Порядок ліквідації заборгованості перед бібліотекою

Опубліковано: 02 квітня 2014

Пам’ятка

про порядок ліквідації заборгованості перед бібліотекою

1.За 10 днів до початку заліково-екзаменаційної сесії бібліотека передає у деканати списки студентів факультету, що на відповідну дату мають заборгованість перед бібліотекою. Списки передаються на факультети та розміщуються на інформаційних стендах факультетів та сайті бібліотеки у відповідному розділі вкладки «Довідка» (http://library.tneu.edu.ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=34&Itemid=99). У той же час система 1С централізовано блокує усіх боржників і не дозволяє виставити відповідний модуль.

2.При видачі викладачеві екзаменаційної відомості для складання студентами останнього модуля у стрічці студента-боржника буде зроблено помітку: «не допуск бібл», що власне і означатиме те, що відповідний студент не допущений до складання останнього модуля дисципліни. Викладач на консультації до іспиту чи останньому занятті інформує про це студента.

3.Для уточнення параметрів заборгованості студент може звернутися у будь-який підрозділ бібліотеки. Для ліквідації заборгованості перед бібліотекою студент зобов’язаний звернутися у відповідний підрозділ бібліотеки і здати заборговані книги.

4.Після того, як студент ліквідує заборгованість перед бібліотекою, він зобов’язаний звернутися у відділ комплектування бібліотеки (вул. Бережанська, 4, кімната 12). Працівник бібліотеки перевіряє стан заборгованості студента, проводить програмний допуск студента до іспиту (заліку) і видає йому довідку про те, що заборгованість перед бібліотекою ліквідовано.

5.Відповідну довідку студент представляє викладачеві і лише після цього студент має право здавати останній (заліковий, екзаменаційний) модуль.