Вовк Світлана Володимирівна

Опубліковано: 23 грудня 2011

vovk

Кафедра міжнародного бізнесу і туризму

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовк, Світлана Володимирівна Міжнародна мобільність реального капіталу [Текст]: дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини /Світлана Володимирівна Вовк.– Тернопіль: ТНЕУ, 2010.– 211 с.
 2. Вовк, Світлана Володимирівна Міжнародна мобільність реального капіталу [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.00.02 - світове господарство і міжнародні економічні відносини / Світлана Володимирівна Вовк. – Тернопіль : ТНЕУ, 2010. – 20 с.

СТАТТІ:

 1. Бойко, З. Проблеми внутрісекторної торгівлі високотехнологічними товарами в контексті участі України у міжнародному русі капіталу / З. Бойко, С. Вовк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2006.– Вип. 5-2. – С. 177-186.
 2. Вовк, С. Інвестиційний потенціал і кредитоспроможність України: регіональний аспект / С. Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2004. – Вип. 5-2.– С. 207-216
 3. Вовк, С. Міжнародна мобільність капіталу в контексті виникнення та подолання криз / Світлана Вовк //Вісник Тернопільського національного економічного університету.– Тернопіль, 2007.– Вип. 5.– С. 193-199.
 4. Вовк, С. Міжнародні потоки прямих іноземних інвестицій та участь України в них / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2009.– № 2.– С. 191-216.
 5. Вовк, С. Фінансова глобалізація та Україна: прямі іноземні інвестиції / Світлана Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2005. – Вип. 5-1. – С. 258-262.
 6. Вовк, С. Фінансова глобалізація у розвитку світового господарства / Світлана Вовк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – Тернопіль, 2008. – Вип. 5. – С. 372-377.
 7. Вовк, С. Мобільність реального капіталу у процесах формування нового світового економічного порядку / Світлана Вовк // Вісник Тернопільського національного економічного університету.– 2009.– Вип.5.– С. 255-261.
 8. Вовк, С. Тенденції сучасного інвестування: ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2012.– № 3. – С. 296-318.
 9. Сивак, Р. Б. Логістичне забезпечення стратегій інтеграції / Р. Б. Сивак, С. В. Вовк // Сталий розвиток економіки. – 2011. – № 2(5). – С. 28-32.
 10. Джус, Ю. Стратегії інтернаціоналізації ТНК в умовах глобалізації /Юрій Джус, Світлана Вовк //Теорія і практика сучасного менеджменту : проблеми та шляхи вирішення : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (Тернопіль, 8-9 жовт. 2009 р.) /редкол. : А. М. Тибінь, В. С. Мазур, С. П. Крамарчук, Р. Б. Сивак, А. А. Шевченко ; відп. за вип. В. Я. Брич. – Тернопіль : Економічна думка ТНЕУ, 2009. – С. 413-415.
 11. Вовк, С. Стратегії ТНК: злиття і поглинання / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2013. – Т. 12, № 1.– С. 28-41.
 12. Вовк, С. В. Всесвітня туристична організація як глобальний форум у сфері туристичної політики / Світлана Володимирівна Вовк // Економічний аналіз : зб. наук. праць. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – Т. 18, № 2. – С. 81-86.
 13. Вовк, С. Вплив тероризму на міжнародний туризм / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 1. – С. 37-50.
 14. Вовк, С. Сучасні тенденції розвитку глобальної інноваційної економіки / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2015. – Т. 14, № 4. – С. 408-421.
 15. Вовк, С. Інтернаціоналізація інноваційної діяльності ТНК / Світлана Вовк // Журнал європейської економіки. – 2017. – Т. 16, № 2. – С. 224-240.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Вовк, С. В. Фінанси інтернаціоналізації діяльності підприємств [Текст]: монографія / С. В. Вовк, І. Б. Аванесова; за ред. В. Я. Омельченка, В. Є. Куриляк, - Тернопіль : Підручники і посібники, 2014. - 208 с.

 ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Організація туризму [Текст] : підручник / Л. М. Алексеєнко, Т. І. Божук, В. Я. Брич [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 448 с.
 2. Організація туризму [Текст] : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк [та ін.] ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – 448 с.
 3. Вовк, С. В. Основні поняття, класифікація та функції туризму [Текст] / С. В. Вовк // Організація туризму : навч. посіб. / Л. М. Алексеєнко, В. Я. Брич, С. В. Вовк, О. Є. Гарбера ; за заг. ред. В. Я. Брича. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 9-38.