Волинський Орест Ігорович

Опубліковано: 22 липня 2013

волинський орест ігорович

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 210 с.
 2. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Волинський,О. І. Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2010. –. № 688. – С.53-60.
 2. Волинський,О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2012. –. № 745. – С.39-48.
 3. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 4. Волинський, О. І. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 5. Волинський, О. І. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Поступ в науку : зб. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-36.
 6. Волинський, О. І. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук , С. В. Кулина // Искусственный интеллект : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 7. Волинський, О. І. Методи порівняння та сумування в розмежованій системі числення / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інстиитуту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 91-94.
 8. Волинський, О. І. Розмежована система числення залишкових класів та спецпроцесори на її основі / О. І. Волинський, І. З. Якименко // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 80-83.
 9. Волинський, О. І. Методи ділення великорозрядних чисел в теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 37-39.
 10. Волинський, О. І. Метод знаходження залишків велико-розрядних чисел в базисі Радемахера / О. І. Волинський, С. В. Івасьєв // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 88-91.
 11. Волинський, О. І. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2011. – № 3 (177). – С. 265-272.
 12. Волинський, О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 3. – С. 183-189.
 13. Волинський, О. І. Теорія, алгоритми та спецпроцесори міжбазисних перетворень Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 50-54.
 14. Волинський, О. І. Теоретичні основи визначення залишків на основі лічильників у різних тертико-числових базисах / О. І. Волинський, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2016. – № 4 (239). – С. 164-173.