Бєлінська Ірина Дем'янівна

Опубліковано: 14 січня 2013

1455053667 belinskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Бєлінська, Ірина Дем'янівна Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Дем'янівна Бєлінська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бєлінська І. Пантеїзм Тютчева як наукова проблема / І. Д. Бєлінська // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. V (130). – С. 280 – 286.
 2. Бєлінська, І. Д. «Пісні Невинності та Досвіду» Вільяма Блейка у критичній рецепції / І. Д. Бєлінська // Кременецькі компаративні студії : наук. часопис. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2015. – Вип. V, т. 1. – С. 49-58.
 3. Бєлінська, І. Д. Вербалізація духовності  у циклі «Songs of Innocence» Вільяма Блейка [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Філологічні трактати. – Суми, 2013. – Т. 5, № 2, – С. 133-139.
 4. Бєлінська, І. Д. Філософська амплітуда мовної картини світу Вільяма Блейка [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 27. – С. 13-19.
 5. Бєлінська, І. Д. Християнський мотив природи як «тимчасового творіння» у раннього Тютчева / І. Д. Бєлінська // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – 2009. – № 3. – С. 115-122.
 6. Бєлінська, І. Д. Еволюція концепції природи в європейській свідомості рубежу XVIII-XIX ст. і трансформація пейзажного образу в художній літературі [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська //  Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 23. – С. 3-11.
 7. Бєлінська, І. Д. Пейзаж раннього Тютчева: пошук гармонії між матерією та духом [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 18. – С. 270-275.
 8. Бєлінська, І. Д. В. Блейк і Ф. Тютчев: типологія літературного пейзажу (порівняльний аналіз віршів «To Spring» і «Весна») / І. Д. Бєлінська //  Славістичні записки. – Тернопіль : ПВНЗ ТЕІПО «Castrum spinosum», 2009. – С. 3-7.
 9. Бєлінська, І. Д. Перспективи порівняльного літературознавства (концепт природи в поезії В. Блейка та Ф. Тютчева ) / І. Д. Бєлінська //   Славістичні записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ПВНЗ ТЕІПО«Castrum spinosum», 2008. – № 3 (7) – С. 13-18.
 10. Бєлінська, І. Д. Поширення міфологічного світогляду як чинник кризи мистецтва в сучасній культурі / І. Д. Бєлінська, І. П. Карпенко // Науковий Вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 301-302. – С. 115-119.