Бамбурак Наталія Михайлівна

Опубліковано: 27 січня 2012

бамбуран нм

Кафедра соціальної роботи

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Бамбурак, Н. Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2 – С. 16-24.
 2. Бамбурак, Н. Система наукового проектування цілісного модульно-розвивального процесу та його інструментальне забезпечення / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 138-143.
 3. Бамбурак, Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки. – 2009. – № 50. – С. 91-95.
 4. Бамбурак, Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 124-141.
 5. Бамбурак, Н. Взаємодія суб’єктів в інноваційному модульно-розвивальному просторі [Елктронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 6. Бамбурак, Н. До поняття про соціально-технологічну компетентність соціального працівника [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак
 7. Бамбурак, Н. М. Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2010. – № 2. – С. 50-55.
 8. Бамбурак, Н. Логіка розгортання механізмів цілепокладання у вітакультурному оргпросторі [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 9. Бамбурак, Н. М. Поняття “Я-концепції” особистості у вітчизняній і зарубіжній психологічній літературі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології". – 2009. – Т. ХІ., ч. 6. – С. 12-20.
 10. Бамбурак, Н. Самовизначення особистості підлітка за умов інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Бамбурак.
 11. Бамбурак, Н. Структура освітнього простору-часу та я-концепція за умов інноваційної системи [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 12. Бамбурак, Н. М. Структурно-функціональна модель розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального Працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових працьНаціональної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельнийцького. Сер. Педагогчні та психологічні науки.– 2009. – № 49. – С. 99-103.
 13. Бамбурак, Н. Я-зусилля у соціально-культурно-психологічному просторі інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 14. Бамбурак, Н. М. Програма дослідно-експериментального дослідження розвитку я-концепції особистості соціального працівника вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.
 15. Бамбурак, Н. М. Результати реалізації технології розвитку я-концепції майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.