Бучинська Тетяна Володимирівна

Опубліковано: 05 квітня 2013

buchinska-t.v.

Кафедра міжнародного менеджменту та маркетингу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

  1. Бучинська, Т. В. Формування комунікативної компетентності майбутніх менеджерів засобом соціально-психологічного тренінгу [Електронний ресурс] / Т. В. Бучинська, С. Є. Шумська // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій університету "Україна". – 2012. – № 5. – С. 26-28.
  2. Бучинська, Т. Мотивація персоналу - важливий фактор успіху підприємства /Тетяна Бучинська //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 315-316.
  3. Бучинська, Т. Сутність та складові професійної компетентності персоналу в умовах конкуренції / Тетяна Бучинська // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль, 2014. – Том 15, № 2. – С. 228-233.
  4. Бучинська, Т. В. Використання кейс-методу у професійному навчанні [Електронний ресурс] / Т. В. Бучинська, С. Є. Шумська  // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету «Україна». – Хмельницький : XICT, 2013. –  №2 (8). – С. 277-281.
  5. Бучинська, Т. В. Розвиток персоналу як основний чинник підвищення конкурентоспроможності підприємства [Електронний ресурс] / Т. В. Бучинська // Науковий вісник : зб.  наук. праць Херсон. державного ун-ту. Сер. Економічні науки. – Херсон, 2014. – № 7, ч. 2. – С. 144-146.
  6. Бучинська, Т. В. Оцінка ефективності трудової діяльності персоналу на основі кваліфікаційного, професійного та компетентнісного підходу [Електронний ресурс] / Т. В. Бучинська // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Економіка і менеджмент. – Одеса , 2015. – Вип. 11. – С. 106-109.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Четверта промислова революція : зміна напрямів міжнародних інвестиційних потоків [Електронний ресурс] : монографія / А. І. Крисоватий, О. М. Сохацька, І. В. Скавронська [та ін.] ; за наук. ред. А. І. Крисоватого та О. М. Сохацької. - Тернопіль : Осадца Ю. В., 2018. - 480 с.