Возьний Володимир Іванович

Опубліковано: 28 лютого 2013

vozniy-volodimir-vanovich

Кафедра фундаментальних та спеціальних дисциплін Чортківського навчально-наукового інституту підприємництва і бізнесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Вчене звання: доцент

Публікації

СТАТТІ:

  1. Возьний, В. Інтелектуальна власність та її законодавчий захист / В. Возьний // Наукові записки. – 2002. – Вип. 2. "Україна в умовах ринкової трансформації економіки і сучасних форм господарювання". – С.51-54.
  2. Возьний, Володимир Особливості кваліфікації злочинів проти працівників правоохоронних органів / Володимир Возьний // Вісник прокуратури. – 2011. – № 8. – С. 64-72.
  3. Возьний, Володимир Посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця (ст. 348 ККУ) та відмінність цього злочину від суміжних злочинів / Володимир Возьний // Юридична Україна. – 2011. – № 2. – С. 92-98.
  4. Возьний, В. Припинення діяльності юридичних осіб у зв’язку з їхньою неплатеспроможністю / В. Возьний, О. Олійник // Наукові записки. - Чортків, 2001. – Вип. 1. – С. 56-59
  5. Возьний, В. І. Державно-правові погляди Тараса Шевченка / В. І. Возьний // Психологія і суспільство. - 2014. - Спецвипуск. - С. 18-19.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Возьний, В. І. Господарське право. Практикум [Текст] : навч. посіб. / В. І. Возьний, Л. М. Труфанова, В. В. Фрончко. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 316 с.
  2. Менеджмент персоналу [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, В. І. Возьний [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2012. - 520 с.