Брик Михайло Мирославович

Опубліковано: 05 липня 2018

brikКафедра фінансів НННІЕМ

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

  1. Брик, М. Оцінка біологічних активів та особливості визначення фінансового результату аграрних підприємств регіону / Михайло Брик // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 56-60.
  2. Брик, Михайло Біологічні активи в бухгалтерському обліку : етимологія значення [Текст] / Михайло Брик // Обліково-аналітичне та правове забезпечення інституційних секторів економіки України в умовах євроінтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю [м. Тернопіль, 30 берез. 2017 р.] / редкол. : Р. Ф. Бруханський, І. М. Белова, А. Гасьор [та ін.]. - Тернопіль : Крок, 2017. - С. 16-18.
  3. Брик, Михайло Проблеми та особливості обліку довгострокових біологічних активів [Текст] / Михайло Брик // Прикладна економіка - від теорії до практики : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. [м. Тернопіль, 27 жовт. 2017 р.] / редкол. : П. Р. Пуцентейло, Б. О. Язлюк, Р. Ф. Бруханський [та ін.]; відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : ФОП Осадца Ю. В., 2017. - С. 141-143.
  4. Брик, Михайло Проблемні питання обліку довгострокових біологічних активів та їх відображення у звітності [Текст] / Михайло Брик // Розвиток аграрного бізнесу в умовах глобалізації : матеріали Міжнар. наук.-практ.конф. за участю іноз. студ. [м. Тернопіль, 15-17 квіт. 2016 р.] / редкол. : Б. О. Язлюк, П. Р. Пуцентейло, Р. Ф. Бруханський [та ін.] , відп. за вип. П. Р. Пуцентейло. - Тернопіль : Астон, 2016. - С. 38-39.