Возна Наталя Ярославівна

Опубліковано: 26 вересня 2011

возна

Кафедра: спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Наталя Ярославівна Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 236 с.
 2. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Наталя Ярославівна Возна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Возна, Н. Формалізація моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем та оцінювання їх структурної складності [Електронний ресурс] / Н. Возна // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 167-179.
 2. Возна, Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 3. Возна, Н. Проблеми юриспруденції та інформаційна технологія проектування комп’ютерних мереж на основі законів економічної доцільності / Н. Возна, Л. Шандровська-Николайчук // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ. – 2004. – Вип. 26. – С. 33-40.
 4. Возна, Н. Я. Дослідження ефективності розподілених інформаційних систем на основі епюр собівартості циклів руху даних / Н. Я. Возна // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та екон. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 74-78.
 5. Возна, Н. Я. Інформаційна технологія побудови граф-алгоритмічної моделі руху техніко-економічних даних / Н. Я. Возна // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 6. Возна, Н. Я. Методи і засоби формування та перетворення ідентифіковано-структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 42-43.
 7. Возна, Н. Я. Організація руху даних в розподілених комп’ютеризованих системах на основі сукупності багаторівневих інформаційних моделей / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 202-209.
 8. Возна, Н. Я. Архітектура та базові функції мобільного адаптера низового рівня розподіленої комп’ютерної системи / Н. Я. Возна, М. І. Чирка // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 77-82.
 9. Возна, Н. Я. Аналіз та обгрунтування вибору багатоканальних аналого-цифрових кодерів технологічних даних на низових рівнях РКС / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 134-138.
 10. Возна, Н. Я. Метод формування та організації руху даних у розподілених комп’ютерних системах на основі багаторівневих матричних моделей / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 120-125.
 11. Возна, Н. Я. Моделі руху даних у комп’ютерних системах з розпаралеленими інформаційними потоками / Н. Я. Возна, І. Я. Пітух // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 126-131.
 12. Возна, Н. Я. Теорія та методологія побудови інтерактивних матричних моделей руху даних / Н. Я. Возна, І. Р. Пітух // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 49-52.
 13. Возна, Н. Я Теорія та методологія побудови клавіатур вводу даних комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 61-66.
 14. Возна, Н. Я. Методологія та інформаційна технологія побудови моделей "блок-схема алгоритму руху даних" в розподілених комп’ютерних системах реального часу / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 336-339.
 15. Николайчук, Я. М. Концепція інформаційного моделювання руху структуризованих даних та взаємодії суб¢єктів юристпруденції / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух та ін. // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII). – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 138-139.
 16. Николайчук, Я. М. Протоколи та інтерфейси фреймів даних в сучасних комп’ютерних мережах / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 153-157.
 17. Люра, О. П. Структура алгоритму розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних промислових електромережах / О. П. Люра, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Збірник матеріалів міжнародної координаційної наради ISCM-2014. – Тернопіль, 2014. – С. 138-141.
 18. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С. 128-135.
 19. Шандровська, Л. М. Захист інтелектуальної власності інформаційних технологій та комп’ютерна юриспруденція ведення правових угод / Л. М. Шандровська, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2. № 3. – С. 170-173.
 20. Возна, Н. Я. Моделі руху даних для розподілених юридичних об’єктів з дистанційними інформаційними потоками на основі безпровідних оптичних каналів зв’язку / Н. Я. Возна, Л. М. Шандровська, Я. М. Николайчук та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 2 (4). – С. 212-224.
 21. Шандровська, Л. Реалізація цифрового підпису в телекомунікаційних системах та його правові аспекти / Л. Шандровська, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – Т. 1, № 3. – С. 125-127.
 22. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 470. – С. 48-54.
 23. Пітух, І. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / Ігор Пітух, Ярослав Николайчук, Наталія Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 24. Пітух, І. Моделювання руху даних та методологія проектування комп'ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / І. Пітух, Я. Николайчук, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2, № 2. – С. 33-35.
 25. Возна, Н. Я. Методологія та техніка формування техніко-економічних даних в автоматизованих системах управління / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4,  ч. 1, т. 2. – С. 131-133.
 26. Возна, Н. Я. Методи кодування техніко-економічної інформації та інформаційні технології побудови моделей руху даних в АСУ / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2005. – № 534. – С. 152-158.
 27. Пилипенко, І. А. Проблеми розвитку методів стиснення масивів даних на основі рандомізації та теоретико-числового базису Галуа / І. А. Пилипенко, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 40-47.
 28. Возна, Н. Я. Моделювання законів доцільності зміни системних характеристик руху техніко-економічних даних в розподілених комп’ютерних мережах / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 71-76.
 29. Vozna N.Ya. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / N.Ya. Vozna , Ya.M. Nycolaychuk , N.I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. ‑ Baku. Azerbaijan, 2013. ‑ Volume 1, № 2. ‑ P.112–117.
 30. Возная, Н. Я. Теоретические основы структуризации полифункциональных данных в различных теоретико-числовых базисах Journal of Qafqaz University / Н. Я. Возная // Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 1. – P. 62-70.
 31. Алишов, Н. И. Метод структуризации образно-кластерной модели состояний квазистационарного объекта управления / Н. И. Алишов, Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк и др. // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 105-115.
 32. Возна, Н. Я Теорія та методи побудови моделей руху даних у розподілених КС [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 60-64.
 33. Возна, Н. Я. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 3 (40). – С. 62-65.
 34. Возна, Н. Я Інформаційні технології формування техніко-економічних даних для об’єктів управління різних класів стаціонарності [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2011. – № 2 (22). – С. 74-78.
 35. Николайчук, Я. М. Дослідження системних функцій та архітектури інтерактивних комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 73-78.
 36. Николайчук, Я. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Електронний ресурс] / Я. Николайчук, В. Піх, Т. Заведюк, Н. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 89-98.
 37. Возна, Н. Я. Основи теорії структуризації поліфункціональних елементів складних систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 2 (223). – С. 204-208.
 38. Возна, Н. Я. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор – інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк, І. Р. Пітух та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 39. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 35-44.
 40. Возна, Г. В. Метод синтезованого формування та передавання алфавітно-цифрових даних з підвищеним захистом від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / Г. В. Возна, В. В. Шевчук, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 51-53.
 41. Круліковський, Б. Б. Теоретичні основи та критерії оцінки структурної складності обчислювальних компонентів процесорів багаторозрядної арифметики [Електронний ресурс] / Б. Б. Круліковський, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 527-538.
 42. Возна, Н. Я. Критерій структурної складності та оцінки розширеної хеммінгової віддалі для просторових об'єктів [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, А. І. Сидор // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27.4. - С. 159-165.
 43. Возна, Н. Я. Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. - 2016. - № 857. - С. 17-28.
 44. Николайчук, Я. М. Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – С. 258-264.
 45. Vozna, N. The Method to Optimize Structural, Hardware and Time Complexities Characteristics Multi-Bit Adders of Special Processors for Data Encryption / N. Voznа, B. Krulikovsky, V. Kimak [and other] // Proceedings of the XIII the International Conference TCSET‘2016. – PP. 455-459.
 46. Vozna, N. Ya. Сoncept of construction and structural organization of interactive systems of adaptive distance learning / N. Ya. Vozna, Yu. P. Franko, I. R. Pitukh [and other] // International scientific professional periodical journal "Тhe unity of science". – Vienna. Austria, 2016. – April. – P. 68-70.
 47. Vozna, N. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems / N. Voznа, Y. Nykolaychuk, Н. Protsiuk [and other] // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 295-299.
 48. Vozna, N. Integrated Theory of Analytical Defined and Multifunktional Data Structuring / N. Voznа, Y. Nykolaychuk // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 147-151.
 49. Vozna, N. The Concept of Data Structuring Based on Entropy Forming, Transmission and Processing Methods of Information Flows / N. Voznа, A. Voronych, T. Pastuh [and other] // Proceedings of the International Conference TCSET‘2014. – Lviv, 2014. – PP. 549-551.
 50. Возна, Н. Я. Образно-кластерна модель ідентифікації технологічних станів промислових об‘єктів управління / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : зб. матер. проблемно-наук. міжгалуз. конф. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 77-82.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. /Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних : теорія, методи та засоби [Текст] : монографія / Н. Я. Возна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 378 с.