Березький Олег Миколайович

Опубліковано: 21 вересня 2011

березький

Кафедра комп'ютерної інженерії

Науковий ступінь: доктор технічних наук

Вчене звання: професор

Посада: завідувач кафедри комп'ютерної інженерії

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Березький, О. М. Аналіз і синтез зображень на основі теорії алгебро-топологічних структур : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук : 05.13.23 – системи та засоби штучного інтелекту / Олег Миколайович Березький ; Національний університет "Львівська політехніка". - Львів, 2012. - 38 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 650. – С. 11-17.
 2. Березький, О. М. Метод вибору алгоритмів автоматичної сегментації біомедичних зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Системи оброб. інформації. - 2013. - Вип. 2. - С. 246-251.
 3. Березький, О. Метод і алгоритми аналізу плоских симетричних зображень у растровій формі [Електронний ресурс] / О. Березький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2010. – № 672. – С. 220-227.
 4. Березький, О. Система автоматизації медичних експериментів [Електронний ресурс] / О. Березький, І. Цмоць // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2011. – № 694. – С. 113-120.
 5. Березький, О. Топологічне перетворення областей: випадок неізоморфних скелетів [Електронний ресурс] / О. Березький // Відбір і обробка інформації : зб. наук. праць. – 2010. – Вип. 33. – С. 67-74.
 6. Березький, О. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. Березький, К. Березько, Ю. Батько, Г. Мельник // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 64-72.
 7. Березький, О. Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному контурі [Електронний ресурс] / О. Березький // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2009. – № 638. – С. 185-189.
 8. Березький, О. М. Методи сегментації біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Технічні науки. – 2010. – № 1. – С. 251-258.
 9. Березький, О. Методи і алгоритми аналізу та синтезу асиметричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький // Искусственный интеллект. – 2010. – № 4. – С. 162-172.
 10. Березький, О. М. Алгоритм проходження контуром об'єкта з використанням зворотного ходу [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Искусственный интеллект. – 2009. – № 3. – С. 516-522.
 11. Березький, О. Алгоритми для пошуку і вибірки біометричних зображень [Електронний ресурс] / О. Березький, Г. Мельник, Ю. Батько.
 12. Березький, О. Комп'ютерна система аналізу фінансового стану підприємства / О. Березький, І. Закорчемний, К. Березька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 11. – С. 146-153.
 13. Березький, О. Прогнозування курсу акцій за допомогою нейронних мереж / Олег Березький, Андрій Барвінський, Михайло Чирка // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2000. – Вип. 10. – С. 112-117.
 14. Березький, О. М. Принципи побудови та архітектура комп’ютерних засобів аналізу і синтезу зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. – 2011. – № 2. – С. 157-165.
 15. Теслюк, В. М. Програмно-апаратна реалізація макетного взірця для дослідження методів опрацювання нечітких та неструктурованих даних з використанням штучних нейронних мереж [Електронний ресурс] / В. М. Теслюк, О. М. Березький, В. В. Береговський[та ін.] // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 65. – С. 125-132.
 16. Березька, К. М. Оцінювання диспропорцій регіонального розподілу іноземних інвестицій в Україні / К. М. Березька, О. М. Березький, В. В. Маслій // Актуальні проблеми економіки. – 2013. – № 12. – С. 106-114.
 17. Грицик, В. В. Методи i алгоритми аналiзу та синтезу складних зображень на основi теоретико-групового пiдходу [Електронний ресурс] / В. В. Грицик, О. М. Березький // Доповiдi нацiональної академiї наук України. – 2009. – № 11. – С.39-45.
 18. Березький, О. М. Статистичне оброблення цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, С. Ю. Попіна // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 5. – С. 161-164.
 19. Березький, О. Метод і алгоритми перетворення областей зображень [Електронний ресурс] / Олег Березький.
 20. Березький, О. Використання методів просторової економетрики для аналізу результатів вступу абітурієнтів / О. Березький, К. Березька, В. Неміш // Геометричне моделювання та інформаційні технології. – 2016. – № 1. – С. 5-9.
 21. Березька, К. Аналіз результатів вступу студентів на ОКР «бакалавр» на основі методів просторової економетрики [Електронний ресурс] / Катерина Березька, Олег Березький.
 22. Дацко, Т. В. Морфометричні особливості епітелію шийки матки при цитологічному дослідженні дисплазій / Т. В. Дацко, О. М. Березький, Ю. М. Батько [та ін.] // Здобутки клінічної і експериментальної медицини : наук.-практ. журнал. – Тернопіль : ТДМУ "Укрмедкнига", 2008. – № 2 (9). – C. 112.
 23. Березький, О. М. Аналіз алгоритмів виділення контурів зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько // Вісник національного університету „Львівська політехніка”. Сер. Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – Львів,  2006. – № 565. – C. 212-216.
 24. Березький, О. М. Інформаційно-аналітична система дослідження та діагностування пухлинних клітин на основі аналізу їх зображень / О. М. Березький, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник //  Вісник Хмельницького національного університету. – 2008. – № 4. – C. 33-42.
 25. Berezky, O. Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design Modern Trends in Biomedical Image Analysis System Design / O. Berezsky, G. Melnyk, Y. Batko // Biomedical engineering trends in electronics, communications and software. – Rijeka, Croatia : InTech, 2011. – P. 461-480.
 26. Березький, О. М. Нечітка база знань інтелектуальної системи діагностування видів раку молочної залози [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2013. – № 6. – С. 284-292.
 27. Березький, О. М. Інтелектуальна система аналізу зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, К. М. Березька, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.11. – С. 323-330.
 28. Березский, О. Н. Количественная оценка качества сегментации изображений на основе метрик [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Е. Н. Березская // Управляющие системы и машины. – 2015. – № 6. – С. 59-65.
 29. Berezska, K. The analysis of students admission results to the educational qualification level “bachelor’s degree” on the basis of methods of spatial econometrics [Електронний ресурс] / Kateryna Berezska, Oleh Berezsky // Quantitative methods in accounting and finance. – Ternopil,  2016. – P. 36-43.
 30. Карпінський, М. П. Генератор симетричних зображень / М. П. Карпінський, К. М. Березька, О. М. Березький // Автоматика. Автоматизация. Электротехнические комплексы и системы. – 1998. – № 1. – С. 152-157.
 31. Березька, К. М. Автоматизоване генерування орнаментних зображень / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник ДУ «Львівська політехніка». Прикладна математика. – 1998. – № 337. – С. 158-160.
 32. Березький, О. М. Моделювання метрологічних характеристик інтелектуальних засобів вимірювання на стадії системотехнічного проектування / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник Тернопільського державного технічного університету. – 1998. – Т. 3, ч. 3. – С. 135-140.
 33. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних симетричних зображень / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 1999. – Т. 2, № 1. – С. 84-99.
 34. Березька, К. М. Редактор синтезу та моделювання складних зображень симетричної структури / К. М. Березька, О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерна інженерія та інформаційні технології. – 2001. – № 433. – С. 134-138.
 35. Березький, О. М. Використання методу опису та генерування зображень для стиснення симетричної графічної інформації / О. М. Березький, К. М. Березька // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 2001. – № 3. – С. 126-128.
 36. Грицик, В. В. Метод опису та синтезу зображень-орнаментів / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2002. – № 7. – С. 64-71.
 37. Березький, О. М. Алгоритми синтезу симетричних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 2, ч. 1. – С. 13-16.
 38. Березький, О. М. Моделювання та синтез онкологічних зображень / О. М. Березький, К. М. Березька, Р. О. Цімерман // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – №2, т. 3, ч. 1. – С. 102-104.
 39. Березький, О. М. Аналіз контурів зображень у глобальних координатах / О. М. Березький, К. М. Березька // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 83-91.
 40. Hrytsyk, V. V. Modeling and synthethis of complex symmetrical images / V. V.Hrytsyk, K. M. Berezska, О. М. Berezsky // International journal of pattern recognition and artificial intelligence. – 2004. – № 2, v. 18. – Р. 175-195.
 41. Березький, О. М. Моделювання просторових симетричних зображень / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2008. – Вип. 28 (104). – С. 76-81.
 42. Березький, О. М. Контурний аналіз зображень у локальних координатах / О. М. Березький // Збірник наукових праць ІПМЕ НАН України. – 2008. – Вип. 2. – С. 21-27.
 43. Кочан, В. В. Засоби вимірювання температури з елементами штучного інтелекту / В. В. Кочан, О. М. Березький // Вимірювальна техніка та метрологія. - 1998. – № 53. – С. 135-142.
 44. Березький, О. М. Інтелектуальний засіб вимірювання температури / О. М. Березький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічних процесах. – 1999. - № 3 - С. 154-160.
 45. Березький, О. М. Моделювання фінансової стійкості підприємств / О. М. Березький, І. М. Закорчемний // Вестник Харьковского государственного университета. Системный анализ, управление и информационные технологии. - 2000. - Вып. 94. - С. 3-6.
 46. Березький, О. М. Алгоритм корекції складових похибки електронного каналу в системі вимірювання температури з елементами штучного інтелекту / О. М. Березький // Вимірювальна та обчислювальна техніка в технологічному процесі. – 2000. – № 3. – С. 41-45.
 47. Березький, О. М. Спосіб прогнозування похибки дрейфу термоелектроперетворювачів / О. М. Березький // Вимірювальна техніка та метрологія. – 2001. - Вип. 58. - С. 72-75
 48. Грицик, В. В. Методи та високопродуктивні паралельні системи для обробки та розпізнавання зображень у реальному часі / В. В. Грицик, О. М. Березький // Комп’ютинг. – 2003. – Т. 2, вип. 1 (№ 3). – С. 25-34.
 49. Березький, О. М. Статистична обробка онкологічних зображень / О. М. Березький, С. В. Зелінський, Я. А. Семчук, Л. М. Тимошенко // Вісник технологічного університету Поділля. – 2004. – № 2, т. 3, ч. 1. – С. 98-101.
 50. Березький, О. М. Реалізація алгоритмів синтезу симетричних зображень у програмованих логічних матрицях / О. М. Березький, І. М. Майків, Я. М. Семчук // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2005. – Ч. 1, т. 2. – С. 30-33.
 51. Березький, О. М. Аналіз і синтез зображень пухлинних клітин / О. М. Березький // Інформаційні технології і системи. – 2005. – Т. 8, № 1. – С. 76-85.
 52. Berezsky, O. Contour analysis of images / O. Berezsky // Information technologies and Systems. – 2006. – V. 9, № 1. – P. 5-12.
 53. Berezsky, O. Models and algorithms of synthesis of symmetric images in a strip and a plane / O. Berezsky // Information technologies and Systems. – 2006. – V. 9, № 1. – P. 95-100.
 54. Березький, О. М. Аналіз та генерування зображень біологічної природи / О. М. Березький, Г. М. Мельник // Моделювання та керування станом еколого-економічних систем регіону. – 2006. – № 3. – С. 69-77.
 55. Березский, О. Н. Алгоритмы анализа и синтеза биомедицинских изображений / О. Н. Березский // Проблемы информатики и управления. – 2007. – № 2. – С. 134-144.
 56. Березький, О. М. Методи та НВІС-структури для множення матриці на матрицю у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2007. – № 591. – С. 63-75.
 57. Березький, О. М. Методи, алгоритми та НВІС-структури для множення матриці на вектор у реальному часі / О. М. Березький, І. Г. Цмоць // Вісник Хмельницького національного університету. Технічні науки. – 2007. – Т. 1 (93), № 3. – С. 134-140.
 58. Березский, О. Н. Топологические методы и алгоритмы преобразования контуров и областей плоских изображений / О. Н. Березский // Проблемы информатики и управления. – 2010. – № 5. – С. 123-131.
 59. Березький, О. М. Перетворення типу «область-область»: випадок неізоморфних скелетів / О. М. Березький // Відбір і обробка інформації. – 2010. – Вип. 33 (109). – С. 66-73.
 60. Теслюк, В. М. Розроблення нейроконтролера для управління підсистемою освітлення інтелектуального будинку / В. М. Теслюк, В. В. Береговський, Т. В. Теслюк, О. М. Березький // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – К. : 2012. – Вип. 64. – С. 137-143.
 61. Цмоць, І. Г. Особливості реалізації реконфігуровних нейросистем реального часу / І. Г. Цмоць, В. Б. Красовський, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 65. – С. 119-125.
 62. Цмоць, І. Г. Прогнозування руху мобільної робототехнічної системи / І. Г. Цмоць, В. М. Теслюк, І. Є. Ваврук, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 66. – С. 174-178.
 63. Kochan, R. V. Development of the integrating analog-to-digital converter for distributive data acquisition systems with improved noise immunity / R. V. Kochan, A. F. Karachka, O. Berezsky, I. Maruschak // Instrumentation and Measurement. – February 2002. – Vol. 51, N 1. – Р. 96-101.
 64. Berezsky, O. Image contours transformation errors / Оleg Berezsky, Grygoriy Melnyk, Yuriy Batko // Elektronica. – 2013. – № 8. – С. 49-51.
 65. Berezsky, O. N. The Algorithm of Analysis and Synthesis of Biomedical Images / Oleg N. Berezsky // Journal of Automation and Information Sciences. – 2007. – Vol. 39, Issues 4. – P. 69-80.
 66. Berezsky, O. N. Topological Methods and Algorithms of Transform of the Contours and Regions of Flat Images / Oleg N. Berezsky // Journal of Automation and Information Sciences. – 2010. – Vol. 42, Issues 10. – P. 49-59.
 67. Березький, О. М. Похибки перетворення типу «область – область» в автоматизованих системах аналізу цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Штучний інтелект. – 2013. – № 4. – C. 151-157.
 68. Березький, О. М. Статистична оцінка коефіцієнта структурної атипії на основі аналізу гістологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 67. – С. 113-121.
 69. Березький, О. М. Архівування асиметричних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 67. – С. 123-129.
 70. Березький, О. М. Перетворення цитологічних зображень із заданою похибкою [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.12. – С. 357-362.
 71. Березький, О. М. Моделювання процесу опрацювання гістологічних зображень з використанням мереж Петрі [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології. – 2013. – Вип. 68. – С. 145-151.
 72. Березький, О. М. Дослідження похибки перетворення контурів біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.17. – С. 352-359.
 73. Березький, О. М. Похибки перетворення типу «контур-контур» в автоматизованих системах опрацювання біомедичних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2013. – № 771. – С. 11-16.
 74. Борейко, О. Ю. Розроблення компонентів системи відеонагляду “Інтелектуального будинку” на базі Raspberry PI [Електронний ресурс] / О. Ю. Борейко, В. М. Теслюк, О. М. Березький // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 71. – С. 66-71.
 75. Березький, О. М. Технічне та методичне забезпечення інженерного навчання для спеціальності «Комп’ютерні системи та мережі» [Електронний ресурс] / О. М. Березький, В. М. Теслюк, О. Ю. Борейко, А. Ю. Михайлюк // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2015. – Вип. 25.2. – С. 372-378.
 76. Березький, О. М. Теоретико-груповий підхід до синтезу складних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Управляющие системы и машины. – 2009. – № 6. – С. 19-24.
 77. Грицик, В. В. Методи і алгоритми аналізу та синтезу складних зображень на основі теоретико-групового підходу [Електронний ресурс] / В. В. Грицик, О. М. Березький // Доповіді Національної академії наук України. – 2009. – № 11. – С. 64-69.
 78. Березский, О. Н. Теоретико-групповой подход к анализу симметричных изображений [Електронний ресурс] / О. Н. Березский // Управляющие системы и машины. – 2010. – № 6. – С. 21-31.
 79. Березький, О. М. Методи та алгоритми перетворення контурів зображень в афінному просторі [Електронний ресурс] / О. М. Березький // Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні науки та інформаційні технології. – 2008. – № 569. – С. 123-126.
 80. Дацко, В. А. Створення гібридної інтелектуальної системи морфометричної діагностики для верифікації внутрішньопротокового раку молочної залози за цитологічного дослідження [Електронний ресурс] / В. А. Дацко, О. М. Березький, Г. М. Мельник [та ін.] // Український журнал клінічної та лабораторної медицини. – 2013. – Т. 8, № 4. – С. 162-165.
 81. Березский, О. Н. Информационная технология анализа и синтеза гистологических изображений в системах автоматизированной микроскопии [Електронний ресурс] / О. Н. Березский, Г. Н. Мельник // Управляющие системы и машины. – 2013. – № 4. – С. 26-32.
 82. Berezsky, O. Biomedical image search and retrieval algorithms [Електронний ресурс] / О. Berezsky, G. Melnyk, Yu Batko // Computing. – 2008. – Vol. 7, Issues 1. – P. 108-113.
 83. Березький, О. М. Синтез альтернативних рішень при структурному проектуванні систем автоматизованої мікроскопії [Електронний ресурс] / О. М. Березький, К. М. Березька, Ю. М. Батько, Г. М. Мельник // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2009. – Вип. 19.5. – С. 258-268.
 84. Березький, О. М. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко, С. О. Вербовий // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.
 85. Березький, О. М. Інтелектуальна система для діагностування різних форм раку молочної залози на основі аналізу гістологічних і цитологічних зображень [Електронний ресурс] / О. М. Березький, Г. М. Мельник, Ю. М. Батько, Т. В. Дацко // Науковий вісник НЛТУ України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2013. – Вип. 23.13. – С. 357-367.
 86. Цмоц, І. Г. Принципи побудови та базова структура нейроорієнтованих комп’ютерних систем реального часу [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Вісник Хмельницького національного університету. – 2014. – № 6 (219). – С. 173-179.
 87. Цмоць, І. Г. Структура пристрою обміну на базі багатопортової пам’яті для нейроорієнтованих комп’ютерних систем [Електронний ресурс] / І. Г. Цмоць, О. М. Березький, І. В. Ігнатєв // Моделювання та інформаційні технології : зб. наук. праць. – 2014. – Вип. 73. – С. 67-72.
 88. Березький, О. Компетентнісний підхід до підготовки бакалаврів за спеціальністю "Комп’ютерна інженерія" [Електронний ресурс] / О. Березький, Л. Дубчак, Н. Васильків // Геометричне моделювання та інформаційні технології. - 2016. - № 2. - С. 11-16.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Грицик, В. В. Моделювання та синтез складних зображень симетричної структури [Текст] : Монографія / В. В. Грицик, К. М. Березька, О. М. Березький. – Львів : УАД-ДНДШ, 2005. – 140 с.
 2. ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Березький, О. М. Проектування комп'ютерних систем на програмованих логічних інтегральних схемах [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Л. О. Дубчак, І. Г. Цмоць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 164 с.
  2. Програмування [Текст] : навч. посіб. / О. М. Березький, Ю. М. Батько, М. М. Касянчук [та ін.]. – Тернопіль : ТНЕУ, 2018. – 256 с.