практ. занять. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : завдання для залікових модульних робіт. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : завдання для самостійної роботи студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : метод. забезп. індивідуальної роботи студ. (КПІЗ). - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : завдання для ректорської контрольної роботи. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : критерії оцінювання знань студентів. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : питання для підготовки до екзамену. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.

Економіко-математичне моделювання світогосподарських процесів [Електронний ресурс] : список рекомендованої літератури. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019.