Бубняк Марія Миколаївна

Опубліковано: 25 червня 2015

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Ковальчук, О. Використання інформаційних технологій для розв’язання економіко-математичних задач / Ольга Ковальчук, Марія Бубняк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Вип. 2. – С. 124-129.
 2. Боднар, Д. І. Оцінка швидкості поточкової та рівномірної збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / Д. І. Боднар, М. М. Бубняк // Математичні методи та фізико-механічні поля. – 2013. – № 4. – С. 24-32.
 3. Ковальчук, О. Я. Математичне моделювання економічних процесів методом екстраполяції [Електронний ресурс] / О. Я. Ковальчук, М. М. Бубняк. // Наукові записки Національного університету ”Острозька академія”. Сер. Економіка. – 2010. – Вип. 15. – С. 482-488.
 4. Бубняк, М. М. Деякі підходи до розв`язання проблем регресійного аналіз / М. М. Бубняк // Формування економічних відносин в умовах реформування економіки. – Тернопіль : Економічна думка, 1999. – С. 376-379.
 5. Бубняк, М. М. Про збіжність 1-періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Математичний вісник наукового товариства ім. Шевченка. – 2011. – Т. 8. – С. 5-16.
 6. Бубняк, М. М. Деякі параболічні області збіжності 1-періодичного гіллястого ланцю-гового дробу спеціального вигляду [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Комп'ютерно-інтегровані технології: освіта, наука, виробництво. – 2012. – № 9. – С. 4-8.
 7. Бубняк, М. М. Про розв'язання проблеми автокореляції за допомогою тепліцевих матриць [Електронний ресурс] / М. М. Бубняк, О. Я. Ковальчук // Вісник Львівського університету. Сер. Економічна. – 2012. – Вип. 47. – С. 250-257.                              
 8. Бубняк, М. М. Застосування швидких алгоритмів для тепліцевих матриць до розв’язання економетричних задач з автокореляцією [Електронний ресурс]  / М. М. Бубняк, О. Я. Ковальчук // Вісник КНУТД. – 2012. – № 5. – С. 202-207.               
 9. Бубняк, М. М. Оцінки швидкості збіжності 1-періодичного гіллястого ланцюгвого дробу спеціального вигляду[Електронний ресурс]  / М. М. Бубняк // Карпатські математичні публікації. – 2013. – Т. 5, № 2. – С. 187-195.
 10. Бубняк, М. М. Багатовимірне узагальнення овальної теореми для періодичного гіллястого ланцюгового дробу спеціального вигляду / М. М. Бубняк, Д. І. Боднар // Математичні проблеми механіки та обчислювальної математики :  зб. пр. Ін-ту математики НАН України. – 2014. – Т. 11, № 4. – С. 54-67.              
 11. Бубняк, М. М. Ознаки збіжності періодичних гіллястих ланцюгових дробів спеціального вигляду / М. М. Бубняк // Теорія наближення функцій та суміжні питання : зб. праць Ін-ту математики НАН України. – 2015. – Т. 12, № 4. – С. 54-66.
 12. Bodnar, D. I. On convergence (2,1,…,1)-periodic branched continued fraction of the special for [Electronic resource] / D. I. Bodnar, М. М. Bubniak  // Карпатські математичні публікації.  –  2015. – Т. 7, № 2. –  С. 148-154.    
 13. Bubniak, M. The angle regions of convergence for 1-periodik branched continued fraction of the special form [Electronic resource] / Mariia Bubniak, Rostyslav Myhalchuk, Olha Kovalchuk.
 

Боднарчук Ігор Володимирович

Опубліковано: 24 березня 2017

1474565375 1443606689 bodnarchuk-gor-volodimirovichКафедра цивільного права і процесу

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Боднарчук, І. В. Вирішення політичними партіями питання державного статусу України періоду Центральної Ради / І. В. Боднарчук // Правова держава. – Одеса, 2000. – С. 155-158.
 2. Боднарчук, І. В. Державотворча діяльність політичних партій України в 1917-1918 роках / І. В. Боднарчук // Актуальні проблеми правознавства. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 27-32.
 3. Боднарчук, І. В. Питання державного ладу України в діяльності політичних партій періоду Директорії / І. В. Боднарчук // Держава і право : зб. наук. праць. – Київ, 2001. – Вип. 10. – С. 193-198.
 4. Боднарчук, І. В. Проблеми державного ладу України в діяльності політичних партій в 1917-1918 роках / І. В. Боднарчук // Правова держава. – Одеса, 2000. – С. 155-158.
 5. Боднарчук, І. В. Політичні партії та державне будівництво в Україні протягом 1920 року / І. В. Боднарчук // Актуальні проблеми політики :  зб. наук. праць. – Одеса, 2001. – Вип. 10-11. – С. 378-384.
 

Боднарчук Юлія Юріївна

Опубліковано: 21 березня 2013

bodnarchuk-yu.yu

Кафедра документознавства, інформаційної діяльності та українознавства

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Тернопільський національний економічний ун-т. - Тернопіль, 2009. - 250 с.
 2. Боднарчук, Юлія Юріївна Особливості розселення й адаптації на Тернопільщині українського населення, депортованого з території Польщі (1944-1947) [Текст] : автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Бондарчук Юлія Юріївна ; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. - Чернівці, 2009. - 18 с.

Публікаці

Статті:

 1. Боднарчук, Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопіллі в 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Боднарчук, М. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 12. – С. 23-32.
 2. Боднарчук, Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Україна– Європа –Світ. Сер. Історія, міжнародні відносини : зб. наук. праць / гол. ред. Л. М. Алексієвець. – Тернопіль : ТДПУ ім. В. Гнатюка, – 2011. – Вип. 5, ч. 2 : Україна – Європа – Світ: історико-політичні та гуманітарні аспекти розвитку. – С. 56-61.  – С. 56-61.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Прояви правового нігілізму в УРСР у сфері оподаткування на прикладі осіб, депортованих із Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Ю. Ю. Боднарчук // Держава і право. – Вип. 51. – С. 168-174.
 4. Боднарчук, Ю. Особливості розміщення на Тернопільщині українців, депортованих з території Польщі (1944-1946) [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Українознавчий альманах. – Вип. 5. – С. 120-121.
 5. Боднарчук, Ю. Міграційні процеси українців, депортованих з території Польщі у 1944-1946 рр. [Електронний ресурс] / Юлія Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 158-163.
 6. Боднарчук, Ю. Ю. Аграрна політика Радянської влади щодо українців, переселених з Польщі в 1944–1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 435-441.
 7. Боднарчук, Ю. Ю. Економічний стан українських господарств Закерзоння напередодні їх депортації / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 3. – С. 157-168.
 8. Боднарчук, Ю. Ю. Житлово-побутові умови розселення на Тернопіллі депортованого з території Польщі українського населення у 1944–1946 роках / Ю. Ю. Боднарчук // Формування економічних відносин в умовах становлення ринку : зб. наук. праць Терноп. держ. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2005. – Вип. 9. – С. 364-376.
 9. Боднарчук, Ю. Ю. Земельне питання як основа економічної адаптації українського населення, депортованого з території Польщі і розселеного на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук, М. В. Лазарович // Українська наука: минуле, сучасне, майбутнє / за ред. М. В. Лазаровича. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – С. 23-32.
 10. Боднарчук, Ю. Ю. Зміни в соціальній структурі населення Тернопільської області впродовж 1939-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Ми – українці, ми – українські : матеріали Буковинської наук.-практ. конф. [Чернівці, 2 листоп. 2007 р.]. – Чернівці – Вижниця : Черемош, 2007. – С. 150-153.
 11. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання населення локальних етнографічних груп –  холмщаків та підляшуків на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. Сер. Історія : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. С. Григорчука. – Вінниця, 2008. – Вип. 14. – С. 232-236.
 12. Боднарчук, Ю. Ю. Кількісна характеристика та зони проживання української локально етнографічної групи – надсянців на території Польщі напередодні їх виселення в УРСР (1944–1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Сер. Історія / за заг. ред. проф. І. Зуляка. – Тернопіль, 2008. – Вип. 1. – С. 154-158.
 13. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості соціальної диференціації у середовищі українського населення на Закерзонні станом на 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук / Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. − Ужгород : УНУ «Говерла», 2010. – Вип. 25. – С. 164-169.
 14. Боднарчук, Ю. Ю. Особливості формування правового поля у питанні землезабезпечення українців, примусово переселених із Польщі упродовж 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові реформи в Україні: проблеми реалізації : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 лют. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-12.
 15. Боднарчук, Ю. Ю. Погіршення економічного становища українських родин внаслідок депортації з території Польщі в УРСР (1944-1946 рр.) / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 20. – С. 392-397.
 16. Боднарчук, Ю. Ю. Порушення норм міжнародного права при укладанні пакту Молотова-Ріббентропа й таємного протоколу до нього / Ю. Ю. Боднарчук // Теорія та практика сучасного права: вектори розвитку : тези доп. Міжнар.-практ. конф. [Київ, 16–17 берез. 2011 р.]. – К., 2011. – Т. 1. – С. 10-13.
 17. Боднарчук, Ю. Ю. Правове регулювання державного забезпечення українців, переселених з Польщі на підставі Люблінської угоди від 9 вересня 1944 р. / Ю. Ю. Боднарчук // Правові проблеми державотворення і захисту прав людини в Україні : тези доп. Міжнар. наук.-прак. конф. [Харків, 23–24 лют. 2011 р.]. – Х. : ГО «Асоціація аспірантів юристів», 2011. – Т. 1. – С. 9-12.
 18. Боднарчук, Ю. Ю. Соціальна адаптація українських переселенців у Тернопільській області після депортації з території Польщі в 1944 – 1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук  // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 21. – С. 203-215.
 19. Боднарчук, Ю. Ю. Територія проживання та демографічна характеристика лемківського населення в Польщі напередодні виселення в УРСР / Ю. Ю. Боднарчук // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К. : Українське агентство інформації та друку «Рада», 2008. – Т. 19. – С. 403-409.
 20. Боднарчук, Ю. Ю. Умови та періоди розселення депортованих із Закерзоння українців на Тернопільщині в 1944-1946 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Історія. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2010. – Вип. 24. – С. 51-59.
 21. Боднарчук, Ю. Ю. Формування територіально-національного розмежування між Польщею та УРСР в 1944–1947 рр. / Ю. Ю. Боднарчук // Операція «Вісла» (польсько-українські взаємини у 1944–1947 рр.) : матеріали наук.-дослідн. конф. / М. Лучко, Б. Лановик. – Тернопіль, 2007. – С. 67-75.
 22. Боднарчук, Ю. Особливості економічного розвитку українських господарств на етнічних землях у межах Польщі напередодні їхнього виселення / Ю. Боднарчук // Збірник праць / Тернопільський осередок Наукового товариства ім. Шевченка, Тернопільський національний економічний університет / відпов. ред. М. Андрейчин ; ред. тому О. Гомотюк, В. Дерій. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2015. – Т. 10 : Проблеми  економіки Тернопільщини та інших територій України. – С. 43-64.
 23. Боднарчук, Ю. Ю. Історичний вектор України в поезії Тараса Шевченка / Ю. Ю. Боднарчук // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 88-90. 

МОНОГРАФІЇ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Шлях розпачу і надії. Соціально-економічні умови депортації та розселення на Тернопільщині українців із Польщі [Текст] : монографія / Ю. Ю. Боднарчук. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2012. – 332 с.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Навчально-методичні матеріали для самостійної роботи студентів ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук, І. Б. Гавліч. – Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 2. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 112 с.
 3. Боднарчук, Ю. Ю. Історія України. Тестові завдання для слухачів підготовчого відділення ТНЕУ : навч.-метод. посіб. / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ПП. Шпак В. Б., 2011. – 110 с.
 4. Боднарчук, Ю. Ю. Музеєзнавство : курс лекцій / Ю. Ю. Боднарчук. –Тернопіль : ТНЕУ, 2012. – 228 с.

 

 

Бойчик Ірина Михайлівна

Опубліковано: 28 листопада 2011

bojchyk

Кафедра економіки підприємств і корпорацій

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Бойчик, І. Виробнича стратегія, її місце і роль в стратегічному розвитку підприємства / Ірина Бойчик, Віктор Васильчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2010. – Вип. 3. – С. 99-104.
 2. Бойчик, І. М. До питання економічної оцінки надійності автоматизованих систем управління технологічними процесами / І. М. Бойчик // Наукові записки : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. акад. нар. госп-ва. – Тернопіль : Економічна думка, 2001. – Вип. 10, ч. 1. – С. 61-64.
 3. Бойчик, І. М. Вплив чинників зовнішнього середовища на формування маркетингової стратегії молокопереробного підприємства [Електронний ресурс] / І. М. Бойчик // Інноваційна економіка. – 2011. – № 6. – С. 190-204.
 4. Бойчик, І. Фінансова стратегія підприємства та умови забезпечення його фінансової стійкості [Електронний ресурс] / Ірина Бойчик.
 5. Бойчик, І. М. Функціональні елементи ринкової інфраструктури та їх вплив на діяльність виробничих підприємств / І. М. Бойчик // Інноваційна економіка. – 2013. – № 8. – С. 25-32.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Бойчик, І. М. Економіка підприємств [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Львів : Сполох, 1998. – 212 с.
 2. Економіка підприємства [Електронний ресурс]: навч. посіб. /за ред. П. С. Харіва.– Тернопіль: Економічна думка, 2002.– 519 с.
 3. Хопчан, М. І. Харів П. С. Організація і планування виробництва: теорія і практика [Текст] : навч. посіб. / М. І. Харів П. С. Хопчан, І. М. Бойчик, О. Я. Лотиш. – Тернопіль : ТАНГ, 1996. – 193 с.
 4. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч.посіб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2004. – 480 с.
 5. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Вид. 2-ге доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2006. – 528 с.
 6. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч.посіб. / І. М. Бойчик. – К. : Атіка, 2002. – 480 с.
 7. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : навч. посіб. / І. М. Бойчик. – Вид. 2-ге доповн. і переробл. – К. : Атіка, 2007. – 528 с.
 8. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Електронний ресурс] : опор. консп. лекцій / І. М. Бойчик. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 120 с.
 9. Бойчик, І. М. Економіка підприємства [Текст] : підручник / І. М. Бойчик. – К. : Кондор, 2016. – 378 с.
 

Білецька Ірина Мирославівна

Опубліковано: 29 лютого 2012

biletska

Кафедра міжнародної економіки, маркетингу і менеджменту Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Білецька, І. Менеджмент туристичної фірми: місія і стратегія розвитку / Ірина Білецька // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2005. – № 5-2. – С. 266-271.
 2. Куриляк В. Перспективи розвитку замкового туризму на Тернопільщині [Електронний ресурс] / Віталіна Куриляк, Ірина Білецька // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. – 2010. – № 2. – С. 23-31.
 3. Білецька, І. М. Особливості стратегічного управління при виборі конкурентної позиції туристичного підприємства / І. М. Білецька // Вісник Донецького інституту туристичного бізнесу. – 2008. – № 12. – С. 13-19.
 4. Білецька, І. М. Зовнішньоекономічна діяльність туристичних підприємств / І. М. Білецька // Науковий вісник. – Одеса, 2011. – № 18. – С. 145-154.
 5. Островерхов, В. М. Кластерна модель інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / В. М. Островерхов, І. М. Білецька // Проблеми соціально-економічного розвитку регіонів в умовах глобалізації : зб. матеріалів Між нар. наук.-практ. конф. – Запоріжжя, 2011.
 6. Білецька, І. Діловий туризм у контексті розвитку міжнародного туризму / Ірина Білецька // Журнал європейської економіки. – 2011. – № 2, т. 10. – С. 178-187.
 7. Білецька, І. М. Роль і значення туризму для розвитку економічної системи країни [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, А. В. Тарсенова // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы IX научн.-практ. конф. молод. ученых, аспирантов и студ. с международным участием [Симферополь, 11-12 апреля 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 22-23.
 8. Крохмалюк, Л. М. Маркетингові стратегії на ринку туристичних послуг Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. М. Крохмалю, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 181-183.
 9. Білецька, І. М. Сучасний стан та перспективи розвитку замкового туризму в Україні [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Проблеми підвищення ефективності інфраструктури : зб. наук. прць. – Київ : НАУ, 2011. – Вип.31. – С. 104-112.
 10. Білецька, І. М. Кластеризація як чинник підвищення конкурентоспроможності на світовому ринку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2011. – № 1. – С. 471-475.
 11. Жилюк, О. М. Тенденції розвитку виставкової діяльності в Україні [Електронний ресурс] / О. М. Жилюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 172-174.
 12. Несторенко, В. О. Розробка системи організації розважальних заходів на Євро-2012 [Електронний ресурс] / В. О. Несторенко, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 195-197.
 13. Семенів, Л. Я. Інвестиційна привабливість туристичного ринку Прикарпаття [Електронний ресурс] / Л. Я. Семенів, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 199-200.
 14. Чепелюк, Р. В. Управління розвитком персоналу зовнішньоторговельної організації як фактор розвитку конкурентоспроможності підприємств Прикарпаття [Електронний ресурс] / Р. В. Чепелюк, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 208-210.
 15. Яблунь, В. Д. Кейтерінг як форма розширення міжнародних зв’язків [Електронний ресурс] / В. Д. Яблунь, І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [Симферополь, 3 марта 2011 г.]. – Сімферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 219-221.
 16. Білецька, І. Контролювання якості послуг підприємствами туристсько-рекреаційного комплексу [Електронний ресурс] / Ірина Білецька // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2010. – № 13. – С.11-14.
 17. Білецька, І. Місце та роль фінансової безпеки в системі економічної безпеки туристичного підприємства / Ірина Білецька, Віра Орлова // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2011. – Вип. 15-16. – С. 29-33.
 18. Білецька, І. М. Маркетинг у туризмі / І. М. Білецька // Карпатський край : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 2. – С. 112-118.
 19. Білецька, І. М. Антикризове управління туристичним підприємством: інструменти та механізм реалізації / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай. – 2012. – № 8. – С. 130-138.
 20. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг в сучасних умовах глобалізації світового туристичного ринку / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь, 2012. – № 4. – С. 228–239.
 21. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Вісник Львівського університету. Сер. Географічна. – Львів,2012. – № 3 – С. 88-101.
 22. Агопшук, Д. Перспективи розвитку малого бізнесу / Д. Агопшук, І. М. Білецька, // Дні науки ІФІМ ТНЕУ : матеріали звітної наук.-практ. конф. проф.-викл. складу та студентів [Івано-Франківськ, 13-14 берез. 2012 р.]. – Івано-Франківськ, 2012. – С. 58-60.
 23. Білецька, І. М. Лікувально-оздоровчий туризм у системі міжнародного туризму / І. М. Білецька, М. В. Сабат // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы Х Всеукр. науч. конф. молод. ученых, аспирантов и студентов с международным участием [3-4 апреля 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 373-375.
 24. Білецька, І. М. Особливості регулювання туристичної індустрії в контексті стратегії сталого розвитку туризму / І. М. Білецька // Географія та туризм: Національний та міжнародний досвід : зб. матеріалів доповідей IV Міжнар. наук. конф. [Львів, 5-7 жовт. 2012 р.]. – Львів, 2012. – С. 124-127.
 25. Білецька, І. М. Інноваційна складова конкурентоспроможності туристичної діяльності / І. М. Білецька // Методологія та практика менеджменту в XXI ст.: загальнодержавні, галузеві та регіональні аспекти : матеріали VI Між нар. наук.-практ. конф. [Полтава, 26-27 квіт. 2012 р.]. – Полтава, 2012. – С. 308-310.
 26. Білецька, І. М. Особливості маркетингу туристичних послуг / І. М. Білецька // Управление развитием предпринимательства в современных условиях : материалы ІІ Междунар. науч.-практ. конф. [Симферополь, 3-6 октября 2012 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2012. – С. 99-101.
 27. Білецька, І. М. Розвиток гірськолижного туризму в Україні / І. М. Білецька, І. С. Дробко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конференции молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 312-313.
 28. Білецька, І. М. Шляхи підвищення рівня комплексності туристичного продукту / І. М. Білецька, С. І. Здерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 317-318.
 29. Білецька, І. М. Релігійний та паломницький туризм в умовах глобальних релігійних конфліктів / І. М. Білецька, Л. М. Кузьмінська // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 333-334.
 30. Білецька, І. М. Туризм як спосіб та пропаганди історико-культурної спадщини країни / І. М. Білецька, О. Є. Майстерко // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 336-338.
 31. Білецька, І. М. Аналіз та управління ризиками в туристичній діяльності з використанням інструментів фінансового інжинірингу / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых. – Симферополь : ИТ «АРИЛ», 2012. – С. 362-364.
 32. Боднарук,Л. Перспективи розвитку туристичної діяльності на Прикарпаттіі [Електронний ресурс] / Л. Б.Боднарук, І. М. Білецька.
 33. Білецька, І. М. Формування економічної моделі стратегічного управління туристичним підприємством [Електронний ресурс] / І. М.   Білецька // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Економіка. – Ужгород : УжНУ «Говерла», 2009. – Спецвип. 28, ч. 2. – С. 25-31.
 34. Іващук, І. О. Світовий досвід та вітчизняна практика класифікації та стандартизації готельних послуг [Електронний ресурс] / І. О. Іващук, І. М. Білецька // Інноваційна економіка. – 2013. – № 1. – С. 174-180.
 35. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Перспективи розвитку курортно-рекреаційної сфери України / І. М. Білецька, Т. М. Воронич. – С. 246-248.
 36. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Залучення іноземного капіталу до розвитку економіки регіонів України / І. М. Білецька, М. Д. Герасимович. – С. 248-249.
 37. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Сезонність у туризмі та шляхи зниження її впливу на діяльність туристичного підприємства / І. М. Білецька, Н. М. Гоголь. – С. 250-251.
 38. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Управління ризиками в діяльності підприємств туристичної індустрії / І. М. Білецька, О. Р. Кривко. – С. 251-253.
 39. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Білецька, І. М. Гірський туризм: світовий досвід та українська практика / І. М. Білецька, Х. І. Кубірка. – С. 253-255.
 40. Білецька, І. М. Маркетингове забезпечення діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, О. В. Гаттський // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. ст., аспірант. и докторант. [Симферополь, 10-11 апреля 2014 г.]. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 11-12.
 41. Білецька, І. М. Напрями підвищення ефективності діяльності підприємств у сфері туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, I. I. Куцик // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 186-188.
 42. Білецька, І. М. Управління іміджем підприємства з міжнародного туризму [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы пятой Всеукр. науч. дуеЬ-конф. молод. ученых [3 марта 2014 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2014. – С. 184-186.
 43. Biletska, I. The research of market concentration of ferroalloys production branch [Електронний ресурс] / I. Biletska // Journal of European economy. Publication of Ternopil Academy of National Economy. – Ternopil : Economichna Dumka, 2005. – Vol. 4, № 1. – P. 99-114.
 44. Білецька, І. М. Модель стратегічного управління туристичного підприємства / І. М. Білецька // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1 (5). – С. 130-138.
 45. Білецька, І. М. Роль та значення туризму в економіці країни та регіону / І. М. Білецька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2008. – С. 574-589.
 46. Білецька, І. М. Управління стратегічними змінами в туризмі / І. М. Білецька // Экономика Крыма. – Симферополь : СUBE, 2010. – № 4 (33). – С. 157-162.
 47. Білецька, І. М. Кластеризація як форма інноваційного розвитку економіки Прикарпаття / І. М. Білецька, В. М. Островерхов // Стратегія і механізми регулювання промислового розвитку. Концепція соціально-економічного розвитку регіонів в умовах викликів глобалізації : зб. наук. праць : у 3 т. – Донецьк, 2011. – Т. 3. – С. 173-182.
 48. Білецька, І. М. Особливості побудови системи економічної безпеки підприємства в сучасних умовах [Електронний ресурс] / І. М. Білецька, Л. В. Козин // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2011. – № 2 (35). – С. 222­-225.
 49. Білецька, І. М. Україна в системі міжнародних транспортних коридорів: проблеми та перспективи розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 1 (42). – С. 229-238.
 50. Білецька, І. М. Управління ризиками в міжнародному туризмі / І. М. Білецька, Р. В. Чепелюк // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 3 (44). – С. 251-264.
 51. Білецька, І. М. Оптимізація бізнес-процесів торговельних підприємств / І. М. Білецька // Экономика Крыма : научн.-практ. журнал. – Симферополь : Полиграфцентр «CUBE», 2013. – № 4 (45). – С. 141-149.
 52. Білецька, І. М. Управління відходами як складова еколого-орієнтованого управління підприємством [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 5. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 53. Білецька, І. М. Реалізація еколого-економічної діяльності на промислових підприємствах / І. М. Білецька // Інституціональний вектор економічного розвитку : зб. наук. праць. – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2014. – Вип. 6 (2). – С. 62-70.
 54. Білецька, І. М. Економічний механізм екологічного регулювання, як передумова стійкого розвитку [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка : електрон. наук. фах. вид. – 2014. – № 6. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3063
 55. Білецька, І. М. Економічні основи діяльності підприємств готельного господарства [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Торгівля, комерція, підприємництво : зб. наук. праць. – Львів : Львівська комерційна академія, 2014. – Вип. 17. – С. 41-52.
 56. Білецька, І. М. Національні особливості організації готельної справи у світовій індустрії гостинності [Електронний ресурс] / І. М. Білецька // Ефективна економіка. – 2015. – № 1. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3745
 57. Biletska, I. Heutiger Zustand und Entwicklungsperspektiven des Schloss -Tourismus in der Ukraine / I. Biletska // World Economy “Problems and Processes”. – Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik e. V.,Waltersdorfer Str. 51, 12526 Berlin, 2010. – 279-288.
 58. Biletska, I. Innovationstätigkeit im tourismus / I. Biletska. – Platzbestimmung Osteuropas in der sozioökonomischen Globalisierung // Forschungsinstitut der Internationalen Wissenschaftlichen Vereinigung Weltwirtschaft und Weltpolitik. – Berlin : Europäische Integration- Grundfragen der Theorie und Politik, 2013. – № 32. – S. 207-2016.
 59. Biletska, I. Cluster model as a form of innovative development / I. Biletska // Проблемы управления социально-экономическим развитием регионов Сибири. – Новосибирск : ИЭОПП СО РАН, 2013. – С. 323-327.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Білецька, І. М. Економічний зміст та регіональні особливості нових послуг у туристичній сфері України в умовах виходу з кризи [Текст] / І. М. Білецька // Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – С. 222-254.
 2. Білецька, І. М. Маркетингові технології інноваційного розвитку підприємств сфери туризму [Текст] / І. М. Білецька // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 416-430.
 3. Нова парадигма маркетингу підприємств в умовах глобалізації [Текст] : монографія / М. Я. Матвіїв, О. М. Сохацька, І. М. Білецька [та ін.] ; за наук. ред. М. Я. Матвіїва, О. М. Сохацької. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 416 с.
 

Білецька Людмила Василівна

Опубліковано: 23 жовтня 2012

Білецька Л. В

Кафедра гуманітарних дисциплін Чортківського інституту підприємництва та бізнесу

Науковий ступінь: кандидат історичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації:

СТАТТІ:

 1. Галак, Я. Удосконалення напрямів реформування сільськогосподарських підприємств з врахуванням змін власності на землю [Електронний ресурс] // Ярослава Галак, Людмила Білецька.
 2. Білецька, Л. Про позитивний і нормативний аспекти економічної теорії / Л. Білецька, О. Білецький, Я. Галак // Наукові записки. – Чортків, 2002. – Вип. 2. – С.5-7.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Білецька, Л. В. Економічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : ЦНЛ, 2005. – 652 с.
 2. Білецька, Л. В. Економічна теорія : Політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Текст] : навч. посіб. / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : ЦУЛ, 2009. – 688 с.
 3. Білецька, Л. В. Економічна теорія : політекономія. Мікроекономіка. Макроекономіка [Електронний ресурс] : підручник / Л. В. Білецька, О. В. Білецький, В. І. Савич. – К. : [б. в.], 2009. – 276 с.