Бабій Степан Васильович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

stepan-vasilovich-baby

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: старший викладач

Публікації:

Статті:

  1. Бабій, С. Застосування динамічних моделей для оцінки управління економічним об’єктом / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 8. – С. 211-213.
  2. Бабій, С. Інтелектуальне забезпечення процесів управління підприємством / Степан Бабій // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2011. - Вип. 8. – С. 39-43.
  3. Бабій, С. Концепція інтелектуального забезпечення управління підприємством [Електронний ресурс] / Степан Бабій
  4. Бабій, С. Математична модель взаємозаміни трудових ресурсів / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. працб каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – Вип. 6. – С. 123-124.
  5. Бабій, С. Модель життєвого циклу товару в координатному просторі : час-ціна-попит [Електронний ресурс] / С. В. Бабій.
  6. Ляшенко, О. Нові інформаційно-аналітичні технології дослідження систем управління підприємствами [Електронний ресурс] / Ляшенко О.М., Бабій С.В. // Інноваційна економіка. – 2012. - № 3. – С. 20-24.
  7. Бабій, С. Інтелектуальні моделі професійних знань / С. Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту.– 2011. – Вип. 16. – С. 87-91.
  8. Бабій, С. Інтелектуалізація діяльності підприємств регіону / Степан Бабій // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 70-74.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Трансформаційні процеси економічної системи в умовах сучасних викликів: монографія / За заг. редакцією В.І. Гринчуцького. – Тернопіль: Крок, 2014. – 544 с.