Баб'як Галина Петрівна

Опубліковано: 01 грудня 2011

citations (1)Кафедра управління персоналом і регіональної економіки

Науковий ступінь: кандидат географічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської області) [Текст] : дис... канд. географ. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Тернопільська академія народного господарства. - Тернопіль, 1996. - 227 с.
 2. Баб'як, Галина Петрівна Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки (на матеріалах Тернопільської географії) [Текст] : автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Баб'як Галина Петрівна ; Львівський держ. ун-т ім. Івана Франка. - Львів, 1997. - 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Баб'як, Г. Відтворення населення: погляд крізь призму демографії / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 71-76.
 2. Баб'як, Г. Демографічні параметри формування трудового потенціалу України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2010. – № 15. – С. 28-34.
 3. Баб'як, Г. Кадровий менеджмент в управлінні організацією / Г. Баб'як, А. Войтюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2008. – № 13. – С. 112-115.
 4. Баб'як, Г. Міграційна політика як важливий інструмент розв'язання соціально-економічних проблем в регіонах України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. держ. екон. ун-ту. – 2005. – № 10.– С. 52-56.
 5. Баб'як, Г. Міграційні процеси в Україні: сучасний стан та проблеми / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2007. – № 12. – С. 88-93.
 6. Баб'як, Г. Оцінка сучасного стану соціального захисту економічно активного населення / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2002. – № 6. – С. 150-153.
 7. Баб'як, Г. Природний та механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2006. – № 11. – С. 62-68.
 8. Баб'як, Г. Пріоритетні напрямки розвитку політики зайнятості на ринку праці України з урахуванням світового досвіду / Г. Баб'як, С. Прохоровська // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2004. – № 9. – С. 172-176.
 9. Баб'як, Г. Територіальні особливості відтворення населення України / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2000. – № 4. – С. 366-371.
 10. Баб'як, Г. Формування трудового потенціалу Тернопільської області: демографічні аспекти / Г. Баб'як, О. Сабатюк // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. нац. екон. ун-ту. – 2011. – № 16. – С. 43-49.
 11. Качан, Є. Причинно-наслідковий характер сучасних міграційних процесів населення України / Є. Качан, Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – 2003. – № 8. – С.136-142.
 12. Баб'як, Г. Управління демографічним розвитком: погляд крізь призму використання зарубіжного досвіду / Г. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2012. – Вип. 17. – С. 60-63.
 13. Баб'як, Г. П. Трудовий потенціал Тернопільської області: проблеми і перспективи / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 16-20.
 14. Баб'як, Г. П. Зайнятість - головна умова використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як, В. М. Островерхов // Регіональні аспекти розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць викладачів і аспірантів каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – С. 20-27.
 15. Баб'як, Г. Зарубіжний досвід організації навчання персоналу (банківська система) / Галина Баб'як, Юлія Бенцал // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.130-133.
 16. Баб'як, Г. Відтворення населення регіону : погляд крізь призму демографії / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль, 2014. – Вип. 19. – С.114-118.
 17. Баб'як, Г. П. До питання про показники оцінки особливостей стану ринку праці регіону / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : Збірник наукових праць. Вип.2. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 236-241.
 18. Баб'як, Г. П. Методика дослідження формування та використання трудового потенціалу / Г. П. Баб'як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1998. – Вип. 2. – С. 183-193.
 19. Баб'як, Г. Територіальні диспропорції формування і використання економічно активного населення Хмельницької області [Електронний ресурс] / Галина Баб'як // Історія української географії: Всеукраїнський науковий часопис. – 2012. – Вип. 25. – С.94-98.
 20. Островерхов, В. М. Регулювання зайнятості населення та функціонування ринку праці України: соціальні аспекти [Електронний ресурс] / В. М. Островерхов, Г. П. Баб’як // Формування ринкової економіки : зб. наук. праць. – 2010. – Спец. вип., т. 3. – С.256-262.
 21. Баб'як, Г. П. Проблеми регулювання ринку праці та зайнятості населення в Україні: економічний та правовий аспекти [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як, А. Б. Кошіль, В. М. Островерхов // Проблеми формування ринкової економіки: Міжвід. наук. зб. – 2001. – Спец. вип. – С.288-296.
 22. Баб'як, Г. П. Демографічні чинники та їх вплив на відтворення трудового потенціалу України [Електронний ресурс] / Г. П. Баб'як // Соціально-трудові відносини: теорія та практика: зб. наук. праць. – 2014. –№ 1(7). – С.362-367.
 23. Баб'як, Г. Демографічна складова соціально-економічного розвитку Тернопільської області / Галина Баб'як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 102-110.
 24. Баб'як, Г. Шляхи підвищення ефективності забезпечення організації формування персоналу / Галина Баб'як, Ольга Грицина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2013. – Вип. 18. – С. 137-140.
 25. Баб'як, Г. До питання про можливості застосування зарубіжного досвіду організації формування персоналу в Україні / Баб'як Галина // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 92-96.
 26. Баб'як, Г. Особливості формування та використання економічно активного населення регіону / Галина Баб'як, Анатолій Кошіль // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. – 2016. – № 21. – С. 24-27.
 27. Баб’як Г. П. Трудовий потенціал регіону: особливості формування і використання в умовах переходу до ринкової економіки / Г. П. Баб’як // Вісник Тернопільської академії народного господарства : наук. журнал Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль, 1996. – Вип. 1. – С. 93-98.
 28. Шушпанов, Д. Г. Роз­ви­ток швей­ної про­ми­с­ло­во­с­ті Укра­ї­ни – од­на з пе­ре­ду­мов по­лі­п­шен­ня со­ці­аль­но-еко­но­мі­ч­но­го рі­в­ня жит­тя на­се­лен­ня / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 238-239.
 29. Баб’як, Г. П. Про­б­ле­ма ре­гу­лю­ван­ня рин­ку пра­ці в Укра­ї­ні: по­гляд крізь при­зму за­ру­бі­ж­но­го до­сві­ду / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Про­б­ле­ми пра­ці, еко­но­мі­ки та мо­де­лю­ван­ня : зб. наук. праць. – Хме­ль­ни­ць­кий : Вид-­во Тех­но­ло­гі­ч­но­го ун-­ту По­діл­ля, 1998. – Ч. 1. – С. 5-7.
 30. Баб’як, Г. П. Місце трудового потенціалу регіону в структурі суспільно-територіального комплексу / Г. П. Баб’як // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету. Сер. Географія. – 1999. – № 1. – С. 67-72.
 31. Баб’як, Г. П. Зовнішні трудові міграції населення України: тенденції, причини, можливі наслідки / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – Вип. 3. – С. 212-215.
 32. Качан, Є. П. Демогеографічні особливості формування трудового потенціалу регіонів / Є. П. Качан, Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Україна та глобальні процеси: географічний вимір : зб. наук. праць. – Київ – Луцьк : Ред.-вид. відд. «Вежа» Волинського держ. ун-ту ім. Л. Українки, 2000. – Т. 1. – С. 82-86.
 33. Шушпанов. Д. Г. Демографічні передумови формування ринку праці аграрного сектору Чортківського району Тернопільської області / Д. Г. Шушпанов, Г. П. Баб’як, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 85.
 34. Файфура, В. В. Еколого-географічні аспекти розвитку водогосподарського комплексу Поділля / В. В. Файфура, Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 94-95.
 35. Баб’як, Г. П. Демографічний розвиток рідного краю (на прикладі Тернопільської області) / Г. П. Баб’як, Д. Г. Шушпанов, В. В. Файфура // Історія української географії : всеукр. наук.-теорет. часоп. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2001. – Вип. 2 (4), спец. вип. : Краєзнавство. – С. 107-108.
 36. Баб’як, Г. П. Чехія / Г. П. Баб’як, А. Б. Кошіль // Європа-2000: щорічний огляд : зб. статей. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Ч. II : Економіка країн-претендентів на вступ до Європейського Союзу. – С. 118-124.
 37. Баб’як, Г. П. До проблеми оцінки ефективності використання трудового потенціалу / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. пр. каф. управління трудовими ресурсами і розміщення продуктивних сил ТАНГ. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 5. –   С. 166-169.
 38. Баб’як, Г. П. До історії географічного та соціально-економічного вивчення поняття «трудовий потенціал» / Г. П. Баб’як, В. В. Файфура, Д. Г. Шушпанов // Історія української   географії : всеукр. наук.-теорет. часопис. – Тернопіль : Підручники і посібники, 2002. – Вип. 5. – С. 44-47.
 39. Баб’як,Г. П. До питання про концепцію української моделі зайнятості населення та впливу світового досвіду на її формування / Г. П. Баб’як, З. М. Пушкар // Социально-экономические аспекты промышленной политики. Рынок труда и занятость : Сб. науч. тр. – Донецк, 2003. – Т. 3. – С. 45-52.
 40. Кузишин, А. В. Соціально-політична позиційність західного геополітичного регіону України (географічний аспект) / А. В. Кузишин, В. П. Кузишин, Г. П. Баб’як // Україна: географічні проблеми сталого розвитку : зб. наук. праць. – К. : ВКЛ «Обрії», 2004. – Т. 2. – С. 249-252.
 41. Баб’як, Г. П. Природний і механічний рух населення як фактори формування трудового потенціалу регіону / Г. П. Баб’як //Регіональні аспекти розвитку і розміщення продуктивних сил України : зб. наук. праць каф. УТР і РПС ТНЕУ. – Тернопіль : Економічна думка, 2006. – Вип. 11. – С. 62-68.
 42. Баб’як, Г. П. Кадровий менеджменм в управлінні організацією / Г. П. Баб’як, А. Ф. Войтюк //Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 13. – С. 112-115.
 43. Баб’як, Г. П. Методичні підходи до оцінки трудового потенціалу як основи економічного потенціалу держави / Г. П. Баб’як // Історія української географії : всеукр. наук. часопис. – Тернопіль, 2011. – Вип. 22. – С. 101-104.
 44. Баб’як, Г. П. Відбір персоналу як елемент системи технологій управління персоналом / Г. П. Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – С. 114-120.
 45. Babyak, H. Demographic composition of regional population repair: problems and prospects / Halyna Babyak, Tetiana Mesaksudi // РегіональніаспектирозвиткупродуктивнихсилУкраїни. - 2017. – Вип. 22. - С. 52-55.
 46. Баб’як, Г. Шляхи вдосконалення технологій відбору персоналу / Галина Баб’як // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України. - 2017. – Вип. 22. - С. 98-102.
 47. Баб’як, Г. Стратегії соціально-демографічного розвитку регіону [Електронний ресурс] / Г. Баб’як, Д. Шушпанов // Регіональні аспекти розвитку продуктивних сил України : наук. журнал. – Тернопіль : Економічна думка, 2015. – Вип. 20. – C. 26-32.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення [Текст] : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна [та ін.] ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – 440 с. – До 50-річчя ТНЕУ.
 2. Баб'як, Г. П. Сучасний стан та головні тенденції демографічного розвитку регіону [Текст] / Г. П. Баб'як // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 99-114.
 3. Баб'як, Г. П. Стратегічні орієнтири соціально-демографічного розвитку Тернопільщини [Текст] / Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов // Сталий розвиток аграрно-індустріального регіону : передумови, загрози і перспективи досягнення : монографія / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Н. М. Бакуліна, О. Грабовецька ; за ред. А. І. Крисоватого, О. М. Десятнюк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 367-373.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 664 с.
 2. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 239 с. 
 3. Регіональна економіка [Текст] : підручник / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – К. : Знання, 2011. – 670 с. – (Вища освіта ХХІ століття).
 4. Регіональна економіка [Текст] : навч. посіб. / Є. П. Качан, Г. П. Баб'як, Л. П. Запорожан [та ін.] ; за ред. Є. П. Качана. – 2-ге вид., доповн. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 310 с.
 5. Демографія [Текст] : навч. посіб. / уклад. Г. П. Баб'як, Д. Г. Шушпанов ; відп. за вип. Є. П. Качан. – Тернопіль : ТНЕУ, 2015. – 169 с.
 6. Регіональна економіка : підручник / за ред. проф. Є. П. Качана. – Тернопіль, 2008. – 800 с.