Заячковська Галина Адамівна

1528803722 1517237419 zaiachkovska-g.aКафедра маркетингу

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.06.01 / Галина Адамівна Предик. - Тернопіль : ТАНГ, 1999. - 165 с.
 2. Предик, Галина Адамівна Формування мережі інформаційних підприємств в Україні [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Предик Галина Адамівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1998.. - 16 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Заячковська, Г. Індекс конкурентоспроможності України у сфері подорожей і туризму /Галина Заячковська //Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп нац. екон. ун-ту.– Тернопіль, 2010.– Вип. 7.– С. 407-410.
 2. Заячковська, Г. Міжнародний туризм в Україні: проблеми розвитку та шляхи вирішення / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2010.– Вип. 4.– С. 129-133.
 3. Заячковська, Г. Розвиток міжнародного туризму в аспекті формування нового світового економічного порядку / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2009.– Вип. 5.– С. 71-76.
 4. Заячковська, Г. Міжнародний туризм як економічна категорія: теоретичні аспекти [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – 2010. – Вип. 14-15. – С. 80-85.
 5. Заячковська, Г. Туристичний імідж країни: суть та проблеми формування / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2011. – Вип. 3. – С. 16-22.
 6. Заячковська, Г. А. Збутова політика туристичних підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 1. – С. 204-208.
 7. Заячковська, Г. Критерії сегментування ринку міжнародних туристичних послуг / Галина Заячковська // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 3. – С. 115-118.
 8. Заячковська, Г. А. Закономірності функціонування ринку міжнародних туристичних послуг / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2012. – № 6. – С. 182-187.
 9. Заячковська, Г. Засоби маркетингових комунікацій у формуванні іміджу України на світовому туристичному ринку / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2. – С. 171-177.
 10. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг: мікро- і макрорівень [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 233-237.
 11. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародного туризму: міжкультурний вимір [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська.
 12. Заячковська, Г. А. Механізм погодження та реалізації економічних інтересів суб’єктів ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 247-252
 13. Заячковська Г. Розвиток міжнародного туризму після світовоїекономічної кризи 2008–2009 рр. [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №1(30). – С.11-14.
 14. Заячковська Г. Теоретичні аспекти сегментації ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Галина Заячковська // Галицький економічний вісник. – 2011. – №3(32). – С.180-186.
 15. Заячковська, Г. Оцінювання студентами навчального процесу [Електронний ресурс] / Галина Заячковська.
 16. Заячковська, Г. А. STR-маркетинг на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. – 2011. – Вип. 5 (4). – С. 183-189.
 17. Заячковська, Г. А. Культура як феномен маркетингу міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2010. – № 3, т. 2. – С. 105-107.
 18. Заячковська, Г. А. Нові теорії міжнародного туризму [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – 2014. – № 2 (64). – С. 39-43.
 19. Заячковська, Г. Особливості товарної політики підприємств на ринку міжнародних туристичних послуг [Електронний ресурс] / Г.  Заячковська // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 6, т. 4. – С. 52-56.
 20. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка : наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 1 (56). – С. 153-157.
 21. Заячковська, Г. А. Сучасна концепція маркетингу міжнародних туристичних послуг: інтердисциплінарний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Європейський вектор економічного розвитку. – 2013. – № 2 (15). – С. 106-113.
 22. Заячковська, Г. А. Туристичний бренд країни [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Экономика Крыма . – 2011. – № 3 (36). – С. 274-278.
 23. Заячковська, Г. А. Формування моделі поведінки споживачів на ринку міжнародних туристичних послуг:  міжкультурний підхід [Електронний ресурс] / Г. А. Заячковська // Вісник Академії митної служби України. Сер. Економіка. – 2013. – № 1 (49). – С. 96-102.
 24. Заячковська, Г. А. Ринок міжнародних туристичних послуг: конструювання категорії та класифікація / Г. А. Заячковська // Інноваційна економіка. – 2015. – № 1. – C. 153–157.
 25. Заячковська, Г. Концепція сталого розвитку сфери туризму як засіб післякризового відновлення галузі / Галина Заячковська // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – № 5-2. – С. 345-350.
 26. Заячковська, Г. Моніторинг євроінтеграції України у сфері туризму / Галина Заячковська // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 241-255.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Заячковська, Г. А. Маркетинг міжнародних туристичних послуг [Текст] : монографія / Г. А. Заячковська. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 394 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Заячковська, Г. А. Напрямки трансформації нових послуг у сфері міжнародного туризму [Текст] / Г. А. Заячковська // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 197-221.