Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна

zayceva-kalaur i v

Кафедра фінансово-економічної безпеки та інтелектуальної власності

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Хмельницький кніверситет управління і права. - К., 2013. - 199 с.
 2. Зайцева-Калаур, Інна В'ячеславівна Організації засобів масової інформації як суб'єкти авторського права [Текст] : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Зайцева-Калаур Інна В'ячеславівна ; Нац. акад. внутр. справ. - К., 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Зайцева-Калаур, І. В. Деякі аспекти регулювання договірних відносин між організаціями ЗМІ та штатними авторами / І. В. Зайцева-Калаур // Адвокат.– 2012.– № 11.– С. 35-39.
 2. Зайцева-Клаур, І. Авторське право суб’єктів, що беруть участь у діяльності організації засобу масової інформації [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 3. Зайцева-Калаур, І. Форма авторського договору, що укладається організаціями ЗМІ в процесі їхньої діяльності [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Калаур // Теорія і практика інтелектуальної власності. - 2011. - № 1. - С. 46-50.
 4. Зайцева-Клаур, І. Окремі аспекти виникнення авторських прав у редактора ЗМІ в процесі виконання ним службових обов’язків [Електронний ресурс] / І. Зайцева-Клаур.
 5. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права журналіста [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Сер. Юридичні науки. – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2015. – № 1 (ІІ). – С. 64-71.
 6. Зайцева-Калаур, І. В. Авторські права організацій ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право». – 2013. – Вип. 22, ч. 1, т. 1. – С. 142-146.
 7. Зайцева-Калаур, І. В. Межі використання авторських творів журналістів організаціями ЗМІ [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Часопис Академії адвокатури України. – 2013. – № 3 (20).
 8. Зайцева-Калаур, І. В. Охорона комерційної таємниці – як ефективна складова забезпечення економічної безпеки суб’єкта господарювання [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2016. – № 4. – С.74-78.
 9. Зайцева-Калаур, І. В. Цивільно-правові способи захисту авторських прав організацій ЗМІ та суб’єктів їх діяльності [Електронний ресурс] / І. В. Зайцева-Калаур // Юридичний науковий електронний журнал: електронне наукове видання юридичного факультету ДВНЗ «Запорізький національний університет». – 2015. – № 4. – С.74-78.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
 2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.
 3. Зайцева-Калаур, І. В. Інформаційне право [Текст] : навч. посіб. / І. В. Зайцева-Калаур. – Тернопіль : ТНЕУ, 2017. – 228 с.
 4. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : опорн. консп. лекцій / авт.-уклад. І. В. Зайцева-Калаур. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 148 с.
 5. Охорона державної та комерційної таємниці [Текст] : метод. вказівки та завдання / уклад. І. В. Зайцева-Калаур, О. М. Карапетян. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 42 с.