Возна Наталя Ярославівна

Опубліковано: 26 вересня 2011

возна

Кафедра: спеціалізованих комп’ютерних систем

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: доцент

Публікації

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст] : дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти / Наталя Ярославівна Возна. – Тернопіль : ТНЕУ, 2009. – 236 с.
 2. Возна, Наталя Ярославівна Формування та організація руху структуризованих даних в багаторівневих розподілених комп'ютеризованих системах [Текст]: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.05 - комп'ютерні системи та компоненти /Наталя Ярославівна Возна.– Тернопіль: ТНЕУ, 2009.– 20 с.

СТАТТІ:

 1. Возна, Н. Формалізація моделей руху даних розподілених комп’ютерних систем та оцінювання їх структурної складності [Електронний ресурс] / Н. Возна // Вісник Тернопільського національного технічного університету. – 2011. – № 1. – С. 167-179.
 2. Возна, Н. Я. Теорія моделей джерел інформації та формування ідентифіковано-структуризованих даних комп’ютеризованих систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Искусственный интеллект. – 2009. – № 1. – С. 26-34.
 3. Возна, Н. Проблеми юриспруденції та інформаційна технологія проектування комп’ютерних мереж на основі законів економічної доцільності / Н. Возна, Л. Шандровська-Николайчук // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. – Київ. – 2004. – Вип. 26. – С. 33-40.
 4. Возна, Н. Я. Дослідження ефективності розподілених інформаційних систем на основі епюр собівартості циклів руху даних / Н. Я. Возна // Галицька академія : наук. вісті ін-ту менедж. та екон. – Івано-Франківськ, 2006. – № 2 (10). – С. 74-78.
 5. Возна, Н. Я. Інформаційна технологія побудови граф-алгоритмічної моделі руху техніко-економічних даних / Н. Я. Возна // Збірник наукових праць інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г. Є. Пухова НАН України. Моделювання та інформаційні технології. – Київ, 2006. – Вип. 39. – С. 44-51.
 6. Возна, Н. Я. Методи і засоби формування та перетворення ідентифіковано-структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 42-43.
 7. Возна, Н. Я. Організація руху даних в розподілених комп’ютеризованих системах на основі сукупності багаторівневих інформаційних моделей / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 202-209.
 8. Возна, Н. Я. Архітектура та базові функції мобільного адаптера низового рівня розподіленої комп’ютерної системи / Н. Я. Возна, М. І. Чирка // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 77-82.
 9. Возна, Н. Я. Аналіз та обгрунтування вибору багатоканальних аналого-цифрових кодерів технологічних даних на низових рівнях РКС / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 134-138.
 10. Возна, Н. Я. Метод формування та організації руху даних у розподілених комп’ютерних системах на основі багаторівневих матричних моделей / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 120-125.
 11. Возна, Н. Я. Моделі руху даних у комп’ютерних системах з розпаралеленими інформаційними потоками / Н. Я. Возна, І. Я. Пітух // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXV) : праці міжнар. симпоз. – Київ : Інститут кібернетики ім. В. М. Глушкова НАН України, 2009. – Т. 1. – С. 126-131.
 12. Возна, Н. Я. Теорія та методологія побудови інтерактивних матричних моделей руху даних / Н. Я. Возна, І. Р. Пітух // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 49-52.
 13. Возна, Н. Я Теорія та методологія побудови клавіатур вводу даних комп’ютерних систем / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 61-66.
 14. Возна, Н. Я. Методологія та інформаційна технологія побудови моделей "блок-схема алгоритму руху даних" в розподілених комп’ютерних системах реального часу / Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7. – С. 336-339.
 15. Николайчук, Я. М. Концепція інформаційного моделювання руху структуризованих даних та взаємодії суб¢єктів юристпруденції / Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух та ін. // Питання оптимізації обчислень (ПОО-XXXVII). – Київ : Інститут кібернетики імені В. М. Глушкова НАН України, 2011. – С. 138-139.
 16. Николайчук, Я. М. Протоколи та інтерфейси фреймів даних в сучасних комп’ютерних мережах / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького ін-ту менедж. і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 153-157.
 17. Люра, О. П. Структура алгоритму розпізнавання накидів та коротких замикань у високовольтних промислових електромережах / О. П. Люра, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Збірник матеріалів міжнародної координаційної наради ISCM-2014. – Тернопіль, 2014. – С. 138-141.
 18. Сегін, А. І. Методології побудови інформаційних моделей руху даних / А. І. Сегін, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 1, № 3. – С. 128-135.
 19. Шандровська, Л. М. Захист інтелектуальної власності інформаційних технологій та комп’ютерна юриспруденція ведення правових угод / Л. М. Шандровська, Н. Я. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2002. – Т. 2. № 3. – С. 170-173.
 20. Возна, Н. Я. Моделі руху даних для розподілених юридичних об’єктів з дистанційними інформаційними потоками на основі безпровідних оптичних каналів зв’язку / Н. Я. Возна, Л. М. Шандровська, Я. М. Николайчук та ін. // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2002. – № 2 (4). – С. 212-224.
 21. Шандровська, Л. Реалізація цифрового підпису в телекомунікаційних системах та його правові аспекти / Л. Шандровська, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2003. – Т. 1, № 3. – С. 125-127.
 22. Николайчук, Я. М. Теорія проектування спеціалізованих комп’ютерних систем на базі аналогії системних об’єктів енергетики / Я. М. Николайчук, А. І. Сегін, Н. Д. Круцкевич, Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи проектування. Теорія і практика. – 2003. – № 470. – С. 48-54.
 23. Пітух, І. Принципи побудови комп’ютерних мереж з глибоким розпаралелюванням інформаційних потоків на основі матричних моделей руху даних / Ігор Пітух, Ярослав Николайчук, Наталія Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2004. – № 508. – С. 263-268.
 24. Пітух, І. Моделювання руху даних та методологія проектування комп'ютерної мережі з паралельними інформаційними потоками / І. Пітух, Я. Николайчук, Н. Возна // Вісник технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2004. – Ч. 1, т. 2, № 2. – С. 33-35.
 25. Возна, Н. Я. Методологія та техніка формування техніко-економічних даних в автоматизованих системах управління / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2005. – № 4,  ч. 1, т. 2. – С. 131-133.
 26. Возна, Н. Я. Методи кодування техніко-економічної інформації та інформаційні технології побудови моделей руху даних в АСУ / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Радіоелектроніка та телекомунікації. – 2005. – № 534. – С. 152-158.
 27. Пилипенко, І. А. Проблеми розвитку методів стиснення масивів даних на основі рандомізації та теоретико-числового базису Галуа / І. А. Пилипенко, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології. – 2006. – № 2 (12). – С. 40-47.
 28. Возна, Н. Я. Моделювання законів доцільності зміни системних характеристик руху техніко-економічних даних в розподілених комп’ютерних мережах / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 71-76.
 29. Vozna N.Ya. Conception and Theoretical Bases for Solving the Problem of Data Structuring in Information Computerized Systems / N.Ya. Vozna , Ya.M. Nycolaychuk , N.I. Alishov // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. ‑ Baku. Azerbaijan, 2013. ‑ Volume 1, № 2. ‑ P.112–117.
 30. Возная, Н. Я. Теоретические основы структуризации полифункциональных данных в различных теоретико-числовых базисах Journal of Qafqaz University / Н. Я. Возная // Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 1. – P. 62-70.
 31. Алишов, Н. И. Метод структуризации образно-кластерной модели состояний квазистационарного объекта управления / Н. И. Алишов, Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк и др. // Journal of Qafqaz University. Mathematics and Сomputer Science. – Baku. Azerbaijan, 2015. – Vol. 3, № 2. – P. 105-115.
 32. Возна, Н. Я Теорія та методи побудови моделей руху даних у розподілених КС [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. – 2010. – № 688. – С. 60-64.
 33. Возна, Н. Я. Метод формування структуризованих даних квазістаціонарних об’єктів на основі системи числення залишкових класів базису Крестенсона [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук, Н. Г. Ширмовська // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ : наук.-техн. журнал. – 2011. – № 3 (40). – С. 62-65.
 34. Возна, Н. Я Інформаційні технології формування техніко-економічних даних для об’єктів управління різних класів стаціонарності [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2011. – № 2 (22). – С. 74-78.
 35. Николайчук, Я. М. Дослідження системних функцій та архітектури інтерактивних комп’ютерних мереж [Електронний ресурс] / Я. М. Николайчук, Р. В. Цанько, Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2012. – № 4 (191). – С. 73-78.
 36. Николайчук, Я. Методи спектрального косинусного перетворення Фур’є для розпізнавання сигналів у Хеммінговому просторі на основі різних кореляційних функцій та теоретико-числових базисів [Електронний ресурс] / Я. Николайчук, В. Піх, Т. Заведюк, Н. Возна // Вісник національного університету «Львівська політехніка». Комп’ютерні системи та мережі. – 2013. – № 773. – С. 89-98.
 37. Возна, Н. Я. Основи теорії структуризації поліфункціональних елементів складних систем [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2015. – № 2 (223). – С. 204-208.
 38. Возна, Н. Я. Структуризація, методи та моделі інтерактивної взаємодії оператор – інформаційна система моніторингу об’єктів нафтогазової галузі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк, І. Р. Пітух та ін. // Розвідка та розробка нафтових і газових родовищ. – Івано-Франківськ, 2015. – № 2 (55). – С. 111-118.
 39. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних в унітарному теоретико-числовому базисі [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Оптико-електронні інформаційно-енергетичні технології : міжнар. наук.-техн. журнал. – 2015. – № 29. – C. 35-44.
 40. Возна, Г. В. Метод синтезованого формування та передавання алфавітно-цифрових даних з підвищеним захистом від несанкціонованого доступу [Електронний ресурс] / Г. В. Возна, В. В. Шевчук, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали Всеукр. конф. з міжнар. участю АСІТ'2017 [м. Тернопіль, 19-20 трав. 2017 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - С. 51-53.
 41. Круліковський, Б. Б. Теоретичні основи та критерії оцінки структурної складності обчислювальних компонентів процесорів багаторозрядної арифметики [Електронний ресурс] / Б. Б. Круліковський, Н. Я. Возна, Я. М. Николайчук // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. Технічні науки. - 2014. - Вип. 1. - С. 527-538.
 42. Возна, Н. Я. Критерій структурної складності та оцінки розширеної хеммінгової віддалі для просторових об'єктів [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна, А. І. Сидор // Науковий вісник НЛТУ України. - 2017. - Вип. 27.4. - С. 159-165.
 43. Возна, Н. Я. Теоретичні засади методу оцінювання ентропії структуризованих поліфункціональних даних [Електронний ресурс] / Н. Я. Возна // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". Комп’ютерні системи та мережі. - 2016. - № 857. - С. 17-28.
 44. Николайчук, Я. М. Проблеми структуризації інформатики моніторингу нафтових родовищ та захисту водних ресурсів / Б. Б. Круліковський, Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна та ін. // Вісник національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне, 2015. – Вип. 3 (71), ч. 2. – С. 258-264.
 45. Vozna, N. The Method to Optimize Structural, Hardware and Time Complexities Characteristics Multi-Bit Adders of Special Processors for Data Encryption / N. Voznа, B. Krulikovsky, V. Kimak [and other] // Proceedings of the XIII the International Conference TCSET‘2016. – PP. 455-459.
 46. Vozna, N. Ya. Сoncept of construction and structural organization of interactive systems of adaptive distance learning / N. Ya. Vozna, Yu. P. Franko, I. R. Pitukh [and other] // International scientific professional periodical journal "Тhe unity of science". – Vienna. Austria, 2016. – April. – P. 68-70.
 47. Vozna, N. Image-cluster Method of Data Strukturing of Multipsrsmeter Objects Monitiring of Interactive Computer Systems / N. Voznа, Y. Nykolaychuk, Н. Protsiuk [and other] // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 295-299.
 48. Vozna, N. Integrated Theory of Analytical Defined and Multifunktional Data Structuring / N. Voznа, Y. Nykolaychuk // Proceedings of ХІІІth International Conference CADSM‘2015. – Lviv, 2015. – PP. 147-151.
 49. Vozna, N. The Concept of Data Structuring Based on Entropy Forming, Transmission and Processing Methods of Information Flows / N. Voznа, A. Voronych, T. Pastuh [and other] // Proceedings of the International Conference TCSET‘2014. – Lviv, 2014. – PP. 549-551.
 50. Возна, Н. Я. Образно-кластерна модель ідентифікації технологічних станів промислових об‘єктів управління / Н. Я. Возна, Г. Я. Процюк // Юриспруденція та проблеми інформаційного суспільства : зб. матер. проблемно-наук. міжгалуз. конф. – Івано-Франківськ, 2016. – С. 77-82.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Николайчук, Я. М. Проектування спеціалізованих комп'ютерних систем [Текст]: навч. посіб. /Я. М. Николайчук, Н. Я. Возна, І. Р. Пітух.– Тернопіль: Терно-граф, 2010.– 392 с.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Возна, Н. Я. Структуризація поліфункціональних даних : теорія, методи та засоби [Текст] : монографія / Н. Я. Возна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 378 с.
 

Вербовий Сергій Олегович

Опубліковано: 06 квітня 2017

ssverbovyiКафедра комп'ютерної інженерії

Посада: викладач

ПУБЛІКАЦІЇ:

 1. Вербовий, С. О. Алгоритми побудови нечітких продукційних правил на основі аналізу біомедичних зображень / С. О. Вербовий, Т. О. Мартинчук // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 63-65.
 2. Вербовий, С. О. Методи пошуку асоціативних правил в базі даних біомедичних зображень / С. О. Вербовий, В. С. Зубко // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 61-63.
 3. Вербовий, С. О. Фрактальні сплайни аналізу і синтезу багатомасштабних часових рядів / С. О. Вербовий, В. І. Скрипець // Сучасні комп'ютерні інформаційні технології : матеріали VІ Всеукр. шк.-семінару молодих вчен. і студ. АСІТ'2016 [м. Тернопіль, 20-21 трав. 2016 р.] / відп. за вип. М. П. Дивак. – Тернопіль : ТНЕУ, 2016. – С. 16-18.
 4. Вербовий, С. О. База даних цитологічних та гістологічних зображень ауто- та ксеногенних тканин [Електронний ресурс] / С. О. Вербовий, О. М. Березький, Г. М. Мельник, Т. В. Дацко // Науковий вісник Національного лісотехнічного університету України : зб. наук.-техн. праць. – Львів : РВВ НЛТУ України, 2014. – Вип. 24.10. – С. 338-345.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ:

 1. Комп'ютерні мережі [Текст] : метод. рек. / уклад. Г. М. Мельник, С. О. Вербовий, С. І. Возняк. - Тернопіль : ТНЕУ, 2018. - 68 с.
 

Вільчинська Олена Миколаївна

Опубліковано: 21 лютого 2012

lysyuk o m

Кафедра гуманітарних і фундаментальних дисциплін Вінницького навчально-наукового інституту економіки 

Науковий ступінь: кандидат економічних наук

Вчене звання: доцент

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду: дис... канд. екон. наук: 08.03.02 / Хмельницький національний ун-т. - Хмельницький, 2005. - 169 c.
 2. Лисюк, Олена Миколаївна Моделювання регіонального розвитку економіки перехідного періоду : автореф. дис ... канд. екон. наук : 08.03.02 / Олена Миколаївна Лисюк; В.о. Хмельн. нац. ун-т.– Хмельницький : Б.в., 2005.– 20 с.

Публікації

Статті:

 1. Лисюк, О. М. Особливості формування інформаційної системи управління коштами [Електронний ресурс] О. М. Лисюк, О. О. Назаренко // Торгівля і ринок України. – 2009. – Вип. 28, т. 3.
 2. Лисюк, О. Банки і довготермінові кредити на здобуття вищої освіти в Україні / О. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. – 2003. – № 5/1. – С.215-220.
 3. Лисюк, О. М. Моделі системи масового обслуговування для оцінки ефективності діяльності банків [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 4. Рум’янцева, К.Є. Роль міжпредметних зв’язків у процесі вивчення математичних дисциплін в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О.М. Лисюк, Ю. М. Паночишин.
 5. Лисюк, О. М. Побудова економіко-математичних моделей на основі теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин, К. Є. Рум’янцева.
 6. Лисюк. О. М. Використання узагальненої степеневої функції для аналізу реакції підприємств переробної галузі на зовнішні чинники / О. М. Лисюк // Вісник Технологічного університету Поділля. – Хмельницький, 2000. – № 4, ч. 3 (23). – С. 168-172.
 7. Лисюк, О. М. Дослідження циклічної компоненти і прогнозування з урахуванням сезонності / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка, 2003. – № 13 – С. 59-65.
 8. Лисюк, О. М. Використання ПЕОМ при вивченні дисциплін економіко-математичного циклу / О. М. Лисюк // Вісник Тернопільської академії народного господарства. Сер. Економіко-математичне моделювання. – Тернопіль : Економічна думка. – 2003. – № 14 – С. 110-113.
 9. Лисюк, О. М. Використання персональних комп’ютерів при прогнозуванні соціально-економічних процесів / О. М. Лисюк // Статистика України. – 2004. – № 2 (25). – С. 83-86.
 10. Лисюк, О. М. Математичне визначення сутності перехідної економіки / О. М. Лисюк // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2004. – Вип. 194, т. 4. – С. 1098-1103.
 11. Лисюк, О. М. Факторний аналіз розвитку економіки регіону / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2004. – № 4. – С. 119-132.
 12. Лисюк, О. М. Модель руху регіональних фінансових і товарних ресурсів / О. М. Лисюк // Моделювання регіональної економіки : зб. наук. праць. – Івано-Франківськ : Плай, 2005. – № 1. – С. 11-21.
 13. Рум’янцева, К. Є. Використання математичного моделювання в процесі розв’язання фахових завдань студентами економічних спеціальностей / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2007. – Вип. 14 – С. 332-336.
 14. Рум’янцева, К. Є. Використання табличного процесора MS Excel при викладанні дисциплін економіко-математичного циклу / К. Є. Рум’янцева, О. М. Лисюк // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – К., Вінниця : ДОВ “Вінниця”, 2008. – Вип. 17 – С. 435-440.
 15. Ціхановська, О. М. Кластеризація як інноваційна модель соціально-економічного розвитку сільських територій / О. М. Ціхановська, О. М. Лисюк // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2008. – № 3, т. 1 (109). – С. 93-96.
 16. Лисюк, О. М. Використання інформаційних комп’ютерних технологій у навчальному процесі й проблеми його методичного забезпечення / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська // Вісник Луганського національного університету. – Луганськ : «Альма-матер», 2008. – № 18 (157). – С. 72-80.
 17. Лисюк, О. М. Дослідження попиту на продукцію промислових підприємств як головного чинника зміни попиту на ресурси / О. М. Лисюк, О. М. Ціхановська, Т. І. Фоніцька // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 6 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 247, т. 2. – С. 372-377.
 18. Паночишин. Ю. М. Оцінка кредитоспроможності підприємств-позичальників на основі нечіткої логіки / Ю. М. Паночишин, О. М. Лисюк, І. Є. Паночишина // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 10 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 256, т. 10. – С. 2412-2422.
 19. Лисюк, О. М. Особливості використання моделей системи масового обслуговування в банківській сфері / О. М. Лисюк, Ю. М. Паночишин // Економіка: проблеми теорії та практики : зб. наук. праць : в 7 т. – Дніпропетровськ : ДНУ, 2009. – Вип. 257, т. 6. – С. 1609-1614.
 20. Рум’янцева, К. Є.  Педагогічні аспекти використання творчих фахових завдань під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська, Н. В. Добровольська // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Педагогіка. Соціальна робота. – 2015. – № 37. – С. 158-161.
 21. Рум’янцева, К. Є. Реалізація міжпредметних зв’язків під час вивчення курсу “Математика для економістів” в умовах професійного навчання [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2015. – Вип. 8. – С. 38-43.
 22. Rumyantseva, К. The use of computer modeling in teaching the economic and mathematical disciplines to future economists [Електронний ресурс] / Kateryna Rumyantseva, Borys Pogrischuk, Olena Lysyuk // Education - Technology - Computer Science. Scientific Annual. – Rzeszow, 2012. –  № 3. - P. 286-290.
 23. Паночишин, Ю. М. Оцінювання стратегічної стійкості підприємств засобами математичного апарату теорії нечітких множин і нечіткої логіки [Електронний ресурс] / Ю. М. Паночишин, О. М. Вільчинська // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2015. – № 4 (226), т. 1. – С. 27-33.
 24. Паночишин, Ю. М. Визначення можливостей застосування виробничої функції Кобба-Дугласа як інструменту управління виробничими ресурсами регіону [Електронний ресурс] / О. М. Вільчинська, Ю. М. Паночишин, Т. О. Кушнір // Вісник Хмельницького національного університету. Сер. Економічні науки. – 2016. – № 2 (234), т. 1. – С. 177-181.
 25. Рум’янцева, К. Є. Використання економіко-математичних моделей під час вивчення дисциплін циклу “Математика для економістів” [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВК ДПУ ім. В. Винниченка, 2014. – Вип. 5, ч. 2. – С. 49-53.
 26. Рум’янцева, К. Є. Особливості організації самостійної роботи студентів економічних ВНЗ під час вивчення вищої математики [Електронний ресурс] / К. Є. Рум’янцева, О. М. Вільчинська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. праць. – Київ - Вінниця : Планер, 2014. – Вип. 39. – С. 411-414.
 27. Румянцева, К. Є. Фахові завдання як засіб спрямованого вивчення дисциплін математичного циклу майбутніми економістами [Електронний ресурс] / К. Є. Румянцева, О. М. Вільчинська // Наукові записки. Сер. Проблеми методики фізико-математичної і технологічної освіти. – Кіровоград : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2016. – Вип. 9, ч. 2. – С. 36-42.

МОНОГРАФІЇ:

 1. Лисюк, О. М. Технології бенчмаркінгу автокредитування в комерційних банках [Текст] / О. М. Лисюк // Інноваційний маркетинг підприємств : монографія / М. Я. Матвіїв, І. М. Білецька, Ю. П. Гуменюк, С. В. Даниленко ; за наук. ред. М. Я. Матвіїв. – Тернопіль : ТНЕУ, 2014. – С. 388-400.
 

Волинський Орест Ігорович

Опубліковано: 22 липня 2013

волинський орест ігорович

Кафедра кібербезпеки

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада: старший викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : дис. ... канд. техн. наук : 05.13.05 / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 210 с.
 2. Волинський, Орест Ігорович Методи побудови високопродуктивних спецпроцесорів на основі теоретико-числового базису Крестенсона [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : 05.13.05 — комп'ютерні системи та компоненти / Орест Ігорович Волинський. - Тернопіль : ТНЕУ, 2013. - 20 с.

ПУБЛІКАЦІЇ

СТАТТІ:

 1. Волинський,О. І. Методи міжбазисних перетворень на основі розмежованої системи числення залишкових класів [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2010. –. № 688. – С.53-60.
 2. Волинський,О. І. Методи високопродуктивних перетворень великорозрядних чисел з базису Радемахера у базис Крестенсона [Електронний ресурс] / О. І. Волинський // Вісник національного університету Львівська політехніка. – 2012. –. № 745. – С.39-48.
 3. Албанський, І. Б. Дослідження системних характеристик цифрових пристроїв множення реалізованих в різних теоретико-числових базисах [Електронний ресурс] / І. Б. Албанський, О. І. Волинський // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 2. – С. 179-186.
 4. Волинський, О. І. Теоретичні основи побудови та структура спецпроцесорів в базисі Крестенсона / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницький, 2007. – № 3, т. 1. – С. 85-90.
 5. Волинський, О. І. Теорія побудови та компоненти швидкодіючих процесорів на основі досконалої та розмежованої форм системи залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук, С. В. Кулина // Поступ в науку : зб. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2008. – № 4, т. 1. – С. 31-36.
 6. Волинський, О. І. Швидкодіючий алгоритм та процесор порівняння чисел у системі залишкових класів / О. І. Волинський, Я. М. Николайчук , С. В. Кулина // Искусственный интеллект : наук.-теорет. журнал. – 2008. – № 3. – С. 348-352.
 7. Волинський, О. І. Методи порівняння та сумування в розмежованій системі числення / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інстиитуту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2009. – № 5, т. 1. – С. 91-94.
 8. Волинський, О. І. Розмежована система числення залишкових класів та спецпроцесори на її основі / О. І. Волинський, І. З. Якименко // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2010. – № 6, т. 1. – С. 80-83.
 9. Волинський, О. І. Методи ділення великорозрядних чисел в теоретико-числовому базисі Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 37-39.
 10. Волинський, О. І. Метод знаходження залишків велико-розрядних чисел в базисі Радемахера / О. І. Волинський, С. В. Івасьєв // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2011. – № 7, т. 1. – С. 88-91.
 11. Волинський, О. І. Теорія алгоритмів RSA та Ель-Гамаля в розмежованій системі числення Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський, М. М. Касянчук, І. З. Якименко [та ін.] // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2011. – № 3 (177). – С. 265-272.
 12. Волинський, О. Систематизація характеристик теоретико-числових базисів та їх застосування для побудови високопродуктивних спецпроцесорів / О. Волинський, В. Пуюл // Вісник Тернопільського національного технічного університету : наук. журнал. – Тернопіль, 2011. – Т. 16, № 3. – С. 183-189.
 13. Волинський, О. І. Теорія, алгоритми та спецпроцесори міжбазисних перетворень Радемахера-Крестенсона / О. І. Волинський // Поступ в науку : зб. наук. праць Бучацького інституту менеджменту і аудиту. – Бучач, 2012. – № 8. – С. 50-54.
 14. Волинський, О. І. Теоретичні основи визначення залишків на основі лічильників у різних тертико-числових базисах / О. І. Волинський, П. В. Гуменний // Вісник Хмельницького національного університету. – Хмельницьк, 2016. – № 4 (239). – С. 164-173.
 

Вовкодав Олександр Валерійович

Опубліковано: 29 січня 2013

oleksandr-valeryovich-vovkodav

Кафедра економічної кібернетики та інформатики

Науковий ступінь: кандидат технічних наук

Посада : викладач

ДИСЕРТАЦІЇ:

 1. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 23 с.
 2. Вовкодав, Олександр Валерійович Математичні моделі динаміки реабілітації пацієнтів в кардіологічних системах : дис... кандидата технічних наук : 01.05.02 – математичне моделювання та обчислювальні методи / Олександр Валерійович Вовкодав ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». – Львів, 2015. – 154 с.

Публікації:

Статті:

 1. Вовкодав, О. Модель впливу фізичних навантажень в інформаційних технологіях моніторингу реабілітації після інфаркту міокар[Електронний ресурс] О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 2. Вовкодав, О. Аналіз існуючих математичних моделей та методів лізису тромбів з використанням засобів тромболітичної терапії [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав // Системи обробки інформації. – 2011. – Вип. 3 (93). – С. 169-172.
 3. Вовкодав, О. Система моделювання параметрів процесу реабілітації після гострого інфаркту міокарда [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав, Р.М. Пасічник // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012. – № 4. – С. 102-107.
 4. Вовкодав, О. В. Основи побудови інформаційних технологій контролю стану пацієнтів з серцево-судинними захворюваннями [Електронний ресурс] / О.В. Вовкодав.
 5. Vovkodav, О. Model of Physical Activity During Rehabilitation after Myocardial Infarction [Electronic resource] / Oleksandr Vovkodav, Roman Pasichnyk, Mykhailo Shpintal, Lyudmyla Honchar // TCSET'2012, February 21–24, 2012. – Lviv-Slavske, Ukraine.

ПІДРУЧНИКИ ТА НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

 1. Вовкодав, О. В. Сучасні інформаційні технології [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. В. Вовкодав, Х. В. Ліп'яніна. - Тернопіль : ТНЕУ, 2017. - 501 с.
 2. Буяк, Л. М. Інформатика [Текст] : навч. посіб. Ч. 1 / Л. М. Буяк, Х. В. Ліп'яніна, О. В. Вовкодав. - Тернопіль : ТНЕУ, 2015. - 307 с.
 

Вербіцька Мар'яна Василівна

Опубліковано: 27 січня 2012

1450275383 1443610706 verbcka-maryana-vasilvnaКафедра конституційного, адміністративного та фінансового права 

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: доцент

Дисертації:

 1. Вербіцька, М.В. Наказне провадження у цивільному процесі України : дис. ... канд. юридичних наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; Львівський національний ун-т імені Івана Франка. – Львів, 2011. – 231 c.
 2. Вербіцька, М. В. Наказне провадження у цивільному процесі України : автореф. дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.03 / Вербіцька М.В. ; КНУТШ. – Київ, 2011. – 19 с.

Публікації

СТАТТІ:

 1. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 3. – С. 117-119.
 2. Свідерська, М. Порівняльна характеристика судового наказу, судового рішення та виконання напису нотаріуса / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2005. – № 4. – С. 42-44.
 3. Свідерська, М. Правова характеристика спрощених цивільних процесуальних процедур деяких зарубіжних країн, які мають спільну природу з вітчизняним наказним провадженням / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2009. – № 2. – С. 101-104.
 4. Свідерська, М. Правове регулювання підстав для відмови у прийнятті заяви про видачу судового наказу / Мар'яна Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 12. – С. 64-67.
 5. Свідерська, М. Судовий збір у наказному провадженні / М. Свідерська // Підприємництво, господарство і право. – 2007. – № 11. – С. 112-114.
 6. Вербіцька, М. Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина перша) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 5. – С. 102-106.
 7. Вербіцька, Мар'яна Законодавча регламентація вимог, за якими видається судовий наказ: проблеми та перспективи розвитку (частина друга) / Мар'яна Вербіцька // Підприємництво, господарство і право. – 2012. – № 6. – С. 56-60.
 8. Вербіцька, М. В. Судовий наказ та виконавчий напис нотаріуса: спільні та відмінні риси / М. В. Вербіцька // Нотар. – Львів, 2004. – № 3-4. – С. 22-28.
 9. Вербіцька, М. В. Звернення до суду про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2011. – Вип. 1. – С. 239-247.
 10. Вербіцька, М. В. Особливості процедури повідомлення боржника про видачу судового наказу / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства : наук. зб. ЮФ ТНЕУ. – Тернопіль, 2012. – Вип. 1 (2). – С. 211-215.
 11. Вербіцька, М. В. Судовий наказ: проблеми та перспективи застосування / М. В. Вербіцька // Юридичні і політичні науки : зб. наук. праць. – К. : Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2005. – Вип. 30. – С. 368-375.
 12. Вербіцька, М. В. Проблеми забезпечення своєчасного судового розгляду цивільних справ [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Вісник Харківського національного університету ім. В. Н. Каразіна. Сер. Право. – 2012. – № 1028. – С. 356-359.
 13. Вербіцька, М. В. Актуальні проблеми стягнення аліментів на неповнолітніх дітей [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. Право. – 2012. – Вип. 20, ч. 1, т. 2. – С. 32-36.
 14. Вербіцька, М. В. Аналіз основних змін, внесених до правової регламентації наказного провадження Законом України «Про судоустрій і статус суддів» [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. – Одеса, 2013. – Вип. 6-1, т. 2. – С. 8-12.
 15. Вербіцька, М. В. Юридична відповідальність за жорстоке поводження з тваринами [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. Юридичні науки. – Херсон, 2014. – Вип. 1/2014, т. 3.– С. 9-14.
 16. Вербіцька, М. В. Деякі практичні аспекти розгляду судом справ про визнання фізичної особи недієздатною [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Юридичний вісник. – Одеса, 2015. – № 1/2015. – С. 48-53.
 17. Вербіцька, М. В. Умови дійсності шлюбу за законодавством України та ФРН: порівняльно-правовий аспект [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька, О. Б. Росоляк // Порівняльно-аналітичне право : електрон. наук. вид. – Ужгород, 2015. – № 1. – С. 61-64.
 18. Вербіцька, М. В. Суб’єктний склад осіб, що можуть звертатися до суду про видачу судового наказу [Електронний ресурс] / М. В. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 1. - С. 88-92.
 19. Вербіцька, М. Транскордонне банкрутство за законодавством України [Електронний ресурс] / М. Вербіцька // Актуальні проблеми правознавства. - 2016. - Вип. 3. - С. 46-49.