Башняк Оксана Сергіївна

Опубліковано: 27 січня 2012

Кафедра правового регулювання економіки та правознавства

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

 1. Башняк, О. С. Правовые аспекты банковского контроля в Украине: полномочия Национального банка Украины и международные стандарты в этой сфере [Електронний ресурс] /О. С. Башняк, М. В. Сопель // Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. – 2009. – № 2. – С. 408-420.
 2. Башняк, О. С. Проходження державної служби в органах місцевого самоврядування України та країнах ЄС: порівняльний аспект [Електронний ресурс] / О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2009. – № 5. – С. 45-49.
 3. Башняк, О. С. Співвідношення понять «податок» і «оподаткування» [Електронний ресурс] // О. С. Башняк, А. О. Башняк // Вісник Академії праці і соціальних відносин Федерації профспілок України. – 2010. – № 2. – С. 29-32.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Башняк, О. С. Фінансове право [Текст] : навч. посіб. / О. С. Башняк. – Тернопіль : ПП Шпак В.Б, 2007. – 248 с.
 

Бакалюк Олег Йосипович

Опубліковано: 20 грудня 2011

img 9245

Кафедра безпеки життєдіяльності людини

Вчене звання: професор

Публікації

СТАТТІ:

 1. Бакалюк, О. Й. Температура, екологія довкілля і безпека життєдіяльності людини / О. Й. Бакалюк // Безпека життєдіяльності. – 2008. – № 3-4. – С. 26-27.
 2. Бакалюк, О. Україна і Євросоюз: специфіка кризових явищ, соціальні та медичні шляхи співпраці / Олег Бакалюк, Ігор Давидович // Психологія і суспільство. – 2009. – № 1. – С. 157-163.
 3. Бакалюк, О. Й. Антропогенна діяльність людини та клімат планети: наслідки взаємодії в аспекті здоров’я [Електронний ресурс] / О.Й. Бакалюк, Г. О. Бакалюк, О. Є. Кузів [та ін.].
 4. Бакалюк, О. Й. Фосфорна “пригода”, її вплив на фізичне і психічне здоров’я населення, реалії, висновки на перспективу [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В. Катеринок, Т. Г. Бакалюк [та ін.].
 5. Кузів, П. П. Гепаторенальний синдром: можливі шляхи немедикаментозної корекції [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, О. І. Кузів, Л. В. Радецька, Н. З. Ярема // Науковий вісник Ужгородського університету. Сер. Медицина. – 2009. – Вип. 36. – С. 26-28.
 6. Бакалюк, О. Й. Хронічний пієлонефрит: клініко-лабораторні критерії вибору тактики лікування [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Дзиґа.
 7. Бакалюк, О. Й. Ліки та розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікувальне голодувуання) – механізми саногенезу та методологічні аспекти застосування в реабілітаційних комплексах [Електронний ресурс] / О.Й Бакалюк, А. В. Єпішев.
 8. Бакалюк, О. Й. Невідкладні стани з життєво небезпечними ураженнями нирок у практиці сімейного лікаря [Електронний ресурс] / О. Й Бакалюк, Т. Г. Бакалюк, І. Є. Давидович [та ін.].
 9. Бакалюк, О. Й. Приватний медичний бізнес, страхова і сімейна медицина в Україні: проблеми і перспективи подальшого розвитку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк.
 10. Кузів, П. П. Розвантажувально-дієтична терапія: клініко-лабораторні та морфологічні аспекти механізму дії при патології органів травлення [Електронний ресурс] / П. П. Кузів, О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк [та ін.].
 11. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина: витоки, педагогічні аспекти викладання [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В. Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 12. Бакалюк, О. Й. Україна: загрози і ризики для здоров’я нації, шляхи співпраці з країнами Європейської спільноти [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, І. Є. Давидович.
 13. Бакалюк, О. Й. Біоетика взаємовідносин у системі «лікар – пацієнт» в умовах науково-технічного прогресу та ринку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, І. Є. Давидович, П. І. Вакіряк, О. І. Потічна
 14. Бакалюк, О. Глобалізація економіки, інформаційна революція у системі освіти та психічне здоров’я молоді / Олег Бакалюк, Ярослав Русенко, Ніна Олійник // Психологія та суспільство. – 2010. – № 10. – С. 140-149.
 15. Бакалюк, О. Й. Гідросфера: стан, проблеми, наслідки для здоров’я [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Г. О. Бакалюк, В. В. Катеринюк [та ін.].
 16. Бакалюк, О. Й. Клімат планети та антропогенна діяльність людства: наслідки взаємодії в аспекті безпеки життя людини [Електронний ресурс] / О. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 17. Бакалюк, О. Й. Нетрадиційна медицина: деякі методичні аспекти викладання у навчальних закладах медичного спрямування [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, В. В.Катеринок, Н. М. Олійник [та ін.].
 18. Кузів, О. Є. Навчально-організаційна діяльність кафедри як фундаментальної структури університету [Електронний освіт] / О.Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, П. П. Кузів.
 19. Бакалюк, О. Й. Розвантажувально-дієтична терапія (дозоване лікувальне голодування): методологічні аспекти застосування в системі первинної і вторинної профілактики захворювань внутрішніх органів [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, П.П. Кузів О. Є. Кузів [та ін.].
 20. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия: механизмы самогенеза в комплексной терапии ожирения и соматической патологи / П. П. Кузив, О.Й. Бакалюк, О.Е. Кузив.
 21. Андрейчин, М. А. Ураження нирок при інфекційних та паразитарних хворобах [Електронний ресурс] / М. А. Андрейчин, О. Й. Бакалюк, О. Л. Сидоренко.
 22. Бакалюк, О. Здоров’я нації і доказова медицина в умовах модернізації суспільного сектора економіки: перешкоди на шляху впровадження [Електронний ресурс] / Олег Бакалюк.
 23. Бакалюк, О. Синдром хронічної втоми (СХВ) - реалії сьогодення / О. Бакалюк // Університетська думка. – 2007. – № 12-13. – С. 12.
 24. Кузів, О. Є. Ефективність корекції тетрахлорметанового гепатозу повним голодуванням [Електронний ресурс] / О. Є. Кузів, О. Й. Бакалюк, Л. Й. Цетнар, О. І. Кузів // Український морфологічний альманах. – 2011. – № 3, т. 9. – С. 155-157.
 25. Кузив, П. П. Разгрузочно-диетическая терапия в комплексе мероприятий первичной профилактики и в лечении неинфекционных заболеваний внутренних органов - есть ли альтернатива? [Электронный ресурс] / П. П. Кузив, О. И. Бакалюк, О. Є. Кузив, О. И. Кузив, Н. Н. Олийнык, С. В. Дзыга, Л. В. Радецкая, Н. З. Ярема // Медицинская наука и образование Урала. – 2011. – № 3. – С. 125-127.
 26. Бакалюк, О. Молодь і психоактивні речовини: фактори ризику і захисту / Олег Бакалюк, Ніна Олійник // Психологія і суспільство. – 2011. – № 3. – С. 70-95.
 27. Бакалюк, О. Й. Безпека людини у третьому тисячолітті: біотероризм / О. Й. Бакалюк // Безпека життєдіяльності. – 2012. – № 8. – С. 30-34.
 28. Бакалюк, О. Й. Фітотерапія – деякі методологічні аспекти викладання дисципліни [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Т. Г. Бакалюк [та ін.]// Фітотерапія: здобутки і перспективи : зб. матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (Ужгород, 20-21 квіт. 2012 р. ). – УжНУ «Говерла», 2012. – С. 286-288.
 29. Бакалюк, О. Й. Мотиваційні аспекти ефективної праці [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк // Психологічна культура особистості: управлінськадіяльність. – Тернопіль : Крок, 2011. – С. 152-164.
 30. Бакалюк, О. Й. Ринок медичних послуг: приватна, страховаі сімейна медицина – проблеми становлення і розвитку [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, О. Є. Кузів // Охорона здоров’я: державна політика та розвиток ринку медичних та фармацевтичних послуг : матер. Міжнар. конф. ( Сімферополь, 28 груд. 2011 р.). – Сімферополь, 2011. – С. 5-9.
 31. Бакалюк, О. Інформація для роздумів. Нашідумки і слова [Електронний ресурс] / Олег Бакалюк // Свобода. – 2012. – 24 берез. ( № 26 ). – С. 5.
 32. Бакалюк, О. Й. Наукове обґрунтування принципів формування позитивної мотивації та застосування новітніх інноваційних технологій у процесі формуваннякультури здорового способу життя у студентському середовищі [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, С. В. Лукащук-Федик, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.10-13.
 33. Бакалюк, О. Й. Психічне здоров’я молоді: причини незадовільного стану, методологічні підходи до його покращення [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, О. Є. Кузів, П. П. Кузів [ та ін. ] // Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 14-16 червня 2012 року. М. Сімферополь-Судак. – 2012. – С.14-17.
 34. Давидович, І. Є. Педагог в умовах сучасних глобальних викликів [Електронний ресурс] / І. Є. Давидович, О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник [ та ін. ] // Освіта і наука в умовах глобальних викликів. – 2013. – С.45-49.
 35. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 1) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак. – 2013. – С.5-10.
 36. Олійник, Н. М. Молодь, легальні та нелегальні наркотики- фактори захисту від можливої «зустрічі» ( частина 2) [Електронний ресурс] / Н. М. Олійник, О. Й. Бакалюк, Ю. І. Олійник [ та ін. ] //Здоров’я людини у сучасному суспільстві. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 4-8 червня 2013 року.м. Сімферополь-Судак.– 2013. – С.38-42.
 37. Бакалюк, О. Й. Українська народна медицина як вид народного ремесла – самобутність і традиції в умовах світової глобалізації фарміндустрії [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк, Н. М. Олійник, Я. Г. Русенко[ та ін. ] // Українська культура та ментальність: самобутність в умовах глобалізації. Матеріали міжнародної науково-практичної конференції 30 січня- 2 лютого 2013 року. м. Сімферополь-Ялта. – 2013. – С.11-16.
 38. Бакалюк, О. Й. Сучасні педагогічні інновації як основа підготовки студентів до самостійного вирішення пізнавальних, ціннісно-орієнтованих і практичних завдань [Електронний ресурс] / О. Й. Бакалюк // Таврійський економічний журнал. – 2013. – С.64-66.
 

Бамбурак Наталія Михайлівна

Опубліковано: 27 січня 2012

бамбуран нм

Кафедра соціальної роботи

Посада: викладач

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

СТАТТІ:

 1. Бамбурак, Н. Позитивне збагачення Я-концепції особистості у контексті інноваційного освітнього довкілля / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2007. – № 2 – С. 16-24.
 2. Бамбурак, Н. Система наукового проектування цілісного модульно-розвивального процесу та його інструментальне забезпечення / Н. Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2006. – № 4. – С. 138-143.
 3. Бамбурак, Н. М. Акмеологічна модель Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць національної академії Державної прикордонної служби України. Сер. Педагогічні та психологічні науки. – 2009. – № 50. – С. 91-95.
 4. Бамбурак, Н. Аналіз інноваційних моделей навчання за параметричними ознаками Я-концепції [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак // Психологія і суспільство. – 2002. – № 3-4. – С. 124-141.
 5. Бамбурак, Н. Взаємодія суб’єктів в інноваційному модульно-розвивальному просторі [Елктронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 6. Бамбурак, Н. До поняття про соціально-технологічну компетентність соціального працівника [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак
 7. Бамбурак, Н. М. Дослідження розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Хмельницького інституту соціальних технологій Університету “Україна”. – 2010. – № 2. – С. 50-55.
 8. Бамбурак, Н. Логіка розгортання механізмів цілепокладання у вітакультурному оргпросторі [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 9. Бамбурак, Н. М. Поняття “Я-концепції” особистості у вітчизняній і зарубіжній психологічній літературі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових праць Інституту психології ім. Г. С. Костюка АПН України "Проблеми загальної та педагогічної психології". – 2009. – Т. ХІ., ч. 6. – С. 12-20.
 10. Бамбурак, Н. Самовизначення особистості підлітка за умов інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Н. Бамбурак.
 11. Бамбурак, Н. Структура освітнього простору-часу та я-концепція за умов інноваційної системи [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 12. Бамбурак, Н. М. Структурно-функціональна модель розвитку Я-концепції особистості майбутнього соціального Працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак // Збірник наукових працьНаціональної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмельнийцького. Сер. Педагогчні та психологічні науки.– 2009. – № 49. – С. 99-103.
 13. Бамбурак, Н. Я-зусилля у соціально-культурно-психологічному просторі інноваційного навчання [Електронний ресурс] / Наталія Бамбурак.
 14. Бамбурак, Н. М. Програма дослідно-експериментального дослідження розвитку я-концепції особистості соціального працівника вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.
 15. Бамбурак, Н. М. Результати реалізації технології розвитку я-концепції майбутнього соціального працівника у вищому навчальному закладі [Електронний ресурс] / Н. М. Бамбурак.
 

Сторінка 17 із 17