Вийшла з друку колективна англомовна монографія «Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation»

Опубліковано: 27 лютого 2017

1487933038 monografiia
    У видавничо-поліграфічному центрі «Економічна думка ТНЕУ» вийшла з друку колективна англомовна монографія «Accounting in Ukraine under implementation of the European legislation» (Бухгалтерський облік в Україні в умовах імплементації європейського законодавства) за загальною редакцією д.е.н., професора, завідувача кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг Лучка Михайла Романовича.
    Монографія присвячена перспективам розвитку й удосконалення системи бухгалтерського обліку в Україні відповідно до вимог європейського законодавства та проблемам запровадження принципів і підходів, рекомендованих міжнародними стандартами фінансової звітності. Дослідження містить теоретичні обґрунтування шляхів удосконалення нормативно-правової бази та практики ведення обліку, елементи вирішення організаційних питань, а також обґрунтування доцільності застосування для облікового відображення сучасних новітніх методів і інформаційних моделей.
    Авторами монографії є колектив науковців кафедри обліку в державному секторі економіки та сфері послуг. Монографія призначена для науковців, практиків і студентів вищих навчальних закладів економічного профілю.