Загурський Олександр Богданович

foto ЗагурськийКафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Загурський, Олександр Богданович Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми [Текст] : дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Загурський Олександр Богданович ; Прикарпатський ун-т ім. В.Стефаника. - Івано-Франківськ, 2003. - 215 с.
 2. Загурський, Олександр Богданович Судові дебати в кримінальному процесі: правові та психологічні проблеми [Текст] : автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.09 / Загурський Олександр Богданович ; Національна академія внутрішніх справ України. - К., 2003. - 17 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Загурський, Олександр Джерела кримінально-процесуальної політики України / Олександр Загурський // Юридична Україна. – 2011. – № 9. – С. 112-117.
 2. Загурський, Олександр До питання про необхідність дослідження проблем кримінально-правової політики України / Олександр Загурський // ПублІчне право. – 2013. – № 1. – С. 128-133.
 3.  Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному процесі: організаційні та психологічні проблеми / О.Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2000. – Вип. IV. – С. 152-157.
 4. Загурський, О. Б. Етичні основи судових дебатів / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип. VI. – С. 183-184.
 5. Загурський, О. Б. До питання права на репліку в судових дебатах  / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2001. – Вип VII. – С. 178-182.
 6. Загурський, О. Б. Судові дебати – важлива та необхідна стадія судового розгляду / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2002. – Вип. VIII. – С. 197-201.
 7. Загурський, О. Б. Захисник в судових дебатах / О. Б. Загурський // Наше право. – 2003. – № 4. – С. 76-80.
 8. Загурський, О. Б. Судові дебати: психолінгвістичний аспект / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. XII. – С. 190-197.
 9. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судових дебатів / О. Б. Загурський // Наше право. – 2004. – № 2, ч. 2. – С. 67-71.
 10. Загурський, О. Б. Судові дебати в контексті сучасної англосаксонської системи права / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2004. – Вип. XIV. – С. 244-252.
 11. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судової промови захисника / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2005. – Вип. XV. – С. 203-212.
 12. Загурський, О. Б. Участь прокурора в судових дебатах в суді присяжних / О. Б. Загурський // Вісник Академії прокуратури України. – 2006. – № 2. – С. 36-40.
 13. Загурський, О. Б. Психологічні особливості судової промови державного обвинувача / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2006. – Вип. XVI. – С. 223-232.
 14. Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному судочинстві Стародавньої Греції / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2007. – Вип. XVIII. – С. 16-21.
 15. Загурський, О. Б. Судові дебати в кримінальному судочинстві Риму / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XIX. – С. 8-12.
 16. Загурський, О. Б. Участь адвоката в судових дебатах в суді присяжних [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2008. – Вип. XX. – С. 212-219.
 17. Загурський, О. Б. Особливості судової промови захисника в суді апеляційної інстанції [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. XXI. – С. 255-260.
 18. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика на українських землях в період Польсько-Литовської держави / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 22. – С. 18-28.
 19. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика Київської Русі / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ, 2010. – Вип. 23. – С. 10-21.
 20. Загурський, О. Б. Правова політика як важлива складова державної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Університетські наукові записки : часоп. Хмельниц. ун-ту упр. та права. – Хмельницький, 2011. – № 2(38). – C. 35-39.
 21. Загурський, О. Б. Забезпечення доступного і справедливого судочинства як пріоритет кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Публічне право. – 2011. – № 3. – С. 176-182.
 22. Загурський, О. Б. До питання про теоретичні проблеми державної правової політики в сфері боротьби зі злочинністю [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми держави і права : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 60. – С. 43-51.
 23. Загурський, О. Б. До питання про стан розробки проблем кримінально-процесуальної політики / О. Б. Загурський // Європейські перспективи : наук.-практ. журнал. – 2011. – № 2. – С. 186-190.
 24. Загурський, О. Б. Концепції кримінально-процесуальної політики України / О. Б. Загурський // Держава і право : зб. наук. праць. – 2011. – Вип. 53. – С. 533-538.
 25. Загурський, О. Б. Питання кримінально-процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Академії адвокатури України. – 2011. – № 3 (22). – С. 149-154.
 26. Загурський, О. Б. Кримінально-процесуальна політика в період Центральної Ради (березень 1917-квітень 1918 рр.) / О. Б. Загурський // Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е. Дідоренко. – 2011. – Вип. 3. – С. 158-163.
 27. Загурський, О. Б. Взаємозв’язок завдань кримінально-процесуальної та кримінально-виконавчої політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Харківського національного університет внутрішніх справ України. – 2011. – № 4. – 134-141.
 28. Загурський, О. Б. Особливості взаємозв’язку та реалізації завдань кримінально-процесуальної та кримінологічної політики України на стадії досудового розслідування [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і безпека : наук. журнал. – 2011. – № 4. – С. 101-109.
 29. Загурський, О. Б. Профілактична діяльність суду [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2011. – № 1. – С. 62-70.
 30. Загурський, О. Б. Приницпи сучасної кримінальної процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ України. – 2012. – № 4 (59). – С. 40-48.
 31. Загурський, О. Б. Завдання кримінального провадження в контексті нової кримінальної процесуальної політики України [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і безпека : наук. журнал. – 2012. – № 5 (47). – С. 161-165.
 32. Загурський, О. Б. Актуальні проблеми удосконалення правової основи участі захисника в кримінальному провадженні / О. Б. Загурський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2012. – № 20. – С. 134-136.
 33. Загурський, О. Б. Необхідність удосконалення інституту забезпечення безпеки учасників кримінального провадження в Україні / О. Б. Загурський // Університетські наукові записки : часоп. Івано-Франківського університету права імені Короля Данила Галицького. – 2012. – № 6. – С. 146-151.
 34. Загурський, О. Б. До питання про правову природу кримінального процесуального законодавства України / О. Б. Загурський // Наше право. – 2012. – № 4, ч. 2. – С. 113-117.
 35. Загурський, О. Б. До питання системи державної правової політики в сфері боротьби зі злочинністю / О. Б. Загурський // Науковий вісник Ужгородського національного університету. – 2013. – Вип. № 21, ч. 1. – С. 126-129.
 36. Загурський, О. Б. Кримінальна процесуальна політика України: в сфері кримінального провадження у формі приватного обвинувачення [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – 2013. – Вип. 6-1, т. 2, ч. 1. – С. 182-186.
 37. Загурський, О. Б. Рівність перед законом і судом: постановка проблеми [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Актуальні проблеми вдосконалення чинного законодавства України : зб. наук. статей. – Івано-Франківськ : Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2014. – Вип. 34. – С. 303-314.
 38. Загурський, О. Б. Основні підходи до розуміння феномену «кримінологічна (профілактична) політика» [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський //Науковий вісник Херсонського державного університету. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2014. – Вип. 4, т. 2. – С. 162-165.
 39. Загурський, О. Б. Реалізація кримінальної процесуальної політики через застосування кримінальних процесуальних норм [Електронний ресурс] / О. Б. Загурський // Право і суспільство. – Дніпропетровськ : ВНПЗ «Дніпропетровський гуманітарний університет», 2014. – № 6-2. – С. 167-172.
 40. Загурский, А. Б. Уголовная процессуальная политика Украины в сфере уголовного производства по применению принудительных мер медицинского характера [Електронний ресурс] / А. Б. Загурский // Закон и жизнь. – 2013. – № 10/ 2 (262). – С. 114-118.
 41. Загурский, А. Б. Обеспечение права на защиту в контексте новой уголовной процесуальной политики Украины / А. Б. Загурский // Вестник Гродненского госудратвенного университета имени Янки Купалы. – 2013. – № 6 (164). – С. 45-51.
 42. Загурский, А. Б. Актуальные вопросы обеспечений законности уголовного судопроизводства в Украине [Електронний ресурс] / А. Б. Загурский // Legea si viata. – 2014. – № 11/3. – С. 29-33.
 43. Загурский, А. Б. Прокурор как субъект уголовной процессуальной политики Украины / А. Б. Загурский // Teorie si Practica. – 2014. – № 5 (9). – С. 187-191.
 44. Загурський, О. Б. До питання про стан розробки проблем кримінально-процесуальної політики [Електронний ресурс] / Олександр Богданович Загурський //Європейські перспективи. – 2011. – № 2. – ч. 2. – С. 186-190.