Запорожан Лариса Петрівна

zaporozan

Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Запорожан, Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : дис. ... кандидата географических наук : 11.00.02.- Киев, 1991.- 223 с.
 2. Запорожан, Лариса Петровна Территориальная организация комплекса бытового обслуживания населения Тернопольской области УССР : автореферат дис. ... кандидата географических наук : 11.00.02.- Киев, 1991.- 26 с.

Публікації

Статті:

 1. Запорожан, Л. Аналіз продуктивності праці та її впливу на обсяг виробництва / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2003.– Вип. 8.– С. 155-159.
 2. Запорожан, Л. Деякі проблеми регулювання зайнятості населення в Україні / Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України.– 2008.– Вип. 13.– С. 68-76.
 3. Запорожан, Л. Значення продуктивності в сучасних умовах господарювання / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2002.– Вип. 7.– С. 138-140.
 4. Запорожан, Л. Майбутнє рекрутменту в Україні / Л. Запорожан, М. Сапачова, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2006.– Вип. 11.– С. 52-54.
 5. Запорожан, Л. Методика врахування витрат в системі управління підприємством / Л. Запорожан, М. Сапачова // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2005.– Вип. 10.– С. 188-191.
 6. Запорожан, Л. Політика в області освіти і підвищення кваліфікації як чинник зростання продуктивності праці / Л. Запорожан, М. Запорожан, В. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– 2004.– Вип. 9.– С. 170-171.
 7. Запорожан, Л. Потенційні можливості розвитку туристично-рекреаційного комплексу Причорномор'я та Поділля / Л. Запорожан, М. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва.– Тернопіль, 2002.– Вип. 6.– С. 20-22.
 8. Запорожан, Л. Удосконалення територіальної організації середньої загальноосвітньої школи в м. Тернополі / Л. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 2000. – Вип. 4. – С. 364-365.
 9. Запорожан, Л. Обгрунтування напрямків реформування системи медичних послуг в Україні / Л. Запорожан, М. Феш, Я. Стукалова // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 100-103.
 10. Запорожан, Л. Особливості управління персоналом на основі HR-брендингу / Лариса Запорожан, Мирослава Феш, Юрій Запорожан // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2012. – Вип. 10, ч. 3. – С. 266-268.
 11. Запорожан, Л.Зарубіжний досвід оплати праці за грейдами /Л. Запорожан, В. Барабан, М. Запорожан //Економічний аналіз: зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. – Вип. 8, ч. 2. – С. 155-157.
 12. Запорожан, Л. Теоретичні аспекти застосування збалансованої системи показників в умовах конкурентного середовища [Електронний ресурс] / Л. Запорожан, М. Запорожан, Х. Негода // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2011. – Вип.16 – С. 93-98.
 13. Запорожан, Л. П. Жінки в трудовому потенціалі України / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 41-45.
 14. Запорожан, Л. Проблеми та резерви розвитку транспортної системи Тернопільської області / Лариса Запорожан, Мирослава Феш // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С. 24-29.
 15. Феш, М. Особливості і перспективи розвитку готельно-ресторанного бізнесу в Тернопільській області / Мирослава Феш, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 54-58.
 16. Свинко, Й. М. Сторінки природи рідного краю / Й. М. Свинко, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Нариси про природу Тернопільської області. – Тернопіль, 1994. – С. 23-35.
 17. Холява, П. М. Вопросы функционирования АПК Тернопольской области / Л. П. Запорожан, П. М. Холява // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 39. – С. 119-125.
 18. Мельник, А. Ф. Территориальная организация сферы обслуживания в областях Украинских Карпат / А. Ф. Мельник, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Республиканский междуведомственный научный сборник. Сер. География. – 1987. – Вып. 40. – С. 69-75.
 19. Запорожан, Л. П. Экономико-географический анализ бытового обслуживания населения Тернопольской области / Л. П. Запорожан // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – Киев, 1989. – С. 143-149.
 20. Мельник, А. Ф. Экономико-географические особенности развития сферы обслуживания как фактора возпроизводства трудовых ресурсов / А. Ф. Мельник, Л. П. Запорожан // Экономическая география : республ. межвед. науч. сборник. – Киев, 1989. – С. 86-91.
 21. Холява, И. П. Совершенствование территориальной организации бытового обслуживания населения в сельской местности Тернопольской области / И. П. Холява, П. М. Холява, Л. П. Запорожан // Вопросы расселения и использования трудового потенциала в Юго-Западном экономическом районе : сб. науч. трудов. – Ленинград, 1991.
 22. Запорожан, Л. П. Оцінка рекреаційних ресурсів Тернопільської області / Л. П. Запорожан, П. М. Холява // Актуальні проблеми соціально-економічного розвитку Подільського регіону. – Тернопіль, 1992. – С. 45-53.
 23. Запорожан, Л. П. Економічні аспекти охорони природи Тернопільської області / Л. П. Запорожан // Актуальні проблеми розвитку економіки України в перехідний період до ринку. – Тернопіль, 1996.
 24. Царик, Т. Є. Деякі проблеми міждержавної трудової міграції України / Т. Є. Царик, Л. П. Запорожан // Проблеми праці, економіки та моделювання : зб. наук. праць. – Хмельницький, 1998.
 25. Запорожан, Л. П. Проблеми розвитку комплексу побутового обслуговування населення Тернопільської області в сучасних умовах / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України. – Тернопіль, 1998. – Вип. 2. – С. 82-85.
 26. Запорожан, Л. П. Вдосконалення територіальної організації середньої загально-освітньої школи в м. Тернополі / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2000. – Вип. 4.
 27. Запорожан, Л. П. Проблеми та напрями регіональної і соціальної політики в України / Л. П. Запорожан // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5.
 28. Запорожан, М. С. Проблеми зайнятості жінок в Україні / Л. П. Запорожан, М. С. Запорожан // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и зайнятость : сб. науч. трудов. – Донецк, 2003.
 29. Запорожан, М. С. Політика в галузі освіти і підвищення кваліфікації / М. С. Запорожан, Л. П. Запорожан, В. М. Сапачов // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 9. – С. 259-260.
 30. Феш, М. С. Деякі аспекти організації діагностики підприємства / М. С. Феш, Л. П. Запорожан, Ю. С. Запорожан // Наукові записки : наук.-техн. збірник УАД. – Львів : УАД, 2014. – Вип. № 4 (49). – С. 110-113.
 31. Прохоровська, С. Винагорода за працю в мотивації персоналу / Світлана Прохоровська, Віктор Островерхов, Лариса Запорожан // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 92-97.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Запорожан, Л. П. Сучасний рівень розвитку та територіальна організація соціальної сфери Тернопілля [Текст] / Л. П. Запорожан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 284-303.
 3. Запорожан, Л. П. Транспортний комплекс регіону в умовах затяжної економічної кризи [Текст] / Л. П. Запорожан // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 274-284.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.