Болквадзе Наталія Іванівна

Опубліковано: 10 травня 2016

1448627885 polinkevich-nКафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Сохацька, О. Деривативи на електроенергію: особливості специфікації контрактів європейських енергетичних бірж [Електронний ресурс] / Олена Сохацька, Наталія Полікевич // Світ фінансів. – 2015. – № 3. – С. 49-61.
 2. Шліхтер, Б. Р. Сорсинг ресурсів інформаційних систем на ринках, що розвиваються: приклад України / Бьярне Реруп Шліхтер, Наталія Болквадзе // Журнал європейської економіки. – 2019. – Т. 18, № 2. – С. 141-153.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Біржова справа [Текст] : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко [та ін.] ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – 3-тє вид., переробл., змін. та доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 655 с.
 2. Полікевич, Н. І. Біржовий товар [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 77-106.
 3. Полікевич, Н. І. Державне регулювання біржової торгівлі [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С.389-418.
 4. Вінницький, С. І. Еволюція біржової торгівлі [Текст] / С. І. Вінницький, Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 37-76.
 5. Полікевич, Н. І. Концепція ціноутворення на ф'ючерсних ринках [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С.172-188.
 6. Полікевич, Н. І. Суть біржі та її економічна природа [Текст] / Н. І. Полікевич // Біржова справа : підручник / Ю. В. Мельник, Н. Є. Стрельбіцька, О. М. Войтенко, С. І. Вінницький ; за наук. ред. О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 12-36.
 

Березька Катерина Миколаївна

Опубліковано: 11 листопада 2011

berezka

Кафедра економіко-математичних методів

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 1999. - 209 с.
 2. Березька, Катерина Миколаївна Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : автореф. дис... канд. техн. наук: 01.05.02 / Березька Катерина Миколаївна ; НАН України, Держ. НДІ інформ. інфраструктури. - Л., 2000. - 19 с.

Публікації

Статті:

 1. Березька, К. М. Методологічні аспекти застосування моделі нечітких часових рядів для прогнозування податкових надходжень / К. М. Березька, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2011. – № 1. –С. 227-235.
 2. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березька, Ю. Батько, Г. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України. – 2009. – Вип. 19.5. – С. 64-72.
 3. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу фінансового стану підприємства / О. Березький, І. Закорчемний, К. Березька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 146-153.
 4. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 5. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 6. Неміш, В. М. Кручення трансверсального ізотропного тіла з неканонічною порожниною [Електронний ресурс] / В. М. Неміш, К. М. Березька // П’ятнадцята міжнародна наукова конференція імені академіка Михайла Кравчука : матеріали конф. [Київ, 15-17 трав. 2014 р.]. – К. : НТУУ «КПІ», 2014. – Т. 1 : Диференціальні та інтегральні рівняння, їх застосування. – С. 227.
 7. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 8. Березька К. М. Модифіковані ARIMA-моделі обсягів прямих іноземних інвестицій / К. М. Березька, В.В. Маслій // Матеріали IX-ої міжнародної конференції «Актуальні проблеми економіки 2015-2016», м. Київ, 19 лютого 2016 р. – К.: Національна академія управління, 2016. – С. 15 – 20.
 9. Березька К. М. Система мультикритеріального тестування веб-додатків [Електронний ресурс] / К. М. Березька, В.Р. Лабо // Матеріали VІ Всеукраїнської школи-семінару молодих вчених і студентів АСІТ’2016 «Сучасні комп’ютерні інформаційні технології», м. Тернопіль, 20-21 травня 2016 р. – Тернопіль: ТНЕУ, 2016. –С. 94 – 95.
 10. Березька, К. Аналіз результатів вступу студентів на ОКР «бакалавр» на основі методів просторової економетрики [Електронний ресурс] / Катерина Березька, Олег Березький.
 11. Березька, К. М. Мова опису складних зображень / К. М. Березька,  М. П. Карпінський // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1997. – № 1. – С. 30-37.
 12. Карпінський, М. П. Генератор симетричних зображень / М. П. Карпінський, К. М. Березька, О. М. Березький // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – № 1. – С. 152-157.
 13. Березька, К. М. Опис, аналіз та синтез складних зображень / К. М. Березька // Інформаційні технології і системи. – 1998. – Т. 1, № 1/2. – С. 168-173.
 14. Березька, К. М. Автоматизоване генерування орнаментних зображень / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. – 1998. – № 337. – С. 158-160.
 15. Березька, К. М. Структурний метод опису складних зображень  / К. М. Березька // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 1998. – № 351. – С. 172-177.
 16. Березький, О. М. Моделювання метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання на стадії системотехнічного проектування / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 3. – С. 135-140.
 17. Березька, К. М. Алгоритми побудови груп перетворень / К. М. Березька // Вісник Львівського  університету. Прикладна математика та інформатика. – 1999. – Вип.1. – С. 8-12.
 18. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних симетричних зображень / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 84-99.
 19. Березька, К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134-138.
 20. Березький, О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126-128.
 21. Грицик, В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64-71.
 22. Березький, О. М. Алгоритми синтезу симетричних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 2, ч. 1. – С. 13-16.
 23. Березький, О. М. Моделювання та синтез онкологічних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька, Р. О. Цімерман // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – №2, т. 3, ч. 1. – С. 102-104.
 24. Березький, О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83-91.
 25. Березька, К. М. Математичні моделі конверсії кредиту / К. М. Березька // Комп’ютерне моделювання та інформаційні системи в науці, економіці і освіті : зб. наук. праць. – Кривий Ріг : КЕІ ДВНЗ „КНЕУ ім. В.Гетьмана”, 2007. – С. 16-18.
 26. Hrytsyk, V. V. Modeling and synthethis of complex symmetrical images / V. V.Hrytsyk, K. M. Berezska, О. М. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – № 2, v. 18. – Р. 175-195.
 27. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 284-292.
 28. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 29. Березский, О. Н. Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Е. Н. Березская // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 6. – С. 59-65.
 30. Berezska, K. The analysis of students admission results to the educational qualification level “bachelor’s degree” on the basis of methods of spatial econometrics [Електронний ресурс] / Kateryna Berezska, Oleh Berezsky // Quantitative methods in accounting and finance. – Ternopil,  2016. – P. 36-43.
 31. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 32. Неміш, В. М. Самостійна робота в контексті покращення якості знань студентів [Текст] / В. М. Неміш, К. М. Березька, С. В. Савчук // Освітній простір ХХІ століття : реалії, новації, перспективи : матеріали наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 23 лют. 2017 р.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 12-14.
 33. Березька, К. М. Побудова ARIMA моделей часових рядів для прогнозування інвестицій / К. М. Березька, В. В. Маслій // Матеріали Міжнародної наукової конференції «Інтелектуальні системи прийняття рішень та проблеми обчислювального інтелекту» (ISDMCI’2015), м. Залізний Порт, 25–28 травня 2015 р. – Херсон: ХНТУ, 2015. – С. 28–32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : Монографія / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів : УАД-ДНДШ, 2005. – 140 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Неміш, В. М. Вища математика [Текст] : практикум : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – 265 с.
 2. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : Навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Збруч, 2005. – 265 с.
 3. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 302 с.
 4. Неміш, В. М. Практикум з вищої математики [Текст] : навч. посіб. / В. М. Неміш, А. І. Процик, К. М. Березька. – 3-тє вид, виправл. і доповн. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 304 с.
 5. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] : навч. посіб. / К. М. Березька, В. М. Неміш, С. В. Савчук. – Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 192 с.
 6. Березька, К. М. Фінансова математика [Текст] / К. М. Березька, В. М. Неміш. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 195 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Економетрика. Економетрія [Текст] : комплексні практ. індивідуальні завдання / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, С. Ю. Попіна [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 68 с.
 2. Методичні вказівки до вивчення розділу "Математична статистика" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 118 с.
 3. Методичні вказівки до вивчення розділу "Теорія ймовірностей" дисципліни ТІМС [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 147 с.
 4. Комплексні практичні індивідуальні завдання з теорії ймовірностей та математичної статистики [Електронний ресурс] / уклад. : В. О. Єрьоменко, М. І. Шинкарик, О. М. Мартинюк [та ін.]. - Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2017. - 62 с.
 5. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання тренінгових завдань / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 28 с.
 6. Економетрика. Економетрія [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання КПІЗ / уклад. К. М. Березька, О. М. Мартинюк, Н. В. Дзюбановська [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 72 с.
 

Буяк Леся Михайлівна

Опубліковано: 16 вересня 2011

буяк

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій [Текст] : дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Буяк Леся Михайлівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Т., 2004. - 187 c.
 2. Буяк, Леся Михайлівна. Економіко-математичне моделювання оптимальних виробничих технологій : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Леся Михайлівна Буяк; В.о. НАН України. Міжнар. наук.-навч. центр інформ. технологій та систем.– К. : Б.в., 2004.– 21 с.

Публікації:

Статті:

 1. Буяк, Л. Вексельне кредитування у низькоефективній економіці [Електронний ресурс] / Л. Буяк, О. Гетьман // Українська наука: минуле сучасне, майбутнє. – 2012. – Вип. 17. – С. 40-47.
 2. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання впливу державного регулювання на стан перехідної економіки / Леся Буяк, Володимир Паучок // Економіст. – 2009. – № 11. – С. 46-50.
 3. Буяк, Л. Дві моделі впливу курсу валют на валове виробництво в Україні [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Я.М. Матвійчук, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 4. Буяк-Басараба, Л. Динамічна модель структурування сільського господарства за величиною капіталу, фондів й угідь [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк-Басараба, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.13. – С. 286-297.
 5. Буяк, Л. Економіко-математичне моделювання днржавного регулювання економіки в період соціальних перетворень [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 121-129.
 6. Буяк, Л. Математична модель інвестування в низькопродуктивну економіку [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2012. – Вип. 22.1. – С. 346-358.
 7. Буяк, Л. Математична модель планового впливу на ціну споживчого товару в ринковій економіці [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Н.В. Кулина, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.11. – С. 326-331.
 8. Буяк, Л. Моделювання тіньової економічної діяльності в Україні [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, І. С. Вінничук // Науковий вісник Чернівецького університету. – 2009. – Вип. 456. - С. 130-138.
 9. Буяк, Л. Модель впливу ціни газу на започаткування підприємницької діяльності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, М.О. Козаченко, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2011. – Вип. 21.71. – С. 182-187.
 10. Буяк, Л. Модель кооперативної взаємодії двох підприємств [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, І.І. Гандзюк, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.6. – С. 145-157.
 11. Буяк, Л. Модельне розкриття мультистабільності економіки в полі капіталу, фондів, вексельних пасивів й активів як можливого тла для східчастого піднесення її продуктивності [Електронний ресурс] / Л.М. Буяк, Л.В. Данилюк, О.І. Соколовська, В.К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2010. – Вип. 20.7. – С. 278-283.
 12. Буяк, Л. Модель оптимізації податкового навантаження та аналіз впливу фіскальної політики держави на динаміку економічного зростання України / Леся Буяк // Управлінські інновації : зб. наук. праць Терноп. нац. екон. ун-ту / В. Я. Брич, Р. Б. Гевко, А. П. Гречан, І. С. Гуцал [та ін.] ; голов. ред. С. І. Юрій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – Вип. 1. – С. 77-88.
 13. Ляшенко, О. Математична модель взаємодії легального та нелегального секторів ринкової економіки / Оксана Ляшенко, Леся Буяк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2012. – Вип. 3. – С. 17-32.
 14. Паучок, В. К. Параметризація математичних моделей еколого-економічних систем у просторі показників економічної структури суспільства, цін та забруднення довкілля : [на прикладі Тернопільської області] / В. К. Паучок, Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Інноваційна економіка. – 2013. – № 7. – С. 329-334.
 15. Буяк, Л. М. Динамічна макромодель економіки з урахуванням ринку землі / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Фінансова система України : зб. наук. праць. Сер. Економіка. – Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2011. – Вип. 16. – 592-599.
 16. Буяк, Л. М. Моделювання впливу курсу валют на валове виробництво в Україні / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2011. – Вип. 21.11. – С. 336-346.
 17. Буяк, Л. М. Динамічна модель ринку землі з урахуванням виробничих фондів сільськогосподарських підприємств / Л. М. Буяк, С. В. Іщенко // Інноваційна економіка : всеук. наук.-вироб. журнал. – Тернопіль, 2012. – № 11. – С. 203-210.
 18. Буяк, Л. М. Математична модель впливу загальнодержавних виборів на лібералізовану економіку [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.10. – С. 363-371.
 19. Буяк, Л. М. Порівняння можливих наслідків інтегрування господарства України в економіку Євросоюзу або Росії [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2014. – Вип. 24.2. – С. 347-361.
 20. Буяк, Л. М. «Субсидійна» пастка і реформи: дві базові математичні моделі можливих та реальних економічних процесів в Україні за умов війни [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, В. К. Паучок // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України. – 2015. – Вип. 25.7. – С. 255-262.
 21. Буяк, Л. М. Динамічна модель економіки з урахуванням економічної структури суспільства та екологізації виробництва [Електронний ресурс] / Л. М. Буяк, М. В. Григорків // Збірник наук. праць. Сер. Економіка. – 2009. – Вип. 494. – С. 139-143.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Буяк, Л. М. Україна між Сходом і Заходом : математичні моделі сучасної економіки [Текст]: монографія / Л. М. Буяк, В. К. Паучок.– Тернопіль: Грегіт, 2012.– 108 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 2. Добротвор, І. Г. Системний аналіз [Текст] : навч. посіб. / І. Г. Добротвор, А. О. Саченко, Л. М. Буяк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 170 с.
 3. Буяк, Л. М.   Працюємо з базами даних в середовищі Microsoft Office : теоретичні аспекти та приклади розв’язування задач [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Л. М. Буяк, А. Я. Мушак, Н. Г. Хома. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 81 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Моделювання економіки [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 42 с.
 2. Інформаційні системи в управлінні [Електронний ресурс] : метод. вказівки / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 73 с.
 3. Програма виробничої та переддипломної практики (стажування) і вимоги до написання звіту [Електронний ресурс] : для студ. всіх форм навчання / упоряд. Л. М. Буяк, І. В. Данилюк, Л. В. Дума. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 24 с.
 

Балазюк Оксана Юріївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

balazyuk-oksana-yuryivna

Кафедра економіки, обліку та оподаткування Вінницького навчально-наукового інституту економіки

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : дис. ... канд. екон. наук : 08.00.09 / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 229 с.
 2. Балазюк, Оксана Юріївна Обліково-аналітична інформація в системі управління виробництвом безалкогольних напоїв [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності) / Оксана Юріївна Балазюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Балазюк, О. Ю. До питання класифікації витрат [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічний простір. – 2010. – № 42. – С. 138-144.
 2. Балазюк, О. Ю. Облік у системі виробничого менеджменту: історичний розвиток та досвід вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Інноваційна економіка. – 2010. – № 2. – С. 92-97.
 3. Балазюк, О. Показники оцінки та аналізу ефективності виробництва безалкогольних напоїв / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 2 (18). – С. 325-328.
 4. Балазюк, О. Реалізація збалансованої системи показників за допомогою сучасних програмних продуктів / Оксана Балазюк // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу і статистики. – Тернопіль, 2011. – Вип. 9, ч. 2. – С. 40-45.
 5. Балазюк, О. Ю. Альтернативні підходи до обліку витрат на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Вісник Львівської комерційної академії. – 2011.– С. 63-67.
 6. Балазюк, О. Ю. Оцінка та аналіз ефективності впровадження інформаційних технологій у процес управління / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Інвестиції : практика та досвід. – 2014. – № 22. – С. 35-40.
 7. Балазюк, О. Ю. Проблеми інтеграції системи обліку та її місце у інформаційному забезпеченні управління виробництвом безалкогольних напоїв / О. Ю. Балазюк // Науковий вісник Буковинської державної фінансової академії : зб. наук. праць. – Чернівці : БДФА, 2008. – Вип. 4 (13) : Економічні науки. – С. 409-415.
 8. Балазюк, О. Ю. Особливості впровадження управлінських інформаційних систем на підприємствах з виробництва безалкогольних напоїв [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк // Економічні науки : зб. наук. праць. Сер. Облік і фінанси. – Луцьк, 2010. – Вип. 7 (25), ч. 1. – С. 58-67. 
 9. Балазюк, О. Ю. Облік процесу виробництва в системі управління підприємством [Електронний ресурс] / О. Ю. Балазюк, А. В. Мисаченко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Сер. Економічні науки. – Черкаси, 2011. – Вип. 28, ч. 1. – С. 175-178.
 10. Сисоєва, І. М. Сутність соціального аудиту, його параметри та методи / І. М. Сисоєва, О. Ю. Балазюк, О. Б. Погріщук // Економіка та держава. – 2019. – № 11. – С. 46-49.
 11. Балазюк, О. Ю. Особливості облікової політики для  промислових підприємств різних масштабів / О. Ю. Балазюк, І. М. Сисоєва // Ефективна економіка. – 2014. – № 11. 
 

Банах Сергій Володимирович

Опубліковано: 04 березня 2016

1444037278 banahКафедра кримінального права та процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Посада: декан юридичного факультету

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Банах, Сергій Володимирович Функції омбудсманів у сучасному світі: порівняльно-правове дослідження : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.02 / Банах Сергій Володимирович ; Маріуп. держ. ун-т. - Маріуполь, 2014. - 236 с.

СТАТТІ:

 1. Банах, C. В. Деякі особливості функцій омбудсманів у справах неповнолітніх [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Порівняльно-аналітичне право. – 2014. – № 3. – С. 48-50.
 2. Банах, C. В. Генеза функцій інституту омбудсмана у зарубіжних країнах [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Юридичний науковий електронний журнал : електрон. наук. вид. – 2014. – № 4. – С. 50-53.
 3. Банах, C. В. Контрольно-наглядові функції омбудсмана в країнах сталої демократії [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – 2014. – Вип. 3, т. 1. – C. 102-106.
 4. Банах, C. В. Теоретичні проблеми визначення поняття функцій омбудсмана [Електронний ресурс] / C. В. Банах// Вісник Національної академії прокуратури України. – 2014. – № 4 (37). – С. 35-41.
 5. Банах, C. В. Співвідношення функцій омбудсманів та функцій інших правозахисних інститутів [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Держава і право : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В. М. Корецького НАН України, 2014. – Вип. 65. – С. 65-73.
 6. Банах, C. В. Законотворчі функції омбудсмана у зарубіжних країнах: теорія та практика [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Часопис Київського університету права. – 2014. – № 2. – С. 90-93.
 7. Банах, C. В. Принципи реалізації функцій омбудсмана у зарубіжних країнах: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Маріупольського державного університету. Сер. Право. – 2014. – Вип. 7. – С. 61-67.
 8. Банах, C. Особливості повноважень слідчого судді щодо захисту прав людини [Електронний ресурс] / C. Банах, С. Штогун // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – № 4 (32). – С. 61-66.
 9. Банах, C. В. Функції омбудсмана у системі функцій національних правозахисних установ [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Ученые записки Таврического национального университета им. В. И. Вернадского. – Сер. Юридические науки. – 2014. – Т. 27 (66), № 3. – С. 26-31.
 10. Банах, C. В. Зміцнення інституту представництва в органах прокуратури як гаранта формування правової держави [Електронний ресурс] / C. В. Банах // Вісник Національної академії прокуратури України. – 2013. – Вип. 5. – С. 40-43.
 11. Банах, C. В. Місце оперативно-розшукової діяльності після вступу в силу нового Кримінального-процесуального кодексу України [Електронний ресурс] / С. В. Банах, А. М. Сарахман // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 158-161.
 12. Банах, C. В. Проблемні питання, що виникають під час визначення підсудності земельних спорів [Електронний ресурс] / С. Банах, С. Клюха // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 89-93.
 13. Банах, C. В. Шахрайство, вчинене способом фінансової піраміди (українські реалії) [Електронний ресурс] / С. Банах, А. Немоскальов // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 74-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Банах, С. В. Функції омбудсманів у сучасному світі [Електронний ресурс] : монографія / С. В. Банах. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 197 с.
 2. Економічна безпека та фінансові розслідування : концепти, прагматика, інструментарій забезпечення [Електронний ресурс] : кол. моногр. / Т. Г. Васильців, Р. Л. Лупак, В. В. Зайченко [та ін.] ; за заг. ред. О. І. Вівчар. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 395 с.
 3. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Кримінально-виконавче право України (у схемах та таблицях) [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Олефір, О. Г. Колб, Н. З. Рогатинська [та ін.]. – К. : ЦУЛ, 2016. – 264 с.
 2. Кримінально-виконавче право України [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Г. Колб, В. І. Олефір, В. Є. Ткачук [та ін.] ; за заг. ред. О. Г. Колба та В. І. Олефіра. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 260 с.
 3. Банах, С. В. Кримінальний процес [Текст] : підручник / С. В. Банах, Н. З. Рогатинська, А. М. Сарахман. - Тернопіль : ТНЕУ, 2016. - 264 с.
 

Береза Надія Вікторівна

Опубліковано: 01 березня 2013

bereza

Кафедра кримінального права та процесу

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Береза, Н. В. Правові цінності та принципи як основоположні засади розвитку кримінального права України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Філософські та методичні проблеми права : збірник КНУВС. – Київ, 2011. – № 1. – С. 106-114.
 2. Береза, Н. В. Ціннісно-гуманістичний зміст Конституції України: проблема реалізації [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Право і суспільство.– 2010. – № 6. – С. 81-85.
 3. Береза, Н. В. Основы осуществления и направления современной правовой политики Украины [Электронный ресурс] / Надежда Викторовна Береза  // Теория и практика общественного развития :научн. журнал. – Краснодар, 2013 – № 9. – С. 367-369. 
 4. Береза, Н. В. Правові основи діяльності інституту адвокатури України [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 5. – С. 14-17.
 5. Береза, Н. В. Аксіологічна характеристика прав людини[Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 1-2 (12-13). – С. 14-17.
 6. Береза, Н. Бюджетно-правова політика України [Електронний ресурс] / Надія Береза // Вісник прокуратури. – Київ, – 2013. – № 12. – С. 163-168.
 7. Береза, Н. В. Право як соціальна цінність [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Соціологія права. – Київ, 2015. – № 3-4 (14-15). – С. 15-19.
 8. Береза, Н. В. За здоровий спосіб життя: нікотин / Н. В. Береза // Академія. – Тернопіль, 2001. – № 6-7 (171-172). – С. 8.
 9. Береза, Н. В. Проблема ціннісно-гуманістичного виміру публічного права України / Н. В. Береза // Праводержавність : зб. наук. праць, щоріч. – Київ, 2010. – Вип. 1. – С. 23-28.
 10. Береза, Н. В. Кримінальна юстиція України: проблеми і перспективи / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011 – Вип. 1. – С. 464-473.
 11. Береза, Н. В. Принципи права: їх роль і проблема реалізації в сучасній Україні / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – № 4 (65). – С. 71-80.
 12. Береза, Н. В. Реалізація принципу верховенства права у кримінальному праві України / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2009. – №6 (67). – С. 87-94.
 13. Береза, Н. В. Європейські стандарти прав людини як засада розвитку правової системи України / Н. В. Береза // ІІІ Наукові читання присвячені пам’яті В. М. Корецького : зб. матер. всеукр. наук. читань. – Київ, 2010. – С. 98-105.
 14. Береза, Н. В. Концепція кримінально-правової політики: ціннісно-гуманістичний вимір / Н. В. Береза // Науковий вісник КНУВС. – Київ, 2010. – № 4 (71). – С. 35-44.
 15. Береза, Н. Правові основи призначення і проведення судово-бухгалтерської експертизи в Україні [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 2. - С. 127-131.
 16. Береза, Н. Виконавче провадження по-новому: новели, переваги та недоліки [Електронний ресурс] / Н. Береза // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 41-45.
 17. Береза, Н. В. Суть і значення судово-бухгалтерської експертизи в юридичній практиці [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2013. – Вип. 3. – С. 258-264.
 18. Береза, Н. В. Судова психологія як складова системи юридичної психології [Електронний ресурс] / Н. В. Береза // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. юридичного фак. ТНЕУ. – Тернопіль, 2015. – Вип. 1. – С. 162-165.

МОНОГРАФІЇ6

 1. Теоретичні та практичні аспекти реформування інституту адвокатури [Текст] : монографія / Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.] ; за заг. ред. Н. З. Рогатинська, С. В. Банах, Н. В. Береза [та ін.]. - Тернопіль : ТНЕУ, 2019. - 182 с.
 

Сторінка 1 із 17