Баран Ростислав Ярославович

Опубліковано: 29 лютого 2012

baran-r.ya

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Івано-Франківського навчально-наукового інституту менеджменту

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бакаляр, Г. Інтеграція підприємства в електронний бізнес / Г. Бакаляр, Р. Баран // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2002. – Вип. 8-2. – С. 231-235.
 2. Баран, Р. Глобальне антокризове управління: інформаційний аспект / Ростислав Баран, Мар'яна Романчукевич // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль, 2007. – Вип. 5. – С. 299-301.
 3. Баран, Р. Я. Моделювання ціноутворення на інформаційному ринк / Р. Я. Баран // Проблеми науки. – 2003. – № 7. – С. 50-54.
 4. Баран, Р. Я. Новітні інструменти інтернет-маркетингу [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, Т.М. Гнатюк // Экономика Крыма. – 2010. – № 4. – С. 328-331.
 5. Устенко, А. Проблеми інформатизації управління в умовах реформування економіки / А. Устенко, М. Романчукевич, Р. Баран // Вісник Тернопільського державного економічного університету. – Тернопіль, 2006. – Вип. 1. – С. 94-105.
 6. Баран, Р. Я. Управління рекламною діяльністю туристичної фірми [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, О. Т. Кузьмич // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 183-185.
 7. Швачук, Н. Б. Аналіз інвестиційної привабливості вітчизняного готельного господарства [Електронний ресурс] / Н. Б. Швачук, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 212-214.
 8. Шпільчак, У. М. Збереження культурної спадщини країни в умовах активізації туристичної діяльності [Електронний ресурс] / У. М. Шпільчак, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 215-216.
 9. Штандер, М. Д. Формування індустрії гостинності в Україні в контексті розвитку міжнародного туризму [Електронний ресурс] / М. Д. Штандер, Р. Я. Баран // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы ІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [3 марта 2011 г.]. – Симферополь : ДИАЙПИ, 2011. – С. 217-218.
 10. Баран, Р. Я. Сучасні тенденції інтернет-реклами [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника. Сер. Економіка. – Івано-Франківська : Плай, 2011. – Вип. 8. – С. 138-145.
 11. Баран, Р. Я. Інструментарій забезпечення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на зовнішніх ринках [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Актуальні проблеми розвитку економіки регіону. – Вип. 8, т. 2. – С. 116-125.
 12. Баран, Р. Я. Моделювання освоєння нових сегментів ринку діяльності інформаційної фірми [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран // Вісник Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
 13. Баран, Р. Я. Стратегічний розвиток зовнішньоекономічної діяльності підприємства на принципах маркетингу та логістики / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, М. Б. Хороб // Менеджмент предпринимательской деятельности : материалы IX науч.-практ. конф. – Симфе­ро­поль : ДИАЙПИ, 2011. – С. 326-328.
 14. Баран, Р. Я. Проблеми інвестиційної привабливості туристичної галузі / Р. Я. Баран, Г. В. Думінська // Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материали ІІІ Всеукр. науч. web-конф. молод. ученых [1 марта 2012 г.]. – Симферополь : ИТ «АРИАЛ», 2012. – С. 316.
 15. Баран, Р. Я. Проблеми аудиту інформаційних систем /Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич, Т. М. Гнатюк // Ринок аудиторських послуг в Україні: стан і перспективи розвитку : зб. матеріалів доп. Міжнар. наук.-практ. конф. [Івано-Франківськ, 15-16 квіт. 2010 р.] / оргком. конф. : Б. К. Остафійчук, С. І. Юрій, Є. І. Крижанівський [та ін.] ; відп. за вип. Н. І. Пилипів. – Івано-Франківськ : ПНУ ім. В. Стефаника, 2010. – С. 133-135.
 16. Баран, Р. Я. Сучасні проблеми інтернет-реклами [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран. – С.241-242.
 17. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Сучасні проблеми інтернет-реклами / Р. Баран, О. Віщук. – С. 241-242.
 18. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Сучасні тенденції розвитку маркетингових інформаційних систем / Р. Баран, М. Куцій. – С. 243-244.
 19. Особенности развития регионов Украины в новых экономических условиях : материалы четвертой Всеукр. web-конф. молод. ученых [7 марта 2013 г.]. – Симферополь : «ДИАЙПИ», 2013. – 307 с. – Из содержания : Баран, Р. Розвиток маркетингових досліджень ринку жилої нерухомості / Р. Баран, Н. Попович. – С. 244-246.
 20. Баран, Р. Я. Вдосконалення системи інтернет-маркетингу на підприємствах [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, В. В. Костів // Менеджмент предпринимательский деятельности : материалы двеннадцатой науч.-практ. конф. ст., аспірант. и докторант. [Симферополь, 10-11 апреля 2014 г.]. – Симферополь : ДИАПИ, 2014. – С. 25-27.
 21. Баран, Р. Я. Формування стратегій позиціонування товарів дитячого сегменту: напрямки та особливості [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Економіка. – 2014. – Вип. 10. – С. 87-96.
 22. Баран, Р. Я. Маркетинг розвитку електронного бізнесу / Р. Я. Баран, І. С Благун  // Маркетинг в Україні. – 2002. – № 2. – С. 31-33.
 23. Баран, Р. Я. Моделювання оцінки діяльності інформаційної фірми / Р. Я. Баран // Вісник ТУП. – Хмельницький, 2003. – Ч. 2, № 1. – С. 200-205.
 24. Баран, Р. Я. Розробка моделей створення інформаційних систем управління дискретним виробництвом / Р. Я. Баран, І. С. Благун, О. С. Кондур // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Еконо­міка. – Івано-Фран­ківськ : Плай, 2004. – Вип. 1. – С. 22-27.          
 25. Баран, Р. Я. Про метод формалізації дискретної виробничої системи  / Р. Я. Баран, І. С. Благун, О. С. Кондур // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль, 2004. – № 14. – С. 78-89.  
 26. Баран, Р. Я. Логістичні моделі стратегічної програми управління збутом на регіональних ринках / Р. Я. Баран, Н. Б. Пукіш // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 3. – С. 21-43.               
 27. Баран, Р. Я. Аналіз математичних моделей навчання / Р. Я. Баран, Н. І. Баран // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 172-181.
 28. Баран, Р. Я. Банкрутство підприємств: зарубіжний досвід / Р. Я. Баран,  Ю. С. Копчак // Вісник Прикарпатського університету. Сер. Еконо­міка. – Івано-Фран­ківськ : Плай, 2006. – Вип. 3. – С. 71-78.
 29. Баран, Р. Я. Особливості логістики в діяльності інтернет-крамниць [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2012. – № 2 (20). – C. 68-80.
 30. Баран, Р. Я. Управління вибором цінових стратегій при формуванні оптимальної структури асортимент [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Экономика Крыма. – 2013.  – № 1 (42).  – С. 233-241.
 31. Баран, Р. Я. Оцінка ефективності впровадження та функціонування інформаційних систем управління підприємствами / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2015. – № 1 (25). – C. 16-25.
 32. Баран, Р. Я. Оцінка ефективності використання інтернет-технологій в маркетинговій діяльності туристичних підприємств [Електронний ресурс] / Р. Я. Баран, М. Й. Романчукевич // Науковий вісник Ужгородського університету. Серія : Економіка. - 2016. - Вип. 1(1). - С. 170-176.
 

Борсук Людмила Франківна

Опубліковано: 20 вересня 2016

БорсукКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Борсук, Людмила Франківна Структурно-семантичні та функціональні особливості англомовної банківської терміносистеми [Текст] : дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Борсук Людмила Франківна ; ЛНУ ім. Івана Франка. - Львів, 2015. - 203 с.
 2. Борсук, Людмила Франківна Структурно-семантичні та функціональні особливості англомовної банківської терміносистеми [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.02.04 / Борсук Людмила Франківна ; Запоріз. нац. ун-т. - Запоріжжя, 2015. - 18 с.

ПУБЛІКАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Борсук, Л. Ф. Парадигматичні аспекти англомовного терміна банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Сучасні дослідження з іноземної філології : зб. наук. праць. – Ужгород : ПП “Аутдор-Шарк”, 2014. – Вип. 12. – C. 20-27.
 2. Борсук, Л. Ф. Міжмовні впливи та іншомовні запозичення в англійську термінологію банківського бізнесу [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Наукові записки Національного університету «Острозька академія» : зб. наук. праць. – Сер. Філологічна. – Острог : видавництво Національного університету «Острозька академія», 2014. – Вип. 46.  – С. 49-51.
 3. Борсук, Л. Ф. Семантична структура та словотвірний потенціал фахових економічних термінів: market, capital, credit [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук, Р. І. Дудок // Науковий вісник Чернівецького національного університету ім. Юрія Федьковича : зб. наук. праць. Германська філологія. – Чернівці, 2013. – Вип. 653. – С. 88-98.
 4. Борсук, Л. Ф. Структурно-семантичні та концептуально-когнітивні чинники термінотворення [Електронний ресурс] / Л. Ф. Борсук // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах : зб. наук. праць. – К., 2009. − Вип. 18. − С. 55-62.
 5. Борсук, Л. Ф. Лінгвістична парадигма інваріантного значення дієслова to throw / Л. Ф. Борсук // Англістика та американістика : зб. наук. праць. – Д. : вид-во ДНУ, 2007. – Вип. 4. – С. 9-14.
 6. Борсук, Л. Ф. Семантична структура смислових компонентів слова-знака / Л. Ф. Борсук // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Сер. Мовознавство. – Тернопіль : вид-во ТНПУ, 2006. – С. 73-77.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Сучасні дослідження у галузі лінгвістики, методики викладання іноземних мов та перекладознавства: колективна монографія. – Тернопіль: ВПЦ ТНЕУ «Економічна думка», 2016. – 320 с.
 

Бєлінська Ірина Дем'янівна

Опубліковано: 14 січня 2013

1455053667 belinskaКафедра іноземних мов та професійної комунікації

Науковий ступінь: кандидат філологічних наук

Посада: старший викладач

Дисертації:

 1. Бєлінська, Ірина Дем'янівна Концепт природи в поезії Вільяма Блейка та Федора Тютчева [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. філол. наук : спец. 10.01.05 - порівняльне літературознавство / Ірина Дем'янівна Бєлінська. – Тернопіль : ТНПУ, 2011. – 20 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бєлінська І. Пантеїзм Тютчева як наукова проблема / І. Д. Бєлінська // Мова і культура (Науковий журнал). – К. : Видавничий Дім Дмитра Бураго, 2009. – Вип. 12. – Т. V (130). – С. 280 – 286.
 2. Бєлінська, І. Д. «Пісні Невинності та Досвіду» Вільяма Блейка у критичній рецепції / І. Д. Бєлінська // Кременецькі компаративні студії : наук. часопис. – Хмельницький : ФОП Цюпак А.А., 2015. – Вип. V, т. 1. – С. 49-58.
 3. Бєлінська, І. Д. Вербалізація духовності  у циклі «Songs of Innocence» Вільяма Блейка [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Філологічні трактати. – Суми, 2013. – Т. 5, № 2, – С. 133-139.
 4. Бєлінська, І. Д. Філософська амплітуда мовної картини світу Вільяма Блейка [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2013. – Вип. 27. – С. 13-19.
 5. Бєлінська, І. Д. Християнський мотив природи як «тимчасового творіння» у раннього Тютчева / І. Д. Бєлінська // Культура народов Причерноморья : науч. журн. – 2009. – № 3. – С. 115-122.
 6. Бєлінська, І. Д. Еволюція концепції природи в європейській свідомості рубежу XVIII-XIX ст. і трансформація пейзажного образу в художній літературі [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська //  Studia methodologica. – Тернопіль : Редакційно-видавничий відділ ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2009. – Вип. 23. – С. 3-11.
 7. Бєлінська, І. Д. Пейзаж раннього Тютчева: пошук гармонії між матерією та духом [Електронний ресурс] / І. Д. Бєлінська // Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету ім. І. Огієнка. Філологічні науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2009. – Вип. 18. – С. 270-275.
 8. Бєлінська, І. Д. В. Блейк і Ф. Тютчев: типологія літературного пейзажу (порівняльний аналіз віршів «To Spring» і «Весна») / І. Д. Бєлінська //  Славістичні записки. – Тернопіль : ПВНЗ ТЕІПО «Castrum spinosum», 2009. – С. 3-7.
 9. Бєлінська, І. Д. Перспективи порівняльного літературознавства (концепт природи в поезії В. Блейка та Ф. Тютчева ) / І. Д. Бєлінська //   Славістичні записки. Сер. Літературознавство. – Тернопіль : ПВНЗ ТЕІПО«Castrum spinosum», 2008. – № 3 (7) – С. 13-18.
 10. Бєлінська, І. Д. Поширення міфологічного світогляду як чинник кризи мистецтва в сучасній культурі / І. Д. Бєлінська, І. П. Карпенко // Науковий Вісник Чернівецького університету : зб. наук. праць. – Чернівці : Рута, 2006. – Вип. 301-302. – С. 115-119.
 

Богач Юрій Аркадійович

Опубліковано: 19 грудня 2011

богач

Кафедра менеджменту та публічного управління

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Богач, Юрій Аркадійович Регулювання державного сектору економіки на національному та регіональному рівнях [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством / Юрій Аркадійович Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2011. – 240 с.
 2. Богач, Юрій Аркадійович Регулювання державного сектору економіки на національному та регіональному рівнях [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.03 - економіка та управління національним господарством /Юрій Аркадійович Богач.– Тернопіль: ТНЕУ, 2011.– 21 с.

СТАТТІ:

 1. Богач, Ю. Управління процесом багатоканального фінансування вищих навчальних закладів / Юрій Богач // Наука молода: зб. наук. праць Ради молод. вчених Терноп. акад. народ. гос-ва (економічні науки). – 2003. – № 1. – С. 36-40.
 2. Богач, Ю. А. Концептуалізація функціонального розподілу регулювання державного сектору між макро- та мезорівнями / Ю. А. Богач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2010. – № 12. – С. 28-34.
 3. Богач, Ю.А. Інституційні проблеми державних закупівель у системі функціонування державного сектора [Електронний ресурс] / Ю. Богач., О.Ф. Овсяник-Бердадіна // Науковий вісник Волинського національного університету ім. Л. Українки. – 2011. – № 7. – С. 100-104.
 4. Богач, Ю. Необхідність та функції державного регулювання в процесі побудови «ефективної держави» / Ю. Богач // Наукові записки. – 2006. - № 15.
 5. Кривокульська, Н. М. Функції адміністративного менеджменту органів державної влади в умовах динамічного зовнішнього середовища / Н. М. Кривокульська, Ю. А. Богач // Інноваційна економіка.– 2013. – № 4.– С. 23-27.
 6. Богач, Ю. А. Удосконалення системи оцінювання діяльності працівників у медичних установах / Ю. А. Богач // Формування ринкових відносин в Україні. – 2015. – № 2. – С. 148-152.
 7. Богач, Ю. А. Удосконалення системи контролю виконання рішень та підтримки виконавської дисципліни в органах фінансового контролю / Ю. А. Богач // Наука молода : зб. наук. праць молод. вчених Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль, 2014. – Вип. 21. – С. 94-102.
 8. Богач, Ю. А. Адміністрування інформаційно-комунікативних технологій в умовах динамічного зовнішнього середовища / Ю. А. Богач, Р. Р. Августин // Наука молода. – 2012. – № 18 – С. 9-13.
 9. Богач, Ю. А. Удосконалення інформаційних основ логістичної діяльності туристичних організацій як напрям зміцнення потенціалу регіонального розвитку туризму та рекреації [Електронний ресурс] / Ю. А. Богач // Галицький економічний вісник. – 2015. – № 2 (49). – С. 13-22.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Інноваційний механізм управління суб'єктами господарювання [Текст] : монографія / П. П. Микитюк, Ж. Л. Крисько, В. І. Гринчуцький [та ін.] ; за заг. ред. П. П. Микитюка. - Тернопіль : Економічна думка, 2014. - 450 с.
 2. Модернізація суспільного сектору економіки в умовах глобальних змін : монографія / А. Ф. Мельник, Г. Л. Монастирський, Т. Л. Желюк [та ін.] ; за заг. наук. ред. А. Ф. Мельник. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – 528 с.

ПІДРУЧНИКИ І ПОСІБНИКИ:

 1. Августин, Р. Р. Управління інформаційними зв’язками [Текст]: навч. посіб. /Р.Р. Августин, Ю. А. Богач. – Тернопіль : ТНЕУ, 2013. – 241 с.
 

Баран Анжеліка Володимирівна

Опубліковано: 26 грудня 2012

baran

Кафедра теорії та історії держави і права

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Баран, Анжеліка Володимирівна Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження : дис ... кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Анжеліка Володимирівна Баран ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. - 229 с.
 2. Баран, Анжеліка Володимирівна Діяльність депутатів-українців в австрійському парламенті (1897–1918 рр.): історико-правове дослідження : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук : 12.00.01 – теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень / Анжеліка Володимирівна Баран ; Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2013. - 19 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Баран А. В. Виборча кампанія у Галичині до австрійського парламенту у 1907 р.: перебіг та результати / А. В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журнал. – Національний університет «Одеська юридична академія». – 2012. - №4(82), ч.1, кн.1 (липень-серпень). – С.9-19.
 2. Баран А. В. Виборча реформа в Австро-Угорській монархії 1907 р. і роль українських депутатів у її проведенні [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ : зб. наук. праць. Сер. Юридична. – 2012. – № 3. – С. 3-12.
 3. Баран, А. В. Структура (склад) українського представництва в австрійському парламенті (1867-1897 рр.) [Електронний ресурс] / А.В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Національний університет «Одеська юридична академія», 2015 р. – №3(96), ч. 2, кн. 2 (червень-липень) – С.98-110.
 4. Баран, А. В. Запровадження загального виборчого права на території України в період Російської та Австро-Угорських імперій: історико-порівняльний аспект [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Юридичний науковий електронний журнал. – 2015. – № 2.
 5. Баран, А. В. Боротьба українських депутатів австрійського парламенту за надання українським землям національної автономії (1848-1849 рр.) / А. В. Баран // Митна справа : наук.-аналіт. журн. – Національний університет «Одеська юридична академія». –2013 р. – № 2 (86), ч. 2, кн. 2 (березень-квітень). – С.78-84.
 6. Баран, А. В. Громадсько-політична діяльність Тимотея Старуха [Електронний ресурс] / А. В. Баран // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Сер. Юридична. – Львів: ЛьвДУВС, 2011. – Вип. 1. – С.62-71.
 7. Baran, A. Legal Regulation and Legal Regime in the temporarily occupied territories of the Autonomous Republic of Crimea / Anzhelika Baran // Osteuropa recht. – 2015. – № 4. – P. 21-33.
 8. Баран, А.В. Правовые основы деятельности парламента Габсбургской монархии (1848-1918 гг.) [Электронный ресурс] / А. В. Баран // Закон и жизнь : Междун. практ. правов. журн. – 2013. – № 8/2 (260). – С.11-14.