Борсук Людмила Франківна

Опубліковано: 20 вересня 2016

БорсукКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Борсук, Людмила Франківна Структурно-семантичні та функціональні особливості англомовної банківської терміносистеми [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Борсук Людмила Франківна ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 203 с.
  2. Борсук, Людмила Франківна Структурно-семантичні та функціональні особливості англомовної банківської терміносистеми [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Борсук Людмила Франківна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Борсук, Л. Ф. Парадигматичні аспекти англомовного терміна банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : ПП “Аутдор-Шарк”, 2014. – Вип. 12. – C. 20-27.
  2. Борсук, Л. Ф. Міжмовні впливи та іншомовні запозичення в англійську термінологію банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 46.  – С. 49-51.
  3. Борсук, Л. Ф. Семантична структура та словотвірний потенціал фахових економічних термінів: market, capital, credit [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук, Р. І. Дудок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : зб. наук. праць. Германська філологія. – Чернівці, 2013. – Вип. 653. – С. 88-98.
  4. Борсук, Л. Ф. Структурно-семантичні та концептуально-когнітивні чинники термінотворення [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К., 2009. − Вип. 18. − С. 55-62.
  5. Борсук, Л. Ф. Лінгвістична парадигма інваріантного значення дієслова to throw / Л. Ф. Борсук // Англістика та американістика : зб. наук. праць. – Д. : вид-во ДНУ, 2007. – Вип. 4. – С. 9-14.
  6. Борсук, Л. Ф. Семантична структура смислових компонентів слова-знака / Л. Ф. Борсук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : вид-во ТНПУ, 2006. – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

  1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.