Гуменюк Олег Ігорович

Опубліковано: 06 березня 2013

Кафедра цивільного права і процесу

Науковий ступінь: кандидат юридичних наук

Посада: викладач

Публікації

Дисертації:

  1. Гуменюк, Олег Ігорович Особисті немайнові права, що забезпечують індивідуалізацію учасників цивільних правовідних [Текст] : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юр. наук : спец.12.00.03 - цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне право / Олег Ігорович Гуменюк. – К. : НАВС, 2011. – 20 с.

СТАТТІ:

  1. Гуменюк, Олег Плагіат та інші актуальні проблеми реалізації авторського права у діяльності засобів масової інформації / Олег Гуменюк, Олексій Арданов // Інтелектуальна власність. – 2009. – №5. – С. 13-21.
  2. Гуменюк, Олег Право учасників цивільних правовідносин на репутацію / Олег Гуменюк // Юридична Україна. – 2008. – № 7. – С. 45-51.

НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ:

  1. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 1 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1168 с.
  2. Кодифікація цивільного законодавства на українських землях [Текст] = The Codification of Civil Legislation within the Ukrainian Lands. Т. 2 / уклад. І. Р. Калаур, О. І. Гуменюк, І. В. Зайцева-Калаур [та ін.] ; за ред. Р. О. Стефанчука, М. О. Стефанчука. – К. : Правова єдність, 2009. – 1240 с.