Богач Аркадій Григорович

Опубліковано: 12 грудня 2011

bogach-ag

Кафедра обліку у виробничій сфері

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Богач, Аркадій Григорович Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Аркадій Григорович Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 179 с.
 2. Богач, Аркадій Григорович Управлінський облік і аналіз операцій логістичних систем у промисловому виробництві [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит / Аркадій Григорович Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2006. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, А. Г. Місце обліку логістичних витрат в обліковій політиці підприємства / А. Богач // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 4. – С. 148-155.
 2. Богач, А. Окремі принципи та напрямки аналізу витрат та функціонування логістичних систем / Аркадій Богач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва – 2005. – Вип. 14. – С. 110-113.
 3. Богач, А. Розвиток інформаційних систем промислових підприємств на принципах аналітико-логістичної інформації / А. Богач, В. Мельник // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – Вип. 15. – С. 234-236.
 4. Богач, А. Наказ про облікову політику ─ основних регламентуючий документ із формування методики обліку логістичних витрат підприємства / А. Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2010. – Вип. 6 – С. 180-182.
 5. Богач, А. Організація обліку логістичних витрат / А. Богач // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка. – 2006. – Вип. 15. – С. 274-278.
 6. Богач, А. Роль функціонально-вартісного і системного аналізу у формуванні методики аналізу функціонування логістичної системи підприємства [Електронний ресурс] / А. Богач // Наука й економіка. – 2009. – № 4, т. II. – С. 74-80.
 7. Богач, А. Функціонально-вартісний і системний аналіз як основні складові методики аналізу функціонування логістичної системи підприємства / А. Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2007. – Вип. 1. – С.187-192.
 8. Богач, А. Г. Передумови раціональної організації обліку в логістичній системі підприємства [Електронний ресурс] / А. Г. Богач, В. Г. Мельник // Наука й економіка. – 2011. – № 3 (23). – С. 40-49.
 9. Богач, А. Формування потоків логістичної інформації та її аналіз в умовах автоматизації на підприємствах з виготовлення скловиробів Західного регіону України / Аркадій Богач // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 143-146.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Мельник, В. Г. Бухгалтерський облік (Основи) [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – 365 с.
 2. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 414 с.
 3. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – 414 с.
 4. Мельник, В. Г. Теоретичні основи бухгалтерського обліку [Текст] : консп. лекц. / В. Г. Мельник, А. Г. Богач. – Тернопіль : ТАНГ, 2004. – 180 с.
 5. Пушкар, М. С. Логістичні системи підприємства : облік, аналіз і аудит [Текст] : монографія / М. С. Пушкар, А. Г. Богач, В. Г. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – 187 с.