Заяць Марта Яремівна

1393930463 zajats450 (1)Кафедра обліку та фінансів ІФННІМ

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Заяць, Марта Яремівна Використання інструментів грошово-кредитної політики для регулювання економіки регіону [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. степеня канд. екон. наук : спец. 08.00.08 - гроші, фінанси і кредит / Марта Яремівна Заяць. – Х. : ХНЕУ, 2013. – 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Заяць, М. Я. Оцінка економіки регіону в контексті грошово-кредитного регулювання (на прикладі Карпатського регіону) [Електронний ресурс] / М. Я. Заяць // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 1 (19). – С. 303-318.
  2. Заяць, М. Я. Проблеми грошово-кредитного регулювання економіки регіону / М. Я. Заяць // Вісних Хмельницького національного університету. – 2012. – № 6, т. 1. – С. 188-194.
  3. Заяць, М. Я. Еволюція теорій грошово-кредитного регулювання економіки: регіональний аспект / М. Я. Заяць // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2012. – Вип. 9. – С. 489-494.
  4. Благун, І. С. Удосконалення механізму обов’язкового резервування як інструменту грошово-кредитного регулювання економіки регіону / І. С. Благун, М. Я. Заяць // Банківська справа : наук.-практ. журнал. – 2013. – № 1 (109). – С. 31-42.
  5. Благун, І. С. Моделювання впливу інструментів грошово-кредитної політики на економіку регіону [Електронний ресурс] / І. С. Благун, М. Я. Заяць // Актуальні проблеми економіки : наук. екон. журнал. – 2013. – № 2 (140). – С. 96-105.