Білоросюк Неля

Опубліковано: 20 травня 2013

Кафедра банківського менеджменту та обліку

Посада: старший викладач

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Білоросюк, Н. Розвиток в Україні новітніх форм реалізації інноваційних ідей / Н. Білоросюк, А. Тимків // Світ фінансів. – 2007. – Вип. 1. – С. 85-91.
 2. Білоросюк, Н. Особливості фінансування та кредитування венчурних підприємств / Неля Білоросюк, Андрій Тимків, Тетяна Стечишин // Економічний аналіз : зб. наук. праць каф. екон. аналізу Терноп. нац. екон. ун-ту. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 1. – С. 140-145.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Інвестування [Текст]: навч.посіб. /В. М. Вітюк, О. Р. Дробніцька, Н. Ф. Білоросюк [та ін.]; за ред. І. С. Гуцала.– Тернопіль: Економічна думка, 2006.– 275 с.

 

Березюк Роман Михайлович

Опубліковано: 30 червня 2011

Роман Михайлович Березюк
Кафедра економічної теорії

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

Статті:

 1. Березюк, Р. Глобалізація і проблеми трудової еміграції / Р. Березюк, О. Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2002. – Вип. 8-1. – С. 174-178.
 2. Березюк, Р. Ефективність провайдингу зарубіжного інвестування в економіку України / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2004. – Вип. 5-1. – С. 146-150.
 3. Березюк, Р. Інноваційна детермінанта розвитку ринковотрансформаційної економіки / Р. Березюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2006. – Вип. 5-1. – С. 176-183.
 4. Березюк, Р. Конкурентоспроможна експортна спеціалізація України у контексті становлення нового світового економічного порядку / Роман Березюк, Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2009. – Вип. 5. – С. 342-351.
 5. Березюк, Р. Механізм ринку цінних паперів у страхуванні ризиків інноваційної діяльності вітчизняних фірм / Роман Березюк, Петро Сем'янчук // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль: Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 328-339.
 6. Березюк, Р. Механізми антикризового реагування в системі державної політики інноваційного економічного розвитку / Роман Березюк, Віктор Забродський // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 250-254.
 7. Березюк, Р. Міжнародний ринок дозволів на викиди парникових газів: проблеми становлення та можливості участі України / Роман Березюк, Андрій Кітура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2008. – Вип. 5. – С. 108-119.
 8. Березюк, Р. Реалізація конкурентних можливостей вітчизняних підприємств у процесі входження у світовий ринок інжинірингових послуг / Роман Березюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 5-1. – С. 125-132.
 9. Березюк, Р. Стратегія участі України в міжнародному ринку квот на викиди парникових газів / Роман Березюк, Андрій Кітура // Журнал європейської економіки. – 2009. – № 3. – С. 283-304.
 10. Березюк, Р. Товароінноваційна детермінанта економічного зростання / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль : Економічна думка, 2005. – Вип. 2. – С. 53-63.
 11. Березюк, Р. Фінансово-економічні важелі відвернення негативних екстерналій у контексті поглинання світової екологічної кризи / Роман Березюк, Андрій Кітура // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – Тернопіль : Економічна думка, 2007. – Вип. 5. – С. 174-180.
 12. Березюк, Р. Транснаціоналізація освітнього процесу у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Оксана Шиманська // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/2. – С. 152-157.
 13. Березюк, Р. Ефективність реалізації товарно-інноваційних проектів у контексті становлення нової економіки / Роман Березюк, Ірина Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2003. – Вип. 5/1. – С. 64-71.
 14. Березюк, Роман Адам Сміт - креатор класичної економічної теорії / Роман Березюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2012. – Вип. 2 : квіт.-черв. – С. 188-196.
 15. Юрій, С. Становлення і розвиток українського ринку цінних паперів та його інтеграція до світового (аналітична записка за матеріалами Тринадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія-2008) /Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2008.– Вип. 4. – С. 165-181.
 16. Козюк, Віктор Проблеми економічного зростання за умов глобальної фінансової кризи : [24 березня 2009 року в ТНЕУ відбувся круглий стіл] / Віктор Козюк, Роман Березюк // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – квітень-червень (№2). – С. 145-149.
 17. Березюк, Р. Стратегія інноваційного розвитку України: суперечності внутрішньо економічних інтересів / Р. Березюк, І. Михальчук // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2001. – С. 48-54.
 18. Формування нового світового економічного порядку : [аналітична записка за матеріалами Чотирнадцятої міжнародної наукової конференції, Анталія, 29 вересня-6 жовтня 2009 р.] [Текст] / Сергій Юрій, Євген Савельєв, Алла Мельник [та ін.] // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2009. – жовтень-грудень (№4). – С. 107-120.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Економічні проблеми ХХІ століття : міжнародний та український виміри [Текст] : монографія / С. І. Юрій, Є. В. Савельєв, В. В. Адамик [та ін.] ; за ред. С. І. Юрія, Є. В. Савельєва. – К. : Знання, 2007. – 595 с.

ПІДРУЧНИКИ ТА ПОСІБНИКИ:

 1. Мікроекономіка [Текст] : навч. посіб. / В. В. Козюк, Р. М. Березюк, О. В. Длугопольський [та ін.] ; за ред. В. В. Козюка, Р. М. Березюка, О. П. Шиманської. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2011. – 497 с. – Із змісту : Березюк, Р. М. – С. 11–31.
 2. Березюк, Р. М. Ринки товарів, цінних паперів та праці [Текст] : словник-навчальний посібник / Р. М. Березюк, С. В. Братко. – Тернопіль : ТКІ, 1994. – 108 с.
 3. Економіка : теоретичні основи [Текст] : підручник. Ч. 2 / І. В. Буян, Р. М. Березюк, С. В. Братко [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 1997. – 151 с.
 4. Економіка : теоретичні основи [Текст] : підручник. Ч. 1 / І. В. Буян, Р. М. Березюк, С. В. Братко [та ін.]. – Тернопіль : Астон, 1997. – 204 с.
 5. Економічна політика [Текст] : навч. посіб. / І. В. Буян, П. Д. Гуменюк, Р. М. Березюк [та ін.]. – Тернопіль : ТАНГ, 1997. – 160 с.
 6. Економічна теорія : політична економія [Текст] : підручник / С. І. Юрій, І. В. Буян, Р. М. Березюк [та ін.] ; за заг. ред. С. І. Юрія. – К. : Кондор, 2009. – 602 с.
 7. Загальна економічна теорія. Політична економія [Текст] : підручник : у 2-х ч. Ч. 1 / І. В. Буян, П. Д. Гуменюк, Р. М. Березюк [та ін.] ; за заг. ред. І. В. Буяна, В. М. Ковальчука. – Тернопіль : Лідер, 2001. – 378 с.
 8. Загальна економічна теорія. Політична економія. У 2-х ч. [Текст] : підручник. 2 / І. В. Буян, П. Д. Гуменюк, Р. М. Березюк [та ін.] ; за ред. І. В. Буяна., В. М. Ковальчука. – Тернопіль : Лідер, 2000. – 296 с.
 

Барна Мирослава Володимирівна

Опубліковано: 20 грудня 2011

barna-m.v

Кафедра психологічних і педагогічних дисциплін

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Барна, М. В. Програма соціально-психологічного тренінгу з розвитку емпатійності майбутніх практичних психологів / М. В. Барна // Практична психологія та соціальна робота. – 2006. – № 12. – С. 50-66.
 2. Барна, М. В. Роль “само”-процесів у побудові індивідуальної стратегії самореалізації особистості [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 3. Барна, М. В. Роль емпатії у посередницькій діяльності медіатора [Електронний ресурс] / М. В. Барна // Проблеми сучасної педагогічної освіти: педагогіка і психологія. – 2010. – № 26, ч. І.
 4. Барна, М. В. Домінуючі стратегії самореалізації студентів з обмеженими можливостями здоров’я [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 5. Барна, М. В. Характеристика домінуючих чинників побудови стратегій самореалізації студентів-інвалідів [Електронний ресурс] / М. В. Барна.
 

Безгубенко Людмила Михайлівна

Опубліковано: 08 вересня 2011

bezgubenko

Кафедра фінансів суб'єктів господарювання і страхування

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Безгубенко, Л. Фінансова наукова школа ТАНГ: сторінки історії та сьогодення / Людмила Безгубенко, Василь Дем'янишин // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 6. – С. 9-16.
 2. Безгубенко, Л. М. Вплив спеціального режиму інвестування на формування трудового потенціалу регіону (на прикладі Волинської області) / Л. М. Безгубенко, О. А. Івашко // Інвестиції: практика та досвід. – 2009. – № 24. – С. 11-13.
 3. Безгубенко, Л. Управлінські технології фінансового менеджменту установ охорони здоров'я / Л. Безгубенко, А. Мокрицька // Світ фінансів. – 2012. – Вип. 3. – С. 101-111.
 4. Безгубенко, Л. До питання про зміцнення доходної бази місцевих бюджетів / Людмила Безгубенко, Антоніна Дем'янюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2000. – Вип. 9. – С. 159-166.
 5. Безгубенко, Л. М. До питання про суть фінансів [Електронний ресурс] / Л. М. Безгубенко // Фінанси України. – 1998. – № 1. – С. 12-15.
 6. Безгубенко, Л. М. Концептуалізація фінансових ресурсів органів місцевого самоврядування [Електронний ресурс] / Л. М. Безгубенко, І. А. Рожок.
 7. Безгубенко, Л. М. Синергійні елементи й ефекти податкового менеджменту [Електронний ресурс] / Л. М. Безгубенко, О. Ю. Безгубенко // Фінанси України. – 2001. – № 10. – С. 97-101.
 8. Безгубенко, Л. М. Теоретико-методологічні засади політики управління грошовими потоками підприємства [Електронний ресурс] / Л. М. Безгубенко.
 9. Безгубенко, Л. М. Фінансова система України в умовах економіки перехідного типу [Електронний ресурс] / Л. М. Безгубенко // Фінанси України. – 1996. – № 9. – С. 13-18.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Безгубенко, Л. М. Фінанси суб'єктів господарювання [Текст] / Л. М. Безгубенко // Фінанси : підручник / С. І. Юрій, В. М. Федосов, Л. М. Алексеєнко, В. Г. Дем'янишин ; за ред. С. І. Юрія., В. М. Федосова. – К. : Знання, 2012. – С. 333-368.

 

Бак Галина Олександрівна

Опубліковано: 10 червня 2013

Кафедра менеджменту

Посада: викладач

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бак, Галина Актуальні питання інноваційного розвитку підприємства - виробників скляної продукції / Галина Бак // Вісник Тернопільського національного економічного університету. – 2010. – квітень-червень (№2). – С. 102-108.
 2. Бак, Галина Впровадження інноваційних процесів на підприємствах як необхідний фактор його розвитку / Галина Бак // Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) / редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 26-28.
 3. Бак, Г. О. Державна підтримка транснаціональних корпорацій в умовах кризи / Г. О. Бак // Проблеми науки. – 2012. – № 11. – С. 7-13.
 4. Бак, Г. О. Лідерство транснаціональних корпорацій у світовому створенні інновацій / Г. О. Бак // Економічний часопис- ХХI. – 2012. – № 3-4. – С. 16-19.
 5. Бак, Галина Передумови забезпечення інноваційної діяльності в розвитку компанії / Галина Бак // Наука молода. Збірник наукових праць молодих вчених Тернопільського національного економічного університету. Економічні науки. – 2011. – Вип. 15-16. – С. 15-19.
 6. Бак, Галина Детермінанти інноваційних антикризових стратегій транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Галина Бак // Галицький економічний вісник. – 2012. – №1(34). – С. 18-25.
 7. Бак, Галина Впровадження інновацій у сфері туризму [Електронний ресурс] / Галина Бак.
 8. Бак, Г. О. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності транснаціональних корпорацій [Електронний ресурс] / Г. О. Бак.