Вербовий Сергій Олегович

Опубліковано: 06 квітня 2017

ssverbovyiКафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

  1. Вербовий, С. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень / С. О. Вербовий, Т. О. Мартинчук // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 63-65.
  2. Вербовий, С. О. Методи пошуку асоціативних правил в базі даних біомедичних зображень / С. О. Вербовий, В. С. Зубко // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 61-63.
  3. Вербовий, С. О. Фрактальні сплайни аналізу і синтезу багатомасштабних часових рядів / С. О. Вербовий, В. І. Скрипець // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 16-18.
  4. Вербовий, С. О. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / С. О. Вербовий, О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

  1. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 68 с.