Білоус Любомир Йосипович

Опубліковано: 23 жовтня 2012

bilous

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Посада: старший викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білоус, Л. Й. Зовнішньоекономічна орієнтованість продукції підприємств аграрного сектора і харчової промисловості в умовах формування інтеграційних процесів /Л. Й. Білоус //Інноваційна економіка.– 2012.– № 4.– С. 87-90.
 2. Білоус, Л. Й. Оплата праця персоналу підприємств харчової промисловості за організаційно-правовими формами господарювання [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Сер. Технічний прогрес та ефективність виробництва – 2012. – № 15. – С. 13-18.
 3. Білоус, Л. Й. Основні аспекти виробництва продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 2. – С. 74-76.
 4. Білоус, Л. Й. Аналіз попиту на вакантні посади економічно-активного населення у Карпатському регіоні та в Україні: порівняльний аспект / Л. Й. Білоус // Стратегія інноваційного розвитку економіки: бізнес, наука, освіта : зб. матеріалів наукових праць IV Міжнар. наук.-практ. конф. – Харків, 2012. – С. 208-212.
 5. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів для підприємств харчової галузі: розвиток та перспективи / Л. Й. Білоус // Інноваційна економіка. – 2013. – № 5. – С. 166-172.
 6. Білоус, Л. Й. Кадрова політика підготовки фахівців робітничих професій, як стратегія розвитку національної харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд. – 2014. – № 1, т. 2. – С. 11-19.
 7. Білоус, Л. Й. Організаційно-правове забезпечення професійного навчання робітничих кадрів / Л. Й. Білоус // Innovative solutions in modern science. –2016. – № 8(8). – С. 4-21.
 8. Білоус, Л. Й. Економічний аспект формування ринку праці в харчовій промисловості України / Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки. – 2012. – № 3. – С. 34-40.
 9. Білоус, Л. Й. Підготовка кадрів робітничих професій харчової галузі в професійно-технічних навчальних закладах та на виробництві [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Економіка харчової промисловості. – Одеса, 2013. – № 3 (19). – С. 33-37.
 10. Білоус, Л. Й. Видова структура виробництва та реалізації продукції підприємствами харчової промисловості [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту. Економічні науки. – Чернівці,  2013. – № 3. – С. 140-145.
 11. Білоус, Л. Й. Система професійної підготовки робітничих кадрів на підприємствах України [Електронний ресурс] / Л. Й. Білоус // Науковий огляд : міжнар. наук. журнал. – 2015. – С. 5-24.
 12. Брич, В. Я. Місце робітничих кадрів у структурі людських ресурсів [Електронний ресурс] / В. Я. Брич, Л. Й. Білоус // Сталий розвиток економіки : міжнар. наук.-виробн. журнал. – 2015. – № 3. – С. 11-17.