Бубняк Марія Миколаївна

Опубліковано: 25 червня 2015

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 2. Боднар, Д. І. Оцінка швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Д. І. Боднар, М. М. Бубняк // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2013. – № 4. – С. 24-32.
 3. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 4. Бубняк, М. М. Деякі підходи до розв`язання проблем регресійного аналіз / М. М. Бубняк // Формування економічних відносин в умовах реформування економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 376-379.
 5. Бубняк, М. М. Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2011. – Т. 8. – С. 5-16.
 6. Бубняк, М. М. Деякі параболічні області збіжності 1-періодичного гіллястого ланцю-гового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 4-8.
 7. Бубняк, М. М. Про розв'язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, О. Я. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257.                              
 8. Бубняк, М. М. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс]  / М. М. Бубняк, О. Я. Ковальчук // Вісник КНУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207.               
 9. Бубняк, М. М. Оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгвого дробу спеціального вигляду[Електронний ресурс]  / М. М. Бубняк // Карпатські математичні публікації. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 187-195.
 10. Бубняк, М. М. Багатовимірне узагальнення овальної теореми для періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики :  зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 4. – С. 54-67.              
 11. Бубняк, М. М. Ознаки збіжності періодичних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду / М. М. Бубняк // Теорія наближення функцій та суміжні питання : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т. 12, № 4. – С. 54-66.
 12. Bodnar, D. I. On convergence (2,1,…,1)-periodic branched continued fraction of the special for [Electronic resource] / D. I. Bodnar, М. М. Bubniak  // Карпатські математичні публікації.  –  2015. – Т. 7, № 2. –  С. 148-154.    
 13. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.