Вовкодав Олександр Валерійович

Опубліковано: 29 січня 2013

oleksandr-valeryovich-vovkodav

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада : викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

  1. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 23 с.
  2. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : дис... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 154 с.

Публікації:

Статті:

  1. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокар[Електронний ресурс] О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
  2. Вовкодав, О. Аналіз існуючих математичних моделей та методів лізису тромбів з використанням засобів тромболітичної терапії [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
  3. Вовкодав, О. Система моделювання параметрів процесу реабілітації після гострого інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – С. 102-107.
  4. Вовкодав, О. В. Основи побудови інформаційних технологій контролю стану пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав.
  5. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 501 с.
  2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.