Забчук Галина Михайлівна

Галина Михайлівна ЗабчукКафедра банківської справи

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент кафедри банківської справи

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 198 с.
 2. Забчук, Галина Михайлівна Кредитні важелі стимулювання виробництва в умовах перехідної економіки [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Галина Михайлівна Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

Статті:

 1. Забчук, Г. Іноземний капітал в банківській системі України як стимул розвитку економіки / Галина Забчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2008. – Вип. 2. – С. 23-28.
 2. Забчук, Г. М. Процес кредитування реального сектора економіки / Г. М. Забчук // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – 2006. – № 2. – С. 124-128.
 3. Іващук, О. Т. Підвищення ефективності використання кредитних важелів банками шляхом оптимізації кредитного портфелю [Електронний ресурс] / О. Т. Іващук, Г. М. Забчук, Н. В. Дзюбановська // Наукові записки Національного університету "Острозька академія". Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 459-467.
 4. Дзюблюк, О. В. Забчук Г. М. Ефективність монетарного впливу центрального банку на кредитне стимулювання розвитку виробництва / О.В. Забчук Г. М. Дзюблюк // Фінанси України. – 2012. – № 7. – С. 17-27.
 5. Забчук, Г. Кредитні важелі стимулювання виробництва: теоретичні аспекти та особливості практичного застосування / Г. Забчук // Банківська справа. – 2012. – № 6. – С. 59-68.
 6. Забчук, Г. Економічна оцінка впливу банківського кредитування на виробничу діяльність суб'єктів господарювання / Галина Забчук // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2012. – Вип. 17. – С. 78-83.
 7. Забчук, Г. Монетарні важелі впливу на економіку в умовах розвинутих ринкових відносин / Галина Забчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 2 . – С. 141-147.
 8. Забчук, Г. М. Особливості кредитування підприємств малого і середнього бізнесу в Польщі / Галина Михайлівна Забчук, Ірина Михайлівна Замолинська // Наука молода : зб. наук. праць молодих вчених ТНЕУ. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – № 24. – С. 48-54.
 9. Забчук, Г. Банківське кредитування інвестиційної діяльності підприємств/ Г. Забчук //Наукові вісті Інституту менеджменту та економіки «Галицька академія». – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. 1 (13). – С.229-233.
 10. Забчук, Г. М. Вплив кредитних важелів на стимулювання виробництва / Г. М. Забчук // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – Вип. 12, ч. 2. – С. 85-86.
 11. Забчук, Г. М. Кредитний ризик в сучасних умовах / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, – 2009. –Вип. 250, т. II. – С. 331-336.
 12. Забчук, Г. М. Механізм застосування кредитних важелів комерційними банками України / Г. М. Забчук / Вісник Хмельницького національного університету. – 2009. – № 2, т. 1. – С. 23-26.
 13. Забчук, Г. М. Формування резерву банками України за кредитними операціями / Г. М. Забчук // Економіка: проблеми теорії і практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 254, т. II. – С. 348-353.
 14. Забчук, Г. М. Методи оцінки кредитоспроможності позичальника банку з урахуванням галузевих особливостей / Г. М. Забчук // Вісник Сумського національного аграрного університету. Сер. Фінанси і кредит. – 2009. – №1 (26). – С. 55-59.
 15. Забчук, Г. Особливості депозитної політики комерційних банків в умовах фінансової нестабільності / Галина Забчук //Наукові записки  Національного університету «Острозька академія». Сер. Економіка. – Острог: Національний університет «Острозька академія», 2014. – Вип. 26. – С. 40-45.
 16. Забчук, Г. М. Роль банківських установ в інвестуванні реального сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.
 17. Забчук, Г. М. Особливості надання кредитних послуг банками України реальному сектору економіки [Електронний ресурс] / Г. М. Забчук.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банківська система України : становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Г. Р. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : Астон, 2012. – 358 с. – Із змісту : Забчук, Г. М. Розвиток нових кредитних продуктів як необхідна умова підвищення дієвості кредитного впливу на реальний сектор економіки. – С. 144–157.
 2. Банківська система України: становлення і розвиток в умовах глобалізації економічних процесів: Монографія / За ред. д.е.н., проф. О.В. Дзюблюка. – Тернопіль: «Вектор», 2012. – 462 с.
 3. Грошово-кредитне регулювання у механізмі забезпечення макроекономічної стабілізації і ефективності функціонування банківської системи України [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Б. П. Адамик, Ю. М. Балянт [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 530 с.
 4. Теорія і практика грошового обігу та банківської справи в умовах глобальної фінансової нестабільності [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, М. Д. Алексеєнко, В. В. Корнєєв [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2017. - 298 с.
 5. Трансформація банківської системи у контексті глобалізаційних викликів [Електронний ресурс] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. Р. Балянт, Ю. М. Галіцейська [та ін.] ; за ред. О. В. Дзюблюка. - Відень : Premier Publishing, 2018. - 354 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ :

 1. Забчук, Г. М. Основи наукових досліджень [Текст] : навч.-метод. посіб. / Г. М. Забчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 113 с.
 2. Дзюблюк, О. В. Кредитні важелі стимулювання економічного розвитку [Текст] : монографія / О. В. Дзюблюк, Г. М. Забчук. – Тернопіль : Терно-граф, 2011. – 184 с.
 3. Савич, В. Банківська справа [Текст]: навч. посіб. /В. Савич, О. Левандівський, Г. Забчук.– 2-ге вид.– Івано-Франківськ: Галицька академія, 2005.– 440 с.